FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Tukea pienimuotoista kalastusta ja vesiviljelyä harjoittaville yrityksille

Country:
Region: 
Pienimuotoista kalastusta ja vesiviljelyä harjoittavien yritysten kehittäminen Länsi-Liettuan FLAG-ryhmän alueella on olennainen osa Klaipėdan ja Priekulėn kaltaisten alueiden talouskehitystä. Pienen yrityksen toteuttamassa hankkeessa pyritään parantamaan paikallisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostusta FLAG-ryhmän rahoittamien strategisten investointien avulla.

Description

Alueen kalastus- ja vesiviljelyalalla on useita haasteita, mm. kalakantojen ehtyminen Kuurinhaffissa, joka on toinen Klaipėdan seudun pääasiallisista kalan lähteistä. Myös kalastuksen kausiluontoisuudesta johtuva työttömyys on merkittävä haaste. Alueelta puuttuu kalastustuotteiden jalostus- ja säilytysinfrastruktuuri, mikä estää paikallisten resurssien täysimääräisen hyödyntämisen. Vaikka markkinoiden kysyntä on vakaata ympäri vuoden, tarjontaa on vaikea ennakoida kalastuksen kausiluontoisuuden vuoksi. Tämä on ongelma pienemmille asiakkaille, jotka eivät voi kerralla hankkia suuria tuotemääriä.

Adomas Vaišnoras on pienen kalanviljelylaitoksen omistaja, jonka toteuttamassa hankkeessa keskityttiin tekemään useita tärkeitä investointeja. Varoilla asennettiin jäähdytystilat, joissa raaka-aineet säilyvät paremmin, hankittiin uusia laitteita, kuten vaaka, ajoneuvo ja pesutilat, ja asennettiin uudet, paremmat sähkölinjat. Parannusten jälkeen yrityksen tarjonta on monipuolistunut, ja sen toimitusketju ulottuu nyt sisämaahan ja Itämerelle. Uusia tuotteita ovat mm. osterit, särki, lahna, kummeliturska sekä joukko kampelasta ja turskasta valmistettuja kuivattuja tuotteita.

FLAG-ryhmän rahoittamien investointien ansiosta kalastuksen kannattavuus on parantunut, mutta lisäksi on kyetty takaamaan yli 20-vuotiaan kalanjalostusyrityksen säilyminen. Yritys, jonka historia ulottuu kauas, perustuu sukupolvelta toiselle siirtyneisiin perinteisiin.

Results: 

Hankkeen toteuttamisen jälkeen perustettiin uusi kalanjalostukseen liittyvä kokopäivätoiminen työpaikka. Myös kalatuotevalikoima on laajentunut, ja siihen kuuluu nyt myös sisävesikaloja, joista osa on meriympäristön haitallisia vieraslajeja, kuten särki ja lahna. FLAG-ryhmän tuen ansiosta yritys voi nyt suorittaa kalojen alkujalostuksen: lajittelun, jäähdytyksen ja asianmukaisen pakkaamisen. Tämä on kasvattanut yrityksen tuloja ja tarjonnut tilaisuuden tavoittaa uusia suoria asiakkaita kuljettamalla tuotteet suoraan heille. Asiakkaiden määrä onkin kaksinkertaistunut.

Transferability: 

Hanke valittiin sen jälkeen, kun FLAG-ryhmä oli päättänyt investoida kalastus- ja vesiviljelytuotteiden lisäarvon kasvattamiseen ja niiden sisällyttämiseen elintarvikkeiden toimitusketjuun tarjoamalla rahoitusta tuotteiden jalostustoiminnalle ja suoralle asiakasmyynnille. Tämän prosessin avulla kyetään tunnistamaan pääongelmat, joiden ratkaiseminen on alueen sosiaalisen ja taloudellisen kehittämisen edellytys. Hankkeiden valintakriteerit on sovitettava niiden ongelmien mukaan, joihin hankkeissa tartutaan.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: FLAG-ryhmän ja edunsaajan edeltävä suhde ja hyvä keskusteluyhteys olivat hankkeen hyvän suunnittelun edellytys. Hakemusmenettelyä nopeutti ja tehosti laitteiden hankkimisedellytysten selvä ja tarkka määrittely, joka esti väärinymmärrysten syntymisen.

Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: a) arvon lisääminen, työpaikkojen luominen, nuorten houkutteleminen alalle sekä innovoinnin edistäminen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500
Beneficiary contribution €71 001

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2018 to Feb 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Adomas Vaišnoras

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Egidijus Narevičius
(+370) 64041633
Lithuania
Publication date: 
03/11/2020
PDF Version