FARNET
Fisheries Areas Network

Traceability

 • Blockchain improves traceability for small-scale fishers

  04/10/2021
  - Basic page
  This cooperation project aimed to apply a technology based on the “blockchain” principle to fisheries. By using this trustworthy shared recording system, the three FLAGs implemented a traceability system which provides complete and accurate information to consumers of artisanal fishing products.
 • Blockchain improves traceability for small-scale fishers

  28/09/2021
  - Good Practice Project
  This cooperation project aimed to apply a technology based on the “blockchain” principle to fisheries. By using this trustworthy shared recording system, the three FLAGs implemented a traceability system which provides complete and accurate information to consumers of artisanal fishing products.
 • Promoting line-caught fish with local stakeholders

  23/09/2021
  - Basic page
  The professional line fishers’ association of the Brittany region has run a communication campaign to promote line-caught fish. Two FLAGs cooperated to support this campaign that highlights the environmental sustainability and quality that are associated with this way of fishing.
 • Promoting line-caught fish with local stakeholders

  21/09/2021
  - Good Practice Project
  Bretagnen alueen ammattimaisten siimakalastajien yhdistys on edistänyt siimalla pyydetyn kalan menekkiä tiedotuskampanjalla, jota kaksi FLAG-ryhmää on yhdessä tukenut. Kampanjassa on korostettu siimakalastuksen ekologista kestävyyttä ja saaliin korkeaa laatua.
 • Mobile App for reporting catch data

  18/01/2021
  - Good Practice Project
  Itä-Suomen kalatalousryhmä on tukenut saalistietojen ilmoittamiseen tarkoitetun mobiilisovelluksen kehittämistä suomalaisille sisävesikalastajille. Ammattikorkeakoulun kehittämä sovellus, joka otettiin käyttöön toukokuussa 2020, parantaa saalistietojen keruuta ja jäljitettävyyttä koko kalastuksen arvoketjussa.
 • Supporting small-scale fisheries and aquaculture businesses

  03/11/2020
  - Good Practice Project
  Pienimuotoista kalastusta ja vesiviljelyä harjoittavien yritysten kehittäminen Länsi-Liettuan FLAG-ryhmän alueella on olennainen osa Klaipėdan ja Priekulėn kaltaisten alueiden talouskehitystä. Pienen yrityksen toteuttamassa hankkeessa pyritään parantamaan paikallisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostusta FLAG-ryhmän rahoittamien strategisten investointien avulla.
 • MONPÊCHEUR: Connecting fishers and consumers at the quay!

  06/08/2020
  - Basic page
  Two neighbouring FLAGs cooperate to support a mobile phone app, MonPêcheur, to connect local fishers with consumers by providing them with an online platform for communicating, promoting, and selling their catches directly to the consumer.
 • From fishermen to you

  19/06/2020
  - Good Practice Project
  Online sales have generated new interest since the COVID-19 pandemic, giving a renewed boost to projects such as Cabaz do Peixe. This virtual platform to sell fish to the general public from the local artisanal fishing fleet ensures the delivery of fresh and high-quality products, as well as consumer safety
 • MonPêcheur: Connecting fishers and consumers at the quay!

  16/06/2020
  - Good Practice Project
  Two neighbouring FLAGs cooperate to support a mobile phone app, MonPêcheur, to connect local fishers with consumers by providing them with an online platform for communicating, promoting, and selling their catches directly to the consumer.
 • Adding fish to local food baskets

  27/06/2019
  - Good Practice Project
  In Abruzzo, southern Italy, Solidarity Purchasing Groups have teamed up with fishermen to start including fish in their local food baskets.