FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Подкрепа за развитието на бизнеса в долината на Барич

Country:
Region: 
Чрез поредица от взаимосвързани дейности и иновативни методи за управление на качеството МИРГ изгражда капацитет на местни предприятия, сред които рибовъди, ресторанти, доставчици на услуги в сферата на образованието и отдиха, и ги насърчава да си сътрудничат.

Description

Долината на река Барич е разположена на границата между регионите Долна Силезия и Виелкополска. Това е един от най-големите райони за отглеждане на аквакултури в Европа, разположени във вътрешността на страната. Тук има над 800-годишни традиции в развъждането на риба (най-вече шарани) и множество природни богатства, сред които единственият полски район, включен в мрежата на живите езера. Вече над 10 години „Партньорство за долината на Барич“ системно работи за развитието на областта, като съчетава 3 вида дейности:

— ежегодно широкомащабно мероприятие с рекламна цел: "Дните на шарана“ траят 11 седмици и се провеждат през есента. Тяхната богата кулинарна, образователна и развлекателна програма, в която се включват около 50 партньорски организации, привлича хиляди посетители;                               

— система за сертифициране на местни продукти под марката "Препоръчано от долината на Барич“ Тя помага на предприятията да подобрят техните продукти и услуги и ги обединява в атрактивна оферта със силна регионална идентичност;

— образователна програма за повишаване осведомеността относно устойчивото развитие и промените в климата, насочена към деца и възрастни. Тя включва учебни посещения в местни фирми и е разработена съвместно с училища и учебни центрове.

Objectives: 

Една от основните цели на всички тези дейности е насърчаване и подкрепа за местния бизнес: "Дните на шарана" изграждат трайно сътрудничество между различни сектори, свързани с рибовъдството и използват оригинални методи за поддържане лоялността на клиента и за мониторинг на удовлетвореността (онлайн анкета с награди, напр. местни продукти, за всеки отговор). Местната марка помага на фирмите да поддържат качеството, да получат достъп до нови пазари и източници на финансиране. Тя насърчава съвместните и кръстосани промоции и предоставя възможности за съвместно обучение. Програмата за устойчиво обучение предоставя на бизнеса достъп до иновативни източници на финансиране, като подкрепя училищата със субсидии, които могат да се използват за съвместни обучения с местни фирми, дейности за повишаване информираността на потребителите и осигуряване на допълнителни приходи.

Results: 

проектът помогна на местния бизнес да разработи интегрирана оферта от около 60 продукта и услуги под утвърдената и призната марка „Препоръчано от долината на Барич“. Разработени бяха къси вериги за създаване на стойност за риба и други местни продукти, а сезонът за продажби на риба значително се удължи. В "Дните на шарана 2018“  бяха включени все по-популярни „рибни вечeри“ в 14 ресторанта. Продадени бяха общо 2 190 и раздадени близо 2 000 билета за различни платени и безплатни мероприятия. Онлайн въпросникът за оценка бе попълнен от общо 30 % от клиентите, което спомогна за по-доброто определяне на бъдещи дейности. Клиентската база данни се увеличи на 1 300 човека (58 % от които жени), като 57 % са посетили предишни "Дни на шарана" предишни. Повече от 13 500 ученици от 56 училища се включиха в образователни дейности. Създаден бе онлайн магазин, предлагащ учебни помагала за обучения за региона и околната среда (географски карти, игри, пътеводители и т.н.)

Transferability: 

всички тези дейности могат да послужат за пример на други райони, където малкият бизнес предлага продукти или услуги, свързани с местните риболовни или рибовъдни традиции. Важно е те да бъдат прилагани широкообхватно, като се съчетават популяризиране, онлайн мониторинг, изграждане на капацитет и насърчаване на сътрудничеството межди фирмите. Образователната програма също може да бъде възпроизведена (след адаптиране на съдържанието), като се използват методите и инструментите, разработени от долината на Барич.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Поуки: осъществяването на такова комплексно мероприятие като "Дните на шарана“ не е лесно — нужни са добрата воля и усилията на различни партньори, спонсори, медии и др. То доведе до усилено търсене на рибни продукти, така че рибарите трябваше да се научат как да гарантират рибните доставки през цялата година, което отне на сектора няколко години. Ключът към успеха на местната марка бе в популяризирането най-вече на цялата предлагана гама, а не на отделни продукти или услуги. Цялостната електронизация на процеса за получаване на сертификати спести време и ресурси.

Funding

Total project cost €153 800
FLAG grant €94 900
  • EU contribution (EMFF): €80 665
  • Public contribution (national): €14 235

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2008
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inga Demianiuk-Ozga
+48 71 38 30 432
Poland
Publication date: 
18/12/2019
PDF Version