FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Atbalsts mazapjoma zivsaimniecības un akvakultūras nozaru uzņēmumiem

Country:
Region: 
Mazapjoma zivsaimniecības un akvakultūras nozaru uzņēmumu attīstība Rietumlietuvas FLAG zonā ir būtiska ekonomiskās attīstības daļa tādos reģionos kā Klaipēda un Priekule. Šī projekta mērķis, ko īsteno mazs vietējais uzņēmums, ir uzlabot vietējo zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrādi, izmantojot dažādus FLAG finansētus stratēģiskos ieguldījumus.

Description

Zivsaimniecības un akvakultūras nozares šajā reģionā saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, tostarp zivju krājumu samazinājumu Kuršu jomā, kas ir viens no diviem galvenajiem zivju avotiem Klaipēdas reģionā. Bezdarbs, ko rada zvejas darbības sezonalitāte, arī ir būtisks reģiona izaicinājums. Vietējo zivsaimniecības produktu apstrādei un uzglabāšanai trūkst infrastruktūras, kas neļauj reģionam sasniegt optimālu vietējo resursu izmantošanu. Lai arī pieprasījums tirgū ir stabils visu gadu, piedāvājums ir neparedzams sezonālās zvejas dēļ, kas rada problēmas mazākiem klientiem, kas nespēj saņemt produktus lielos apjomos.

Projekts, ko īstenoja Adams Vaišnors (Adomas Vaišnoras), kurš ir nelielas zivjaudzētavas īpašnieks, bija vērsts uz vairāku būtisku ieguldījumu veikšanu. Līdzekļi tika izmantoti, lai uzstādītu dzesēšanas iekārtas, kas ļauj labāk uzglabāt izejvielas, kā arī lai iegādātos jaunu aprīkojumu, tostarp svarus, transportlīdzekli, mazgāšanas iekārtas, un lai uzstādītu jaunas un uzlabotas elektroapgādes līnijas. Pateicoties šiem uzlabojumiem, uzņēmums šobrīd spēj diversificēt savus produktus un paplašināt piegādes ķēdes līdz iekšzemes reģioniem un Baltijas jūrai. Jaunie produkti iekļauj tādas sugas kā austeres, raudas, plaužus un hekus, kā arī dažādus žāvētos produktus, kas tiek ražoti no plekstēm un mencām.

Pateicoties FLAG finansētajiem ieguldījumiem, palielinājies ne tikai zivjaudzētavas ienesīgums, bet uzņēmums ir spējis garantēt 20 gadu veca zivju pārstrādes uzņēmuma darbības saglabāšanu, kas balstīta uz ilgu pieredzi un ģimenes tradīcijām, kas nodotas no paaudzes paaudzei.

Results: 

Pēc projekta ieviešanas tika izveidota jauna pilnas slodzes darbavieta zivju apstrādē, un ir pieaudzis zivju produktu klāsts, tostarp iekšzemes zivis, no kurām dažas ir invazīvās jūras gruntsūdens zivis, piemēram, raudas un plauži. Pateicoties FLAG atbalstam, šis vietējais uzņēmums tagad var veikt zivju primāro apstrādi, nodrošinot šķirošanu, atdzesēšanu un atbilstošu iepakošanu. Tas ir palielinājis uzņēmuma ieņēmumus un sniedzis iespēju sasniegt vairāk tiešo pircēju, piegādājot produktus tieši viņiem, tādējādi dubultojot klientu skaitu.

Transferability: 

Šis projekts tika izvēlēts, reaģējot uz FLAG lēmumu veikt ieguldījumus nolūkā veicināt zivsaimniecības un akvakultūras produktu pievienoto vērtību un veicināt to integrāciju pārtikas piegādes ķēdē, lai, nodrošinot finansēšanas iespējas, apstrādātu un pārdotu šos produktus tieši klientiem. Šis process jāievēro, nosakot galvenās problēmas, kas jārisina, lai sasniegtu reģiona sociālo un ekonomisko attīstību, ieviešot tādus projektu atlases kritērijus, lai tiktu izvēlēti tie projekti, kas spēj šīs problēmas risināt.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Gūtā pieredze: Iepriekšējā sadarbība un veiksmīgā komunikācija starp FLAG un atbalsta saņēmēju bija būtiska pareizai projekta formulēšanai. Tika saņemti skaidri un precīzi skaidrojumi par nosacījumiem, kas jāievēro, lai iegādātos aprīkojumu, un tādējādi tika novērsti pārpratumi, savukārt tas padarīja pieteikšanās procesu ātrāku un efektīvāku.

Ieguldījums sabiedrības virzītas vietējās attīstības mērķa sasniegšanai: (a) pievienotās vērtības veidošana, darbvietu radīšana, jauniešu piesaistīšana un inovāciju veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500
Beneficiary contribution €71 001

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Adomas Vaišnoras

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Egidijus Narevičius
(+370) 64041633
Lithuania
Publication date: 
03/11/2020
PDF Version