FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Wspieranie rozwoju biznesowego w Dolinie Baryczy

Country:
Region: 
Za sprawą szeregu wzajemnie powiązanych działań oraz innowacyjnych metod zarządzania jakością, RLGD buduje potencjał lokalnych firm, w tym gospodarstw rybackich, restauracji oraz dostawców usług edukacyjnych i rekreacyjnych, a także zachęca je do współpracy.

Description

Dolina Baryczy, która mieści się u zbiegu województwa dolnośląskiego oraz wielkopolskiego, jest jednym z największych w Europie śródlądowych obszarów akwakultury i może się poszczycić ponad 800-letnią tradycją hodowli ryb (głównie karpia). Region obfituje również w zasoby naturalne i jest jedynym w Polsce obszarem należącym do sieci Living Lakes (ang. „żyjące jeziora”). Przez ponad 10 lat Partnerstwo dla Doliny Baryczy opierało się na systematycznym podejściu do rozwoju obszaru stanowiącym połączenie trzech rodzajów działań:

— Prowadzonej na dużą skalę i przyciągającej tysiące gości dorocznej akcji promocyjnej „Dni Karpia”, która trwa przez 11 weekendów sezonu jesiennego i obejmuje bogaty program wydarzeń kulinarnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych z udziałem ponad 50 organizacji partnerskich.

— Systemu certyfikacji lokalnych produktów (marka „Dolina Baryczy Poleca”), który pomaga firmom w ulepszaniu produktów oraz usług i łączy je w atrakcyjną ofertę o wyraźnej tożsamości regionalnej.

— Kierowanego do dzieci i dorosłych programu edukacji w kwestiach zrównoważonego rozwoju oraz problemów klimatycznych, który powstał we współpracy ze szkołami i centrami szkoleniowymi i obejmuje wizyty studyjne w lokalnych firmach.

Objectives: 

Jednym z kluczowych celów wszystkich tych działań jest promowanie i wspieranie lokalnej działalności: Dni Karpia budują trwałą współpracę między różnymi sektorami powiązanymi z rybołówstwem i wykorzystują oryginalne metody do utrzymywania lojalności klientów oraz monitorowania satysfakcji (ankiety online z nagrodami w postaci np. lokalnych produktów). Lokalna marka wspiera firmy w podtrzymywaniu jakości, dostępie do nowych rynków i źródeł finansowania, zachęca do wspólnej i wzajemnej promocji, a także zapewnia możliwości wspólnego uczenia się. Program zrównoważonego kształcenia daje firmom dostęp do innowacyjnych źródeł finansowania poprzez wspieranie szkół dotacjami np. na sesje edukacyjne z udziałem lokalnych przedsiębiorstw, a także podnoszenie świadomości konsumentów oraz zapewnianie dodatkowego dochodu.

Results: 

Projekt pomógł lokalnym firmom w opracowaniu zintegrowanej oferty około 60 produktów i usług wchodzących w skład renomowanej marki „Dolina Baryczy Poleca”. Utworzono krótkie łańcuchy wartości dla sektora ryb i innych lokalnych produktów, a sezon sprzedaży ryb został znacznie wydłużony. Podczas Dni Karpia w 2018 r. odbyły się zyskujące na popularności „kolacje rybne” w 14 restauracjach. Łącznie sprzedano 2190 biletów wstępu na rozmaite wydarzenia i wydano blisko 2000 wejściówek na bezpłatne atrakcje. Kwestionariusz oceny online został wypełniony przez 30% klientów, co umożliwi lepsze dostosowanie przyszłych działań. Baza klientów urosła do 1300 wpisów (58% to kobiety), przy czym 57% tych osób brało udział w poprzednich edycjach Dni Karpia. W działaniach edukacyjnych wzięło udział ponad 13 500 uczniów z 56 szkół. Otwarto sklep internetowy sprzedający materiały do nauczania o regionie i środowisku (mapy, gry, przewodniki itp.).

Transferability: 

Wszystkie wymienione działania mogą zostać wykorzystane na innych obszarach, gdzie małe firmy oferują produkty lub usługi oparte na lokalnej tradycji rybołówstwa lub hodowli ryb. Działania należy wdrażać w sposób spójny, łącząc promocję, monitorowanie online, budowanie potencjału oraz zachęcanie przedsiębiorstw do współpracy. Również program edukacyjny może zostać powielony (po uaktualnieniu treści) przy użyciu metod i narzędzi opracowanych przez Dolinę Baryczy.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Wnioski: Wprowadzenie złożonego wydarzenia, takiego jak Dni Karpia, nie jest proste i wymaga dobrej woli oraz wkładu ze strony wielu różnych partnerów, sponsorów, mediów itp. Inicjatywa doprowadziła do powstania dużego popytu na produkty rybne, a rybacy nauczyli się utrzymywać dostawy ryb przez cały rok, co wymagało kilku lat pracy z sektorem. Kluczem do sukcesu lokalnej marki była promocja pełnej oferty zamiast indywidualnych produktów czy usług. Całkowita informatyzacja procesu uzyskiwania certyfikatów zaoszczędziła czas i zasoby.

Funding

Total project cost €153 800
FLAG grant €94 900
  • EU contribution (EMFF): €80 665
  • Public contribution (national): €14 235

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2008
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inga Demianiuk-Ozga
+48 71 38 30 432
Poland
Publication date: 
18/12/2019
PDF Version