FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ett socialt företag som för upp fisk på lokala skolbespisningars meny

Country:
Region: 
Ett socialt samriskföretag mellan Röda Korset och en lokal fiskauktion hjälper arbetslösa till arbete och säkrar samtidigt ett ställe där undervärderad lokal fisk och skaldjur kan vidareförädlas.

Description

Sjuttio procent av den fisk och skaldjur som säljs på auktionen i Grau d’Agde i sydöstra Frankrike exporteras. För att främja lokal konsumtion har detta samriskföretag, Terre et Mer, startats för att vidareförädla färsk lokal fisk och skaldjur till produkter som är klara att tillaga och färdiga måltider. Det är ett socialt företag som även arbetar för att integrera arbetslösa, genom att samarbeta med Röda Korset och erbjuda marginaliserade medborgare arbete under överinseende av en produktions- och en utvecklingschef. Djupfryst mat levereras till lokala skolor och äldreboenden, medan färska produkter säljs till den lokala allmänheten. Projektet inbegriper en tredje komponent – att knyta samman fisk- och skaldjursprodukter och ekologisk grönsaksodling genom ett gemensamt varumärke.

Projektet konkurrerar inte med fiskhandlare eller lokala distributionskanaler, utan svarar mot konsumenters efterfrågan på färdiga måltider, samtidigt som man uppmuntrar lokalbefolkningen att äta fisk och skaldjur som fångats i närheten. Genom sitt arbete tillför Terre et Mer mervärde till mindre kända och svårsålda arter och hjälper dessutom arbetslösa att skaffa sig arbetslivserfarenhet och kompetens i den vidareförädlingsanläggning som inrättats i fiskauktionen.

Results: 
  • Ett socialt företag har skapats med en komplett anläggning för vidareförädling av fisk.
  • Sju nya jobb har skapats (fem tidigare arbetslösa under överinseende av en produktions- och en utvecklingschef).
  • 2021 räknar man med att vidareförädla 60 ton färsk fisk och skaldjur per år.
Transferability: 

Detta projekt har lett till att det första ”socialt integrerade” företaget för vidareförädling av fisk och skaldjur i den franska regionen Occitanien har skapats. Mot bakgrund av att dess bolagsordning och sätt att verka är lätta att överföra, kan företaget utgöra en intressant affärsmodell för andra områden där konsumtionen av lokalt fångad fisk är begränsad och arbetslösheten hög. Dessutom finns organisationer som Röda Korset närvarande i de flesta av EU:s medlemsstater och kan bli viktiga samarbetspartner för denna typ av projekt.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfarenheter: Det är av avgörande betydelse att man sätter av tillräcklig tid för alla projektets faser. Det tar tid att bli operativ, både administrativt (t.ex. ta fram bolagsordning, registrera ett varumärke, uppfylla hälso- och arbetmiljönormer) och tekniskt (t.ex. säkerställa rätt utrustning, material osv.).
  • Bidrag till LLU-målsättning: tillför mervärde, skapar jobb och främjar innovation för alla steg inom fiskets leveranskedja.

Funding

Total project cost €42 934
FLAG grant €42 934
  • EU contribution (EMFF): €21 467
  • Public contribution (regional): €21 467
Beneficiary contribution €10 734

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

SAS Terre et Mer

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Beatrice Pary
+33 4 67 74 61 60
France
Publication date: 
24/01/2020
PDF Version