FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Parama mažos apimties žvejybos ir akvakultūros įmonėms

Country:
Region: 
Mažos apimties žvejybos ir akvakultūros įmonių plėtra Vakarų Lietuvos FLAG regione yra gyvybiškai svarbi tokių vietovių, kaip Klaipėda ir Priekulė, ekonominės plėtros dalis. Šiuo projektu, kurį įgyvendina nedidelė vietinė įmonė, siekiama gerinti vietos žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimą, pritraukiant FLAG finansuojamas strategines investicijas.

Description

Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriai šiame regione susiduria su keliais iššūkiais, įskaitant žuvų išteklių mažėjimą Kuršių mariose, viename iš dviejų pagrindinių žuvų šaltinių Klaipėdos regione. Nedarbas, susijęs su žvejybos sezoniškumu, taip pat yra didelis iššūkis regionui. Trūksta vietinės infrastruktūros žuvies produktams perdirbti ir laikyti, dėl ko neįmanoma geriausiai išnaudoti vietos išteklių. Nors rinkos paklausa išlieka stabili ištisus metus, pasiūla yra nenuspėjama dėl sezoninės žvejybos, kuri sukelia problemų mažesniems klientams, nepajėgiantiems įsigyti produkcijos dideliais kiekiais.

Mažo žuvų ūkio savininko Adomo Vaišnoro įgyvendintame projekte daugiausia dėmesio skirta kelioms pagrindinėms investicijoms. Lėšos panaudotos šaldymo įrenginiams, leidžiantiems žaliavas saugoti ilgesnį laiką, įrengti, taip pat naujai įrangai įsigyti, įskaitant svarstykles, transporto priemonę, plovimo įrangą, bei naujoms ir patobulintoms elektros linijoms įrengti. Atlikus šiuos patobulinimus, įmonė dabar gali diversifikuoti savo produkciją bei išplėsti tiekimo grandines iki vidaus vandenų ir Baltijos jūros. Nauja produkcija apima austrių, kuojų, karšių bei jūrų lydekų rūšis, taip pat džiovintų produktų, pagamintų iš plekšnių ir menkių, įvairovę.

Dėl FLAG finansuojamų investicijų ne tik padidėjo žvejybos pelningumas, bet ir tapo įmanoma išlaikyti 20 metų veikiančią žuvies perdirbimo įmonę, menančią turtingą praeitį bei grįstą iš kartos į kartą perduodamomis šeimos tradicijomis.

Results: 

Įgyvendinus projektą, sukurta nauja pilnos darbo dienos vieta žuvies perdirbimo įmonėje, išaugo žuvies produktų asortimentas, įskaitant vidaus vandenų žuvis, kai kurios iš jų – invazinės jūrinės požeminio vandens žuvys, tokios kaip kuojos ir karšiai. FLAG paramos dėka ši vietinė įmonė dabar gali atlikti pirminį žuvies perdirbimą, įskaitant rūšiavimą, atšaldymą ir tinkamą pakavimą. Tai padidino įmonės pajamas bei leido pritraukti daugiau tiesioginių pirkėjų, kuriems produktai pristatomi tiesiogiai, dėl ko klientų skaičius išaugo dvigubai.

Transferability: 

Šis projektas pasirinktas atsižvelgiant į FLAG sprendimą investuoti į žuvininkystės ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės skatinimą ir palengvinti jų integraciją į maisto produktų tiekimo grandinę, suteikiant finansines galimybes šiems produktams perdirbti bei parduoti juos tiesiogiai vartotojams. Šio proceso derėtų laikytis ir toliau, siekiant nustatyti pagrindines problemas, kurias būtina spręsti dėl teritorijos socialinės ir ekonominės plėtros, taip pat pritaikant atrankos kriterijus projektams, kuriais siekiama spręsti minėtas problemas.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Įgyta patirtis. Ankstesni santykiai bei efektyvus bendravimas tarp FLAG ir naudos gavėjo turėjo esminę reikšmę teisingai formuluojant projekto idėją ir rengiant paraišką. Gavus aiškius ir tikslius sąlygų, kurios turi būti įvykdytos įsigyjant įrangą, paaiškinimus, išvengta nesusipratimų, dėl ko paraiškų teikimo procesas tapo greitesnis ir efektyvesnis.

Įnašas siekiant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros tikslo: (a) didinti vertę, kurti darbo vietas, pritraukti jaunimą ir skatinti naujoves visuose žuvininkystės ir akvakultūros produktų tiekimo grandinės etapuose.

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500
Beneficiary contribution €71 001

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Adomas Vaišnoras

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Egidijus Narevičius
(+370) 64041633
Lithuania
Publication date: 
03/11/2020
PDF Version