FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Sociālais uzņēmums piedāvā vietējās zivis skolas ēdnīcām

Country:
Region: 
Sociāls kopuzņēmums, ko izveidojis Sarkanais Krusts un vietējā zivju izsole, palīdz bezdarbniekiem sākt darbu, vienlaikus piedāvājot vietu, kur pārstrādāt zemu novērtētas vietējās jūras veltes.

Description

Septiņdesmit procenti jūras velšu, kas tiek pārdotas Francijas dienvidaustrumos esošās pilsētas Grau d’Agde izsolē, tiek eksportētas. Lai veicinātu vietējo produktu patēriņu, tika izveidots kopuzņēmums “Terre et Mer”, kas nodarbojas ar vietējo svaigo jūras velšu pārstrādi, lai radītu gatavošanai paredzētus produktus un gatavas maltītes. Tas ir sociāls uzņēmums, kas darbā iesaista bezdarbniekus, un sadarbībā ar Sarkano Krustu piedāvā darbu atstumto iedzīvotāju grupām, kas strādā Ražošanas vadītāja un Attīstības vadītāja uzraudzībā. Saldēta pārtika tiek piegādāta vietējām skolām un pansionātiem, savukārt svaigā produkcija tiek pārdota vietējiem pircējiem. Tāpat projekta mērķis ir izmantot pazīstamu preču zīmi, lai veicinātu jūras velšu produkcijas un bioloģiskās lauksaimniecības atpazīstamību.

Projekts nekonkurē ar zivju tirgotājiem un vietējiem izplatīšanas kanāliem, bet reaģē uz patērētāju pieprasījumu pēc gatavām maltītēm, vienlaikus iedrošinot vietējos ēst tuvumā iegūtas jūras veltes. Savā darbībā “Terre et Mer” pievieno vērtību mazāk zināmām sugām, ko ir sarežģītāk pārdot, kā arī palīdz bezdarbniekiem gūt darba pieredzi un prasmes pārstrādes cehā, kas izveidots zivju izsoles telpās.

Results: 
  • Izveidots sociālais uzņēmums ar pilna cikla zivju pārstrādes cehu.
  • Izveidotas 7 jaunas darbavietas (5 bezdarbniekiem, kuri strādā Ražošanas vadītāja un Attīstības vadītāja uzraudzībā).
  • Paredzams, ka līdz 2021. gadam gadā tiks pārstrādātas 60 tonnas svaigu jūras velšu.
Transferability: 

Šī projekta rezultātā izveidots pirmais “sociālās iekļaušanas” jūras velšu pārstrādes uzņēmums Akvitānijā, Francijā. Ņemot vērā uzņēmuma statūtus un darbības principus, kas ir viegli pārnesami, uzņēmums var piedāvāt pievilcīgu komercdarbības modeli arī citiem reģioniem, kur vietējo jūras velšu patēriņš ir zems un bezdarba rādītāji ir augsti. Un tādas organizācijas kā Sarkanais Krusts strādā lielākajā daļā ES dalībvalstu un labprāt kļūs par šādu projektu partneriem.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Ko varam mācīties: Ir būtiski paredzēt pietiekami daudz laika katram projekta posmam. Paiet laiks, kamēr uzņēmums var sākt darbu gan administratīvi (piemēram, uzņēmuma statūtu izstrāde, preču zīmes reģistrācija, veselības un drošības standartu ievērošanas nodrošināšana), gan tehniski (piemēram, atbilstoša aprīkojuma un materiālu nodrošināšana utt.).
  • Ieguldījums uz sabiedrību orientētā vietējā attīstībā (CLLD): vērtības pievienošana, darbavietu izveide un inovāciju veicināšana visos zivsaimniecību piegādes ķēdes posmos.

Funding

Total project cost €42 934
FLAG grant €42 934
  • EU contribution (EMFF): €21 467
  • Public contribution (regional): €21 467
Beneficiary contribution €10 734

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

SAS Terre et Mer

FLAG

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Beatrice Pary
+33 4 67 74 61 60
France
Publication date: 
24/01/2020
PDF Version