FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Yhteiskunnallinen yritys kalahuutokauppojen palveluksessa

Official Title: 
Curso de formación para reparación y recuperación de envases plásticos de industria pesquera y otros
Country:
Region: 
ID: 
023-ES208-EN
FLAG-ryhmä Mariña Ortegal on auttanut erästä yhteiskunnallista yritystä luomaan vammaisille ja pitkäaikaistyöttömille työtoimintaa paikallisten kalahuutokauppojen muovilaatikoiden korjauksen parissa.

Description

Monien vammaisten on vaikea löytää työtä, ja heidän perheensä voivat joutua järjestämään ja maksamaan heille päivähoitopaikan. Tämä hankeidea syntyi, kun Mariña Ortegalin vammaisyhdistys ASPROMOR tutustui messuilla Plastic Repair Systems (PRS) yritykseen ja sai kuulla sen kehittämästä juottamismenetelmästä, jolla korjataan muoviesineitä. FLAG-ryhmän tuella menetelmä otettiin käyttöön paikalliselle kalataloudelle tarkoitetussa palvelussa, jonka tarjoavat paikalliset mielenterveysongelmaiset ja älyllisesti kehitysvammaiset. Nyt huutokauppojen ei enää tarvitse heittää pois rikkinäisiä kalalaatikoita vaan ne voidaan viedä korjattaviksi ASPROMOR-yhdistykseen. Huutokaupat säästävät uusien laatikoiden hankintakustannuksissa ja laatikkojätteen ympäristövaikutuskin pienenee.

Uuden palvelun käynnistämiseksi ASPROMOR allekirjoitti sopimuksen PRS:n kanssa (jolla on patentti tähän kierrätysmenetelmään) ja lähetti kaksi naista yrityksen pääkonttoriin Navarraan oppimaan menetelmän käyttöä. Mariña Ortegaliin palattuaan he alkoivat kouluttaa ja koordinoida kolmea vammaisten tai syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten pienryhmää polyeteenistä ja polypropeenista valmistettujen tuotteiden korjaajiksi. Kalalaatikoiden lisäksi korjataan muun muassa kiinteälle yhdyskuntajätteelle tarkoitettuja säilöitä ja kaupunkikalusteita. Koulutus- ja oppimismateriaalin ohella FLAG-ryhmä rahoitti myös korjaustoiminnan aloittamiseksi tarvittavia kone- ja laitehankintoja. Vaikka EU:lta saatiin rahoitustukea vain alkuvaiheeseen, hanke etenee ja toiminta on taloudellisesti kannattavaa FLAG-ryhmältä saadun aloitustuen jälkeenkin.

Kehitysvammaisten työskentelyä valvotaan tiiviisti, ja he saavat tarvitsemaansa tukea asiantuntijoilta (psykologeilta ja fysioterapeuteilta). Hankkeessa onnistuttiin myös järjestämään heille valtion tarjoama vammaiskuljetuspalvelu työpaikalle, joten heidät haetaan kotoa aamulla ja viedään takaisin kotiin työpäivän päätyttyä.

Results: 

Työtoimintaan koulutettiin 12 vaikeasti työllistyvää ihmistä, joista seitsemän oli älyllisesti kehitysvammaista ja kolme kärsi mielenterveyden häiriöistä. Kahdeksalla heistä on nyt mielekästä toimintaa ASPROMORin palveluksessa. Vaikka he eivät tällä hetkellä saa palkkaa, heidän tekemänsä työ kattaa heidän hoidostaan ja valvonnastaan aiheutuvat kustannukset. He ovat myös löytäneet paikkansa työyhteisössä, saaneet elämäänsä mielekkyyttä ja heidän omanarvontuntonsa on vahvistunut. Ryhmän kahdelle koordinaattorille maksetaan palkkaa.

Kalahuutokaupoille arvioidaan kertyvän 65 prosentin säästöt siitä, että kalalaatikoita ei korvata uusilla vaan ne korjataan, ympäristövaikutuksen pienenemisestä puhumattakaan. Hankkeen toisessa vaiheessa ASPROMOR tutkii mahdollisuutta tarjota huutokaupoille myös laatikoiden keräys- ja toimituspalvelua, mikä lisäisi palvelun arvoa ja loisi ehkä mahdollisuuden maksaa ryhmien jäsenille pientä palkkaa.

Transferability: 

Kalataloudessa käytettävien muovipakkausten ja ‑laatikoiden kierrätysmenetelmä voidaan – ja pitäisikin – ottaa käyttöön EU: n eri kalatalousalueilla. Palvelun tarjoaminen yhteiskunnallisen yrityksen kautta voi parantaa vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien elämänlaatua monissa kalastusyhteisöissä.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Kokemukset: Yhteiskunnalliset (ja varsinkin vammaistoimintaa harjoittavat) yritykset toimivat eri maissa kuitenkin hyvin erityisissä ja usein monimutkaisissa hallinnollisissa konteksteissa. Samanlaisen liiketoimintamallin käyttäminen edellyttää, että FLAG-ryhmät nimeävät hankkeiden vetäjiksi vammaistoimintaan hyvin perehtyneitä henkilöitä.
  • Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: Sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen

Funding

Total project cost €26 785,37
FLAG grant €25 590,13
Beneficiary contribution €1 195,24

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2013 to Feb 2014
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. María Del Mar López-Leitón Ramos
+34 982 56 33 55
Spain
Publication date: 
11/05/2017
PDF Version