FARNET
Fisheries Areas Network

Themes

11/11/2015
Good Practice Method
Krajowe Sieci (KS) dla Lokalnych Grup Rybackich (LGR) odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu kompetencji LGR i Instytucji Zarządzających (IZ) oraz w ułatwianiu i wspieraniu współpracy międzynarodowej. W Estonii w okresie 2007-2013 KS współpracowała blisko z IZ, ułatwiając dialog i zapewniając dobrą współprace między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w RLKS na obszarach rybackich. Wypracowywała także narzędzia i materiały informacyjne oraz zapewniała doradztwo i szkolenia dla LGR.
11/11/2015
Good Practice Method
FLAG communication activities can be an important catalyst for innovation and change, and are a transversal element in the local development strategy. Through effective communication, the Adriatico Salentino FLAG in Puglia, Italy, has helped to empower local fishermen to become drivers of change in their communities.
14/09/2015
Good Practice Project
Dzięki współpracy z miejscowymi rybakami i projektantami, a zainspirowana tradycyjnymi technikami z innych społeczności rybackich w Europie, młoda francuska przedsiębiorczyni opracowała innowacyjny proces garbowania skór rybnych, które teraz sprzedaje projektantom mody w całym kraju jako "skórę z morza".
14/09/2015
Good Practice Project
Axis 4 financial support helped a fisherman on the Estonian island of Hiiumaa to diversify his activities outside of the fishing season into the production of fishing gear and multi-purpose nets. As well as creating a part-time job for this fisherman, it has also created four full-time jobs for local women.
01/07/2015
Basic page
This page leads to all the project examples published during the 2007-2013 programming period.
01/07/2015
Publication
Collection of FARNET Magazine published during the 2007-2013 programming period.
01/07/2015
Publication
Earlier FARNET Guides are available in 11 languages (download pdf): Guide #1: Starting Up, #2: Cooperation, #3: Adding value, #4: Steps for Success, #5: Diversification of Fisheries Areas, #6: Green Growth in Europe’s Fisheries Areas, #7: A tool in the hands of fisheries communities, #8: Marketing the local catch, #9: Fisheries and Tourism: Creating benefits for the community, Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action
FLAG Factsheet
The FLAG’s area coincides with the area covered by the Municipality of Pescara, a middle size city in the centre of the Adriatic coast of Italy, its shore is characterised by typical Mediterranean scrub (“la macchia mediterranea”).