FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Stöd till företag inom fisk- och skaldjurssektorn

Official Title: 
Supporting Seafood Businesses
Country:
ID: 
GPP015-UK19
En kombination av personliga kontakter med lokala fiskerelaterade företag, nätverksarbete dem emellan och tillhandahållande av stöd i form av mentorsverksamhet för företag har bidragit till att lokal fisk levereras till marknaden i norra Devon och till att ny näringsverksamhet skapats.

Description

Norra Devon FLAG beställde en ingående studie av marknaden och leverantörskedjan för fisk som fångas och landas inom dess område. Det gav dem de kunskaper som krävs för att inrikta stöd till olika företag verksamma inom fisk- och skaldjurssektorn. Man anställde därefter en lokal fisk- och skaldjursansvarig tjänsteman för att höja den lokala medvetenheten om lokala fångster och stötta nya och befintliga företag med hjälp av en rad olika skräddarsydda stödinitiativ.

Däribland fanns: direkta råd till befintliga företag som fiskhandlare, mentorsverksamhet för nya företag av mer erfarna, att främja tillgång till professionell företagsrådgivning samt skräddarsydda kurser för att ta itu med identifierade kunskapsluckor som generella insikter i den lokala fiskeribranschen, hur man som ett livsmedelsföretag marknadsför lokal fisk och skaldjur, hur man för ut nya livsmedelsprodukter på marknaden samt hur man lagar till och bereder lokala fisk- och skaldjursarter.

Dessutom tillhandahölls nätverksstöd för att stärka banden mellan de olika aktörerna inom leverantörskedjan (fiskare, detaljhandlare, grossister, restauranger osv.), för att de skulle kunna bygga upp långvariga och ömsesidigt fördelaktiga arbetsrelationer. Bland särskilda aktiviteter fanns besök hos leverantörer, anordnande av bilaterala möten samt branschevenemang och framtagande av en lista med kontaktuppgifter för detaljhandlare och leverantörer.

Results: 

Projektet resulterade i större synlighet för den lokala fisk- och skaldjurssektorn (däribland en återkommande kolumn om fisk i lokaltidningen), bättre kontakter mellan lokala företag och ett antal nya och stärkta företag, bland annat:

Utöver de tre nya företag som skapades, skapades dessutom två deltidsjobb (motsvarande en heltidstjänst) och två säsongsjobb, och två heltidsjobb kunde hållas kvar. Dessutom upprättades en "Fisk- och skaldjursakademi" för norra Devon, som nu erbjuder lokala företag praktikkurser i hur man bereder, tillagar och marknadsför fisk.

  • Tre nystartade företag: Seadog Foods (vinnare av 2016 års British Street Food Awards), Sunfish Cuisine, som erbjuder gourmetkorgar och fisklådor för barbeque, samt Glorious Oyster – ett företag med en bod och catering för fisk och skaldjur.
  • Bättre verksamhet för en liten fiskhandlare (däribland ny skyltning och annonsering, reklam för berättelsen om från-havet-till-tallriken på deras menyer och kylväskor med varumärket för att få del av försäljningen till turister).
Transferability: 

De flesta FLAG skulle kunna överväga att ge stöd till liknande verksamhet, särskilt då mycket av mervärdet för den fisk som landas lokalt lämnar området på grund av svagheter i den lokala värdekedjan (exempelvis brist på försäljningsställen eller lokal förädling).

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Erfarenheter: Att skaffa sig klara insikter i vilka svaga punkter och möjligheter lokala fiskerelaterade företag kan ta itu med genom egen forskning och en eventuellt egen undersökning är avgörande för att rikta in stöd där det behövs bäst och mest sannolikt får genomslag.
  • Bidrag till LLU-målet: a) att tillföra mervärde längs hela leverantörskedjan; att skapa jobb.  

Funding

Total project cost €102 055
FLAG grant €102 055
  • EU contribution (EMFF): €57 100
  • Public contribution (national): €44 955
Beneficiary contribution €38 080

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2012 to Sep 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

North Devon FLAG

Visuals

Contact details

Organisation Contacts

North Devon FLAG
Ms. Hattie Booth
+44 7828 424139
United Kingdom
Publication date: 
03/03/2017
PDF Version