FARNET
Fisheries Areas Network

Themes

19/04/2021
Basic page
WWF and Blue Seeds have launched an innovative scheme supporting small-scale fishers in coastal areas that want to implement measures to reduce the environmental impact of fisheries.
16/04/2021
Good Practice Project
Wizyta studyjna w LGR na wyspie Fionii (Fyn FLAG) w Danii zainspirowała przewodniczącego stowarzyszenia rybaków do zaadaptowania jednego z duńskich projektów do potrzeb swojego regionu. Projekt ma na celu ożywienie turystyki i poprawę lokalnej wiedzy na temat dziedzictwa rybołówstwa.
07/04/2021
Good Practice Project
Small-scale coastal fishers and fish farmers have been actively involved in the design of a coastal management plan for the Emilia-Romagna coastline. This stock management plan focused on three local high value species identified by the sector at regional level.
06/04/2021
Basic page
On 16 December 2020, the transnational cooperation EU-Turkey Coops to Coast held its final capitalisation event, organised by the Black Sea Science Technology and Culture Association and Haliéus Italy (leading partners).
30/03/2021
Good Practice Short Story
An Irish FLAG has supported a local, family aquaculture business that farms Gigas oysters to improve processing methods, reduce energy consumption and cut waste.
23/03/2021
Good Practice Short Story
The FISHEKO Operation, covering the whole coastline of Slovenia, is a project giving local fishers communication training and hiring them to carry out an awareness-raising campaign against single-use plastics in marine activities.
02/03/2021
Good Practice Project
Gmina Nessebar zorganizowała pierwszą edycję „Jesiennych Pasaży” w 2020 roku. Podczas tego festiwalu społeczność lokalna i turyści korzystali z szerokiego wachlarza wydarzeń promujących produkty rybne z Morza Czarnego. Na festiwalu promowany był także zawód rybaka oraz ochrona dziedzictwa morskiego.
12/02/2021
Good Practice Project
With support from the FLAG, local fishers are helping enforce protection measures and halt poaching in the region’s oldest fisheries marine reserve, Cabo de Palos. Its improved protection has favoured an increase of endemic species.
03/02/2021
Basic page
A cooperation project between two Catalan FLAGs has supported the creation of an association, which aims to increase the visibility of women from fishing and aquaculture and improve their ability to develop business projects that help diversify the sector.
01/02/2021
Good Practice Project
Projekt oparty na współpracy między dwiema katalońskimi grupami FLAG pomógł w założeniu stowarzyszenia, mającego poprawiać widoczność kobiet w rybołówstwie i akwakulturze oraz zwiększać ich zdolności do rozwijania projektów biznesowych przyczyniających się do różnorodności tego sektora.