FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Plan for vurdering og håndtering af tangprojekt langs Letlands kyst

Official Title: 
Seaweed assessment and management plan on the coast of Latvia
Country:
Lettiske aktionsgrupper (FLAG-grupper) er gået sammen om at få finansieret et studie, der skal vurdere potentialet for at producere tang i lettiske havområder samt mulighederne for at få udarbejdet en plan, der vil kunne sikre bæredygtig udnyttelse af denne ressource.

Description

Lettiske aktionsgrupper (FLAG-grupper) er gået sammen om at få finansieret et studie, der skal vurdere potentialet for at producere tang i lettiske havområder samt mulighederne for at få udarbejdet en plan, der vil kunne sikre bæredygtig udnyttelse af denne ressource.

Der er ikke nogen tangindustri i Letland på trods af, at tang findes i rigelige mængder langs kysten – faktisk så rigelige, at det er et problem for turisterhvervet, når den skyller op på strandene i store mængder. Blandt lokale iværksættere og fiskere er der en stigende interesse for at høste fritvoksende tang, men der mangler viden om den type tang, der er i lokalt, på samme måde som der mangler lovgivning for, hvordan denne ressource eventuelt vil kunne udnyttes. Miljøorganer på nationalt plan, lokale myndigheder, iværksættere, turisterhvervet og lokale beboere langs kysten har peget på behovet for at komme frem til en fælles løsning på denne udfordring og fastlægge tydelige parametre på landsplan for at udnytte tangen kommercielt. 

For at udfylde dette informationsmæssige og lovgivningsmæssige vakuum har de seks lettiske aktionsgrupper (FLAG-grupper) besluttet at samarbejde om at efterkomme ønsket om at få søsat et forskningsprojekt på området og få udviklet en plan for håndtering af tang med inddragelse af alle relevante interessenter.

På den ene side er sigtet med projektet at hjælpe iværksættere med at kaste sig ud i de muligheder, som tangen åbner op for, og på den anden side at fremskaffe tilstrækkelig, videnskabelig viden til at skabe en juridisk ramme for, hvordan denne ressource kan høstes på bæredygtig vis.

Projektet ledes af en anerkendt lettisk forskningsinstitution og omfatter en række forskellige aktiviteter fra dataindsamling, informationsanalyse og laboratoriearbejde til udvikling af redskaber, kort og vejledning til slutbrugerne. Resultaterne vil blive forelagt alle FLAG-grupperne og relevante interessenter på en række workshops og møder.

Results: 

Projektet er endnu på det indledende stadie, og forskningsresultaterne og konklusionerne forventes at kunne offentliggøres i maj 2019. Det forventes, at der som et af de primære resultater vil blive oprettet en offentlig database over Letlands tang: de forskellige typer, deres særkender, potentiel anvendelse, råd og vejledning i kommerciel udnyttelse (for lokale iværksættere) samt kortlægning af ressourcen (for lokale myndigheder) ud over miljørådgivning og -overvågning. Projektresultaterne vil også bidrage til at definere den juridiske ramme og fastlægge et system for kommerciel og ikke-kommerciel udnyttelse af tangen langs den lettiske kyst.

Transferability: 

Tang er en fælles ressource i mange FLAG-områder, og projektkonceptet kan direkte overføres til områder med under-udnyttede naturressourcer og tilhørende manglende juridisk grundlag. Selve processen (samarbejdet mellem FLAG-grupper og lokale iværksættere, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner) kan også bruges inden for mange andre områder – hvad enten det er tang eller nye anvendelsesformer inden for fiskeri og akvakulturprodukter. 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Erfaringer: Det er ambitiøst at sætte sig for at tage hul på et informationsmæssigt og juridisk vakuum, og det er vigtigt at kunne regne med, at alle involverede interessenter fra begyndelsen samarbejder og stiller sig til rådighed. Et andet vigtigt element er at vælge den rigtige forskningsinstitution til at arbejde med opgaven. Forskningsteamets ry, erfaringer og pålidelighed er afgørende for, at dataene vil blive accepteret og implementeret af alle relevante aktører
  • Bidrag til formålet med lokaludvikling styret af lokalsamfundet: Samarbejde

Partners

Six Latvian FLAGs

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €37 500
  • Public contribution (national): €12 500

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2018 to Mar 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai

Contact details

Organisation Contacts

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai
Ms. Ilze Turka
+371 29 528 441
Latvia

Organisation Contacts

[LV204] Partnerība Laukiem un Jūrai
Ms. Ieva Vitola Deusa
+371 29 528 441
Latvia
Publication date: 
11/04/2018
PDF Version