FARNET
Fisheries Areas Network

Education and training

 • Joint promotion for increasing local incomes

  30/09/2021
  - Good Practice Short Story
  Two FLAGs in Poland have joined efforts to implement a project promoting the fishing potential of two different regions. By focusing on their areas of greatest expertise, the FLAGs made a greater impact in their respective localities.
 • Recruiting young people to train with experienced fishers

  29/06/2021
  - Good Practice Project
  Lapońska LGR sfinansowała projekt naboru i szkoleń, którego celem było odmłodzenie starzejącego się sektora rybołówstwa na obszarze wokół zbiorników Lokka oraz Porttipahta. W rezultacie działalność rozpoczęło 14 młodych rybaków obu płci.
 • From Denmark to the Rhodopes: bringing fisheries closer to citizens

  26/04/2021
  - Basic page
  After a study visit to Fyn FLAG in Denmark, a fishers’ association member was inspired to adapt one of the Danish projects to his area’s needs. The project aims to boost tourism and improve local knowledge of fisheries heritage.
 • Wind turbine

  Eco-diversifying the local economy

  26/04/2021
  - Good Practice Short Story
  In Poland, the North Kaszuby FLAG supported the setting up of an experimental wind turbine in a local engineering company, helping to establish a new local energy supply, to promote economic diversification, and to create a new educational offer.
 • From Denmark to the Rhodopes: bringing fisheries closer to citizens

  16/04/2021
  - Good Practice Project
  Wizyta studyjna w LGR na wyspie Fionii (Fyn FLAG) w Danii zainspirowała przewodniczącego stowarzyszenia rybaków do zaadaptowania jednego z duńskich projektów do potrzeb swojego regionu. Projekt ma na celu ożywienie turystyki i poprawę lokalnej wiedzy na temat dziedzictwa rybołówstwa.
 • Fishers campaigning for reducing plastic in ports

  23/03/2021
  - Good Practice Short Story
  The FISHEKO Operation, covering the whole coastline of Slovenia, is a project giving local fishers communication training and hiring them to carry out an awareness-raising campaign against single-use plastics in marine activities.
 • A network for seafaring women

  03/02/2021
  - Basic page
  A cooperation project between two Catalan FLAGs has supported the creation of an association, which aims to increase the visibility of women from fishing and aquaculture and improve their ability to develop business projects that help diversify the sector.
 • A network for seafaring women

  01/02/2021
  - Good Practice Project
  Projekt oparty na współpracy między dwiema katalońskimi grupami FLAG pomógł w założeniu stowarzyszenia, mającego poprawiać widoczność kobiet w rybołówstwie i akwakulturze oraz zwiększać ich zdolności do rozwijania projektów biznesowych przyczyniających się do różnorodności tego sektora.
 • Cooperation for supporting marine tourism businesses by fisheries families

  15/12/2020
  - Basic page
  The ‘Mar das Illas’ cooperation project sees three FLAGs in the Pontevedra province working together to support local fishers and families in their entrepreneurial efforts focused on marine and pesca-tourism.
 • Cooperation for supporting marine tourism businesses by fisheries families

  09/12/2020
  - Good Practice Project
  The ‘Mar das Illas’ cooperation project sees three FLAGs in the Pontevedra province working together to support local fishers and families in their entrepreneurial efforts focused on marine and pesca-tourism.