FARNET
Fisheries Areas Network

Themes

14/01/2016
Good Practice Short Story
In Asturias, Spain, the Nuestra Señora de la Atalaya cofradía (fishermen’s organisation) has increased the tourism and cultural value of the local fisheries sector by equipping the local auction house for guided tours and educational activities.
14/01/2016
Good Practice Short Story
FiskOnline has established a pathway for local fishermen to gain certification for the sustainability for their fishing activities.
04/01/2016
Basic page
FARNET and CLDD at a glance
clld_multifunding_logo
08/12/2015
Event
The first FARNET transnational seminar of the new programming period took place in Edinburgh, Scotland, from the 8th to 10th December 2015. It provided new opportunities for Managing Authorities of the European Structural and Investment (ESI) Funds to learn, inspire and get inspired in implementing the CLLD approach.
30/11/2015
Good Practice Short Story
In Chalastra, Greece, the local Thessaloniki FLAG helped two budding entrepreneurs establish a successful seafood conditioning and processing business, specialising in live blue crab.
30/11/2015
Good Practice Method
Polskie LGR mogą wybierać między dwoma elastycznymi opcjami pomocy technicznej w celu przygotowania swoich lokalnych strategii rozwoju. W obu opcjach skorzystano z uproszczenia i usprawnienia procesu uruchamiania wsparcia przygotowawczego.
FARNET  Magazine 13 cover
18/11/2015
Publication
FARNET Magazine n° 13 - Winter 2015
17/11/2015
Good Practice Short Story
In 2013, to limit the proliferation of “fake” products using the name of the local fish, “Kitkan Viisas” vendace, fishermen from Kuusamo, Northern Finland, teamed up to secure its listing in the EU’s Protected Designation of Origin (PDO) scheme. To further promote this unique product, a web and mobile video game, called the Legends of Kitka, was also developed.
11/11/2015
Good Practice Method
Krajowe Sieci (KS) dla Lokalnych Grup Rybackich (LGR) odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu kompetencji LGR i Instytucji Zarządzających (IZ) oraz w ułatwianiu i wspieraniu współpracy międzynarodowej. W Estonii w okresie 2007-2013 KS współpracowała blisko z IZ, ułatwiając dialog i zapewniając dobrą współprace między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w RLKS na obszarach rybackich. Wypracowywała także narzędzia i materiały informacyjne oraz zapewniała doradztwo i szkolenia dla LGR.
11/11/2015
Good Practice Method
FLAG communication activities can be an important catalyst for innovation and change, and are a transversal element in the local development strategy. Through effective communication, the Adriatico Salentino FLAG in Puglia, Italy, has helped to empower local fishermen to become drivers of change in their communities.