FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Valikoivampien hummerimertojen kokeilua

Official Title: 
Holderness Coast Escape Gaps
Country:
Region: 
FLAG-ryhmä tekee yhteistyötä paikallisten kalastuksenhoitoviranomaisten kanssa ja rohkaisee kalastajia kokeilemaan erityisellä pakoaukolla varustettuja hummerimertoja, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja lisäksi kaupallisesti kannattavia.

Description

Englannissa rannikkovesien kalastus- ja suojeluviranomaiset (IFCA) ovat vastuussa oman alueensa rannikkovesien kalavarojen kestävästä hoidosta. Holderness Coastin FLAG-alueella käytetään äyriäiskantojen hoidossa aluksesta purettavien saaliiden vähimmäiskokojärjestelmää. Kauppalaivasto koostuu pääasiassa seisovia pyydyksiä käyttävistä aluksista. Ne kalastavat merenpohjasta äyriäisiä merroilla, joissa on syötti, 24–72 tuntia kerrallaan. Sekä pyyntimittaiset että alamittaiset äyriäiset samoin kuin sivusaaliit pysyvät merroissa kunnes ne nostetaan kalastusaluksiin ja lajitellaan käsin.

Koillisen alueen IFCA:n johtaman hankkeen tarkoituksena oli lopettaa alamittaisten äyriäisten turha ja kannattamaton pyydystäminen mahdollistamalla niiden vapautuminen merenpohjassa olevasta merrasta, jolloin äyriäisten kuolevuus ja raajanmenetykset vähenevät. Tavoitteena oli parantaa kaupallisten kohdelajien (Homarus gammarus ja Cancer pagurus) kantoja ja alentaa käsittelykustannuksia lisäämällä seisoviin pyydyksiin ”pakoaukko”.

Pakoaukot ovat pieniä muovisia neliöitä, jotka kiinnitetään hummerimerran kulmaan. Koillisen alueen IFCA:n suorittamissa tutkimuksissa ja koekäytöissä kävi ilmi, että 80 x 46 mm:n kokoiset pakoaukot vähensivät huomattavasti alamittaisten äyriäisten pyydystämistä vaikuttamatta sanottavasti pyyntimittaisten kaupallisten kohdelajien saalismääriin. Koillisen alueen IFCA toteutti FLAG-ryhmän tuella vuoden mittaisen pilottihankkeen, jossa kokeiltiin 42 000 ilmaisen pakoaukon jakelua paikallisille kalastajille, tarkoituksena vähentää sivusaaliita ja nuorten äyriäisten pyydystämistä.

Pakoaukoista kerrottiin ja niitä jaettiiin kahdessa kokoontumisessa. Lähes 60 prosenttia rahoituksesta tuli FLAG-ryhmältä, ja koillisen alueen IFCA kykeni sen ansiosta neuvottelemaan paljousalennuksen. Näin saatiin hankittua riittävä määrä pakoaukkoja, mikä paransi hankkeen pitkäaikaisvaikutuksia. Kaupallisten kalastajien osallistumisen hankkeeseen takasi ennen kaikkea se, että he saivat pakoaukot maksutta.

Results: 

Pakoaukkojen lisääminen mertoihin oli hyväksi äyriäisten suojelulle ja lisäsi tuotannonalan kannattavuutta. Pakoaukot lisäsivät kutukannan biomassaa ja mätituotantoa, vähensivät äyriäisten kuolleisuutta ja raajojenmenetyksiä merrassa ja kasvattivat pyyntimittaisten saaliiden purettuja määriä. Alusten käsittely- ja purkuajat lyhenivät, polttoaineen kulutus ja toimintakustannukset laskivat ja syötit kestivät pidempään. Pilottihankkeen jälkeen koillisen alueen IFCA antoi paikallisen määräyksen, jonka mukaan kaikkiin rannikkolaivaston hummerimertoihin oli asennettava pakoaukot.

Transferability: 

FLAG-ryhmät voivat arvokkaalla tavalla tukea kestävämpien kalastusmenetelmien kehittämistä ja/tai omaksumista monilla alueilla etenkin, jos ne tunnustetaan kalastusalan täysivaltaisiksi kumppaneiksi. Uusien kalastusmenetelmien laillisuus ja omaksuminen voidaan taata vain tekemällä yhteistyötä kalastuksenhoitoviranomaisten kanssa.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Kokemukset: Alkuvaiheessa osa kalastajista vastusti pakoaukkoja, koska niiden pelättiin pienentävän pyyntimittaisten äyriäisten saaliita. Vastustus heikkeni hankkeen toteutuksen myötä ja tulosten osoittautuessa hyviksi. On tärkeää, että kalastajat hyväksyvät menetelmän, ja on otettava huomioon, että pakoaukkojen asentaminen vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia.
  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: Kalastusalueiden kilpailukyvyn parantaminen.

Funding

Total project cost €12 557
FLAG grant €7 534,2
  • EU contribution (EMFF): €3 767,1
  • Public contribution (national): €3 767,1
Beneficiary contribution €5 022,8

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2012 to Sep 2012
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

Publication date: 
15/12/2017
PDF Version