FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Projects

 • 11/04/2018
  Latvia
  ,
  Aquaculture, Business support, New technology, Marine activities, Environment, Water quality, Integrated coastal management
  Latvian FLAGs teamed up in a cooperation project to finance a study aimed at assessing the seaweed production potential from Latvian waters along with options for a management plan that would ensure a sustainable exploitation of this resource.
 • 11/04/2018
  Estonia
  ,
  Business support, Diversification, Arts and crafts, Gastronomy, Tourism, Youth
  Wymiana pomiędzy firmami z trzech państw pomaga rozwijać umiejętności lokalnych przedsiębiorców, opracowywać nowe produkty i zachęcać młodych ludzi do angażowania się w działalność gospodarczą.
 • 11/01/2018
  United Kingdom
  ,
  Adding value to fisheries
  Local fish delivered fresh to the doorstep as fisherman boosts the family business through direct sales from FLAG funded van.
 • 19/12/2017
  Estonia
  ,
  Society and culture, Cultural heritage, Education and training, Youth
  Dwie LGR i dwie LGD z Finlandii i Estonii podpisały umowę o współpracy, w ramach której będą promować wymiany młodzieży związane z dziedzictwem kulturowym na obszarach rybackich w celu ożywienia tradycyjnych więzi pomiędzy przybrzeżnymi wioskami Estonii i obszarami przybrzeżnymi Finlandii.
 • 15/12/2017
  United Kingdom
  ,
  New technology, Environment
  LGR podejmuje współpracę z lokalnym organem zarządzania rybołówstwem, by zachęcić rybaków do testowania pułapek na homary ze specjalnie zaprojektowanymi otworami wyjściowymi, które zapewniają korzyści zarówno w wymiarze ekologicznym, jak i komercyjnym.
 • 01/12/2017
  Italy
  ,
  Adding value to fisheries, Aquaculture, Small-scale and coastal fisheries
  A local fisheries cooperative and research institute successfully pilot the farming of warty venus clams, or “sea truffles”, diversifying the area’s aquaculture production.
 • 15/09/2017
  Denmark
  ,
  Aquaculture, Business support, Diversification
  Inspired by the well-known, land-based garden allotments concept, setting up gardens at sea and creating the Sea Garden Association has helped inject new life into Ebeltoft harbour and promote local coastal food and marine culture.
 • 01/09/2017
  Finland
  ,
  Society and culture, Education and training, Youth
  “Zatroszcz się o morze, a morze zatroszczy się o ciebie” Ten projekt jest adaptacją koncepcji "Zielonej opieki" (Green Care) z wykorzystaniem terapeutycznego oddziaływania pracy w morskim środowisku, na świeżym powietrzu. Zanurzenie się w świecie ryb może pomóc przezwyciężyć trudne problemy życiowe.
 • 20/07/2017
  Portugal
  ,
  Adding value to fisheries, Business support, Short circuits
  TRANSPOLVO is a research project which explores the conditions for transporting octopus live to consumers.
 • 04/07/2017
  United Kingdom
  ,
  Society and culture, Infrastructure
  Dwuletni pilotażowy projekt współpracy z rybakami w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia oraz ułatwienia im kontaktu z lokalnymi służbami zdrowia i poprawy kondycji.