FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Wsparcie przedsiębiorczości w zakresie owoców morza

Official Title: 
Supporting Seafood Businesses
Country:
ID: 
GPP015-UK19
Zespół działań polegających na bezpośrednim wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców z sektora rybackiego, stworzeniu ich sieci i zapewnieniu mentoringu pomógł w zwiększeniu dostaw lokalnych ryb na rynki Północnego Devonu i tworzenie nowych form działalności gospodarczej.

Description

LGR Północny Devon zleciła przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku i łańcucha dostaw w odniesieniu do ryb złowionych na jej obszarze. Analiza dostarczyła wiedzy niezbędnej do ukierunkowania wsparcia dla miejscowych firm zajmujących się owocami morza. Następnie zatrudniono w pełnym wymiarze czasu eksperta na stanowisko Community Seafood Officer (specjalista ds. owoców morza w lokalnej społeczności) w celu zwiększenia zainteresowania mieszkańców lokalne złowionymi rybami oraz udzielenia pomocy nowym i istniejących przedsiębiorstwom poprzez różne formy wsparcia, dostosowane do ich potrzeb.

Wsparcie obejmowało: bezpośrednie doradztwo dla istniejących firm zajmujących się obrotem rybami; mentoring dla nowych przedsiębiorstw ze strony bardziej doświadczonych; ułatwienie dostępu do profesjonalnego doradztwa biznesowego; specjalnie zaprojektowane szkolenia w celu rozwiązania zidentyfikowanych braków wiedzy, np. zrozumienie jak działa lokalny sektor rybołówstwa, znajomość miejscowego rynku owoców morza jako przedsiębiorstwa sektora spożywczego, wprowadzanie nowych produktów spożywczych na rynek oraz sposoby przyrządzania lokalnych ryb i różnych gatunków skorupiaków.

Stworzona sieć powiązań pomogła również poprawic relacje między różnymi podmiotami w łańcuchu dostaw (rybacy, detaliści, hurtownicy, restauracje itp.), aby mogli budować trwałe i wzajemnie korzystne kontakty robocze. Konkretne działania obejmowały wizyty dostawców, organizację spotkań dwustronnych, jak i wydarzenia branżowe oraz opracowanie listy kontaktowej handlowców i dostawców.

Results: 

Efektem projektu było polepszenie rozpoznawalności lokalnego sektora owoców morza (w tym stworzenie działu rybackiego w tutejszej gazecie), lepsze połączenia pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami oraz powstanie szeregu nowych i ulepszonych firm, w tym:

Ponadto w trzech nowych przedsiębiorstwach utworzono dwa stałe miejsca pracy w niepełnym wymiarze godzin (ekwiwalent jednego pełnego etatu) i dwa stanowiska pracy sezonowej; zostały również utrzymane dwa wcześniejsze etaty. W Pólnocnym Devonie powołano "Akademię Owoców Morza", która obecnie prowadzi praktyczne szkolenia dla miejscowych przedsiębiorców w sprawianiu ryb, ich przyrządzaniu i marketingu.

  • 3 start-upy: Przekąski u Wilka Morskiego (w 2016 laureat brytyjskiego Street Food Awards - nagrody kiosków gastronomicznych); Kuchnia Samogłowa, oferująca znakomite kosze rybaka i skrzynki ryb na gril; firma kateringowa "Chwalebna Ostryga" prowadząca również stragany z owocami morza.
  • usprawnienie pracy małego sklepiku sprzedawców ryb (w tym nowe oznakowanie i reklama, promocja koncepcji "morze na talerzu" w ich menu i firmowych toreb termicznych dla ułatwienia sprzedaży turystom).
Transferability: 

Większość LGR może rozważyć wspieranie podobnych działań, w szczególności gdy znaczna część wartości złowionych ryb wypływa poza obszar ze względu na słabość lokalnego łańcucha dostaw (na przykład brak punktów sprzedaży lub lokalnego przetwórstwa).

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Wnioski: Pełne rozpoznanie słabości i szans miejscowych firm z sektora rybackiego, wynikające z własnej analizy LGR oraz w miarę potrzeby zlecenie badań zewnętrznych, jest niezbędne dla takiego ukierunkowania wsparcia, aby odpowiadało potrzebom i mogło najskuteczniej oddziaływać.
  • Udział w celach RLKS: podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Funding

Total project cost €102 055
FLAG grant €102 055
  • EU contribution (EMFF): €57 100
  • Public contribution (national): €44 955
Beneficiary contribution €38 080

Project information

Timeframe of implementation From Sep 2012 to Sep 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

North Devon FLAG

Visuals

Contact details

Organisation Contacts

North Devon FLAG
Ms. Hattie Booth
+44 7828 424139
United Kingdom
Publication date: 
03/03/2017
PDF Version