FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice

EU FLAG projects as of February 2020With the second generation of FLAGs now up and running, there is a growing number of project examples from the past and the present which can inspire other actions aimed at developing fisheries and aquaculture areas around Europe, be it through economic, environmental or social support and investment.
The project descriptions and short stories below give an insight into some of the local projects funded by the FLAGs, while the methods provide helpful examples of effective programme management, ranging from community outreach to FLAG self-assessment.

Good practice examples from 2010-2016

(You can also use free text in the search box at the top right corner of the page.)
 • 30/11/2015
  Greece
  ,
  Business support, Processing, Diversification, Fisheries by-products, Environment, Fisheries resources, Small-scale and coastal fisheries
  In Chalastra, Greece, the local Thessaloniki FLAG helped two budding entrepreneurs establish a successful seafood conditioning and processing business, specialising in live blue crab.
 • 30/11/2015
  Poland
  ,
  Governance
  Polskie LGR mogą wybierać między dwoma elastycznymi opcjami pomocy technicznej w celu przygotowania swoich lokalnych strategii rozwoju. W obu opcjach skorzystano z uproszczenia i usprawnienia procesu uruchamiania wsparcia przygotowawczego.
 • 17/11/2015
  Finland
  ,
  Promotion, Integrated coastal management, Society and culture, Cultural heritage
  In 2013, to limit the proliferation of “fake” products using the name of the local fish, “Kitkan Viisas” vendace, fishermen from Kuusamo, Northern Finland, teamed up to secure its listing in the EU’s Protected Designation of Origin (PDO) scheme. To further promote this unique product, a web and mobile video game, called the Legends of Kitka, was also developed.
 • 11/11/2015
  Estonia
  ,
  Governance
  Krajowe Sieci (KS) dla Lokalnych Grup Rybackich (LGR) odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu kompetencji LGR i Instytucji Zarządzających (IZ) oraz w ułatwianiu i wspieraniu współpracy międzynarodowej. W Estonii w okresie 2007-2013 KS współpracowała blisko z IZ, ułatwiając dialog i zapewniając dobrą współprace między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w RLKS na obszarach rybackich. Wypracowywała także narzędzia i materiały informacyjne oraz zapewniała doradztwo i szkolenia dla LGR.
 • 11/11/2015
  Italy
  ,
  Promotion, Governance, Education and training
  FLAG communication activities can be an important catalyst for innovation and change, and are a transversal element in the local development strategy. Through effective communication, the Adriatico Salentino FLAG in Puglia, Italy, has helped to empower local fishermen to become drivers of change in their communities.
 • 14/09/2015
  France
  ,
  Processing, Diversification, Fisheries by-products, Circular economy, Small-scale and coastal fisheries, Women
  Dzięki współpracy z miejscowymi rybakami i projektantami, a zainspirowana tradycyjnymi technikami z innych społeczności rybackich w Europie, młoda francuska przedsiębiorczyni opracowała innowacyjny proces garbowania skór rybnych, które teraz sprzedaje projektantom mody w całym kraju jako "skórę z morza".
 • 14/09/2015
  Estonia
  ,
  Adding value to fisheries, Business support, Diversification, Fisheries by-products, Small-scale and coastal fisheries, Women
  Axis 4 financial support helped a fisherman on the Estonian island of Hiiumaa to diversify his activities outside of the fishing season into the production of fishing gear and multi-purpose nets. As well as creating a part-time job for this fisherman, it has also created four full-time jobs for local women.