FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ražotāju organizācija „Vianapesca” – produktu izvietošana – zivju konservu reklamēšana, izmantojot aizkustinošu stāstu

Official Title: 
Estudo para a Valorização do Pescado dos Associados da Vianapesca
Country:
ID: 
GPP009-PT01
Šis projekts, ko izstrādājusi ražotāju organizācija „Vianapesca”, ir vērsts uz vērtības pievienošanu vietējo zivsaimniecību produktiem, izmantojot pārstrādi un mārketinga kampaņu.

Description

Saskaroties ar zemo cenu problēmu, ražotāju organizācijai „Vianapesca” radās nepieciešamība atrast veidu, kā palielināt tādu zemas cenas zivju vērtību kā, piemēram, makrele un sardīne. Tāpēc organizācija vērsās pie FLAG ar ideju izveidot projektu, kura mērķis ir pievienot vērtību.

Šis projekts tika uzsākts ar tirgus izpēti, lai noteiktu veiksmīgākos veidus, kā pievienot vērtību ražotāju organizācijas „Vianapesca” zivīm. Konstatējot augošo pieprasījumu pēc lietošanai uzturā gataviem augstas kvalitātes zivsaimniecības produktiem, ražotāju organizācija nolēma izveidot un reklamēt konservētu zivju produktu līniju. Šis process ietvēra arī jauna iepakojuma izstrādi ražotāju organizācijas un tās zvejnieku produktu grafiskam attēlojumam, lai veicinātu vietējās flotes nozvejoto zivju sugu popularitāti.

Projektā ietvertā mārketinga kampaņa bija balstīta uz tādiem aspektiem kā ražojumu kvalitāte, drošība un ilgtspēja, kā arī tajā tika izcelta ar šiem produktiem saistīto cilvēku nozīme. Visi šie aspekti palīdzēja nodrošināt produktu diferenciāciju.

Papildus finansiālajam atbalstam FLAG sniedza arī ar projekta izstrādi saistītus padomus un palīdzēja veidot attiecības ar citām ieinteresētajām personām, kas bija iesaistītas mārketinga kampaņā (piemēram, mazumtirgotājiem un dizaineriem).

Results: 

Projekta gaitā tika ieviestas novatoriskas pārstrādes metodes, palielināta vietējo produktu dažādība, atpazīstamība un pārdotspēja, kā arī nodrošināti labāki nosacījumi zvejniekiem.

Ražošanas organizācijas ražošanas apjoms un produktu dažādība pieauga atbilstoši pārdošanas apjomam. Vairumtirdzniecības/mazumtirdzniecības tirgus būtiski paplašinājās gan valsts, gan starptautiskā mērogā. 2014. gadā tirgū bija pieejami 13 ražotāju organizācijas zivju konservu produkti. Produktu skaits 2015. gadā pieauga līdz 25, ietverot trīs produktus, kuros tika izmantotas iepriekš nekonservētas zivju sugas. Kopējais pārdošanas apjoms pirmajā gadā pieauga līdz € 30 000, bet otrajā gadā — līdz € 63 000.

Partnerattiecības ar delikatešu veikalu „Loja das Conservas” Lisabonas centrā palīdzēja turpmāk veicināt ražotāju organizācijas produktu popularitāti. Šis veikals šobrīd darbojas kā galvenais vairumtirgotājs Portugālē un sadarbojas arī ar starptautisku mazumtirgotāju tīklu Parīzē, Vīnē, Varšavā un Makao (Ķīnā).

Transferability: 

Daudzas zivsaimniecību kopienas ES un ārpus tās saskaras ar problēmām, kas saistītas ar ražojumu mārketingu. Šis projekts ir veiksmīgs uz tirgu balstīta produkta izstrādes procesa piemērs, kas saistīts ar konkrētu mārketinga kampaņu, kura varētu nākt par labu šādām kopienām.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Atzinas: Projekta veiksmīgums ir atkarīgs no šādiem faktoriem:
  • tirgus izpētes, kas palīdzēja noteikt labākos veidus, kā pievienot vērtību zivju produktiem, pieprasītākās zivju sugas un jaunievedumu iespējas;
  • cilvēka nozīmes uzsvēršanas ražošanas procesā (nerūpnieciskie flotes, zvejniecības aprīkojuma, vietējās identitātes aspekti), kā arī tās izmantošanas komunikācijas nolūkiem;
  • ražotāju organizācijas kā projekta virzītāja un vietējo zvejnieku vienotājspēka;
  • izdevīgām partnerattiecībām ar plaši pazīstamu tirgus dalībnieku („Loja das Conservas”), kas palīdzēja palielināt atpazīstamību.
 • Ieguldījums CLLD mērķa sasniegšanā: : vērtības pievienošana, darbavietu radīšana, jaunu cilvēku piesaiste un jaunievedumu veicināšana visos zivsaimniecību un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.

Funding

Total project cost €199 917
FLAG grant €179 925
 • EU contribution (EMFF): €134 944
 • Public contribution (national): €44 981
Beneficiary contribution €19 992
 • Lead partner: €19 992

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2011 to Dec 2012
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Alexandrina Monteiro
+351 258 800 200
Portugal
Publication date: 
14/06/2016
PDF Version