FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Transferarea DLRC către comunitățile pescărești tunisiene

Country:
Region: 
Un FLAG italian și partenerii săi accesează fonduri în cadrul cererii Economie albastră sustenabilă lansată de EASME pentru a sprijini comunităților pescărești din Tunisia să își dezvolte capacitatea de a implementa dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunități (DLRC).

Description

Multe dintre provocările cu care se confruntă comunitățile pescărești de pe latura europeană a Mării Mediterane sunt aceleași cu cele pe care și pescarii de pe coasta africană trebuie să le depășească. Drept urmare, cererea lansată de Agenția Executivă pentru IMM-uri (EASME) a UE pentru proiecte care sprijină o economie albastră sustenabilă în întreaga zonă mediteraneeană a prezentat o oportunitate de colaborare. Recunoscând această oportunitate, FLAG Costa Degli Etruschi a putut să transfere din experiența pe care a dobândit-o deja în implementarea DLRC dincolo de granițele UE în cadrul unei colaborări cu comunitățile pescărești din Tunisia care se confruntă cu provocări similare.

Acest grup a intrat într-un parteneriat cu o cooperativă de antreprenori, Petra Patrimonia, din Corsica (FR), organizația în domeniul pescuitului LegAmbiente din Toscana (IT) și WWF Africa de Nord Mediteraneeană. Acest parteneriat își propune să lanseze activități de construire de rețele și capacități pentru a sprijini înființarea de grupuri locale de tipul DLRC în Al Huwariyah și Tabarka (Tunisia). Astfel de acțiuni se axează pe favorizarea diversificării economice și a incluziunii sociale în aceste comunități pescărești. 

Prima fază a acestui proiect, cunoscută sub numele de ENSAMBLE, s-a concentrat pe conceperea unui cadru administrativ accesibil. Acesta le-a permis celor două viitoare grupuri tunisiene să dezvolte proiecte cu obiective și priorități proprii. A implicat, de asemenea, și dezvoltarea unei rețele de comunități prin sesiuni de înfrățire și oferirea de formare de bază pe tema DLRC pentru a permite fiecărei comunități să își dezvolte propria strategie de dezvoltare locală.

A doua etapă va contribui la dezvoltarea turismului durabil, pornind de la o serie de proiecte pilot și de la implicarea comunității, tinerilor și femeilor în promovarea resurselor de mediu, culturale și tradiționale legate de pescuit și mare. Fazele ulterioare ale ENSAMBLE vor include aprofundarea comunicării cu publicul larg și evenimente menite să demonstreze rezultatele în fața părților interesate de la nivel local.

Results: 

Proiectul este în prezent în derulare, dar ajutorul primit de Al Huwariyah și Tabarka să configureze un proces bazat pe participarea și colaborarea între actorii publici și cei privați, să identifice obiective comune și să faciliteze schimbul de cunoștințe și experiență a dat deja roade. Un alt beneficiu tangibil al acestui ajutor a constat și în capacitarea comunităților locale să planifice dezvoltarea zonelor costiere locale în conformitate cu principiile sustenabilității. Printre primele rezultate se numără:

 • Trei grupuri de cooperare care implică zonele de coastă tunisiene, corsicane și toscane.
 • Unsprezece întâlniri, inclusiv trei sesiuni transnaționale, între partenerii din cadrul proiectului.
 • Trei priorități comune identificate pentru viitoarele strategii de dezvoltare locală (cele ale celor două grupuri tunisiene și cea a FLAG italian pentru perioada 2021-27): turism (cu turismul de pescuit ca element central); crearea de sinergii între zonele rurale și cele de coastă și adăugarea de valoare patrimoniului cultural marin.
Transferability: 

Acest proiect derulat între trei teritorii a fost motivat de cooperarea anterioară și de patrimoniul cultural și ecologic comun. Acest tip de cooperare se poate dovedi foarte util pentru domeniile care pot identifica potențiali parteneri în alte teritorii între care schimbul de cunoștințe poate fi complementar și benefic pentru diferitele părți interesate.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Lecții:  Relația anterioară dintre partenerii implicați a fost un factor cheie pentru demararea cu succes a proiectului. Comunicarea a fost lipsită de probleme, iar acțiunile au fost dezvoltate cu multă agilitate. Flexibilitatea a fost, de asemenea, esențială pentru adaptarea calendarului activităților la situații noi pe parcursul diferitelor faze ale proiectului.

Contribuția la obiectivul DLRC: d) consolidarea rolului comunităților pescărești în structurile de dezvoltare locală și de guvernanță a resurselor locale de pescuit și activităților maritime.

Funding

Total project cost €390 163
FLAG grant €312 123
 • EMFF- EASME Blue Sustainable Economy call
  312 123
Beneficiary contribution €78 040
 • Costa Degli Etruschi FLAG
  7 406
  San Leopoldo fishing cooperative
  9 783
  FAR Maremma
  9 790
  Petra Patrimonia Corsica
  18 937
  WWF North Africa
  16 274
  LegAmbiente Toscana
  15 850

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2019 to Dec 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Etruscan coast FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Roberto Seghi
+39 0564 405252
Italy
Publication date: 
10/07/2020
PDF Version