FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Producentorganisationen Vianapesca – Produktplacering – Salgsfremme af fiskekonserves med en historie

Official Title: 
Estudo para a Valorização do Pescado dos Associados da Vianapesca
Country:
ID: 
GPP009-PT01
Producentorganisationen Vianapesca har centreret dette projekt omkring tilføjelse af merværdi til lokale fiskeriprodukter gennem forarbejdning og en markedsføringskampagne

Description

På grund af de problematisk lave priser måtte producentorganisationen Vianapesca finde en måde til at forøge værdien af lavprisfisk som f.eks. makrel og sardin. Den henvendte sig derfor til den FLAG med sin idé om at udforme et merværdiprojekt.

Projektet blev indledt med en markedsundersøgelse for at finde frem til, hvordan der bedst kunne tilføjes merværdi til Vianapescas fisk. Da producentorganisationen kunne iagttage en stigende efterspørgsel efter spiseklare fiskeprodukter af høj kvalitet, besluttede den at udvikle og fremme et sortiment af fiskekonserves. Dette omfattede udviklingen af ny emballage for grafisk at vise producentorganisationen og fiskerne og højne profilen for de arter, som fanges af den lokale flåde.

Den ledsagende markedsføringskampagne var rettet mod aspekterne kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed i produktionen samt fortællingen om menneskene bag produktet. Alle disse aspekter bidrog til at differentiere produkterne.

Ud over økonomisk støtte ydede FLAG'en rådgivning om udformningen af projektet og skabte forbindelser til andre interessenter i markedsføringskampagnen (f.eks. detailhandlere og designere).

Results: 

Projektet førte til, at der blev indført innovative forarbejdningsmetoder, større diversitet og synlighed og bedre muligheder for afsætning af lokale produkter og sikret bedre vilkår for fiskerne.

Mængden af og variationen i producentorganisationens produktion er øget i trit med salget. Engros-/detailmarkedet for produkterne er vokset betydeligt både nationalt og internationalt. I 2014 havde producentorganisationen 13 fiskekonservesprodukter på markedet. Dette tal steg til 25 i 2015, heriblandt tre produkter med fiskearter, der aldrig før har været brugt til konserves. Det samlede salg beløb sig til 30 000 EUR det første år og steg til 63 000 EUR det andet år.

Et partnerskab med delikatesseforretningen Loja das Conservas i Lissabon har bidraget til at højne profilen for producentorganisationens produkter. Denne forretning optræder nu som primær engrosforhandler i Portugal og er også med i et netværk af internationale detailhandlere i Paris, Wien, Warszawa og Macau (Kina).

Transferability: 

Mange fiskersamfund i og uden for EU kæmper med markedsføringen af deres produkter. Dette projekt er et vellykket eksempel på en markedsdrevet produktudviklingsproces ledsaget af en specifik markedsføringskampagne, som kunne gavne sådanne samfund.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Erfaringer: Blandt de afgørende faktorer for projektets succes kan nævnes:
  • markedsundersøgelsen, som bidrog til at identificere de bedste metoder til tilføjelse af merværdi til fiskeprodukterne, de mest efterspurgte arter og innovationspotentialet
  • understregning af den menneskelige dimension bag produktionsprocessen (de håndværksprægede aspekter ved flåden, typen af fangstredskaber og lokal identitet) og udnyttelsen af den i kommunikationsøjemed
  • producentorganisationens rolle som drivkraft bag projektet og samlende kraft for de lokale fiskere
  • et intelligent partnerskab med en meget synlig aktør på markedet (Loja das Conservas), som hjalp med at maksimere synligheden.
 • Bidrag til målet om CLLD: tilføjelse af merværdi, jobskabelse, tiltrækning af unge og fremme af innovation i alle led af forsyningskæden for fiske- og akvakulturprodukter.

Funding

Total project cost €199 917
FLAG grant €179 925
 • EU contribution (EMFF): €134 944
 • Public contribution (national): €44 981
Beneficiary contribution €19 992
 • Lead partner: €19 992

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2011 to Dec 2012
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Bruno Caldas
+351 258 800 200
Portugal
Publication date: 
14/06/2016
PDF Version