FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Gojenje morskih tartufov

Official Title: 
Development of an experimental management-breeding of bivalve sea truffles (Venus verrucosa) in the Venice lagoon
Country:
Region: 
Lokalna ribiška zadruga in raziskovalni inštitut sta uspešno izvedla pilotni projekt gojenja školjk vrste bradavičasta ladinka ali „morskih tartufov“ za diverzifikacijo proizvodnje vodnih organizmov na zadevnem območju.

Description

V beneških lagunah je bila proizvodnja filipinskih ladink (Tapes philippinarum) od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja in skoraj ves čas po letu 2000 eden glavnih virov dohodka lokalnih ribičev. Toda pomanjkanje mlade delovne sile in splošna podcenjenost proizvoda sta povzročila krizo v sektorju. Na navedenem območju je bila poleg tega zaradi visoke ekonomske vrednosti prisotna bradavičasta ladinka (Venus Verrucosa), znana tudi pod imenom „morski tartuf“, ki je bila včasih ujeta kot prilov, vendar se zaradi skromnega ulova nikoli ni tržila.

Lokalna ribiška zadruga se je v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom (Agri.Te.Co) in beneško skupino FLAG odločila, da poskusno vzgoji in vzredi te bradavičaste ladinke za diverzifikacijo proizvodnje vodnih organizmov na zadevnem območju in povečanje ponudbe lokalnih ribiških proizvodov na trgu. Ker se te školjke tradicionalno uživajo surove, je bilo treba kakovost proizvoda skrbno spremljati, cilj projekta pa je bil preskusiti, ali je morske tartufe mogoče gojiti v skladu s standardi varnosti hrane in ali bi ta dejavnost lahko bila gospodarsko uspešna. Upalo se je, da bi se s preselitvijo ladink na določena območja v laguni omogočila njihova vzreja do velikosti, primerne za trženje, hkrati pa zagotovila potrebna količina. Pilotni projekt je vključeval več faz:

 

  • opredelitev mogočih gojitvenih območij v laguni za poskusno vzrejo ladink,
  • pripravo morskega dna za zagotovitev njegove ustreznosti za preskus,
  • vključitev lokalnih ribičev v nabiranje ladink in njihovo preselitev na določena gojitvena območja,
  • sanitarno spremljanje ladink (preskus kakovosti vode in testiranje ladink na bakterije),
  • redno spremljanje razvoja populacije ladink.
Results: 

Opredeljenih in preskušenih je bilo pet gojitvenih območij, pri čemer je bilo za dve (v skupni površini 15 hektarjev) ugotovljeno, da sta ustrezni za gojenje bradavičastih ladink. Te ladinke, ki so značilna morska vrsta, so bile prvič uspešno vzgojene v okolju lagune, s čimer je bilo dokazano, da je mogoče doseči tržno kakovost in količino.

Čeprav so količine vzgojenih ladink majhne v primerjavi z dobro poznanimi komercialnimi vrstami, kot so klapavice ali dagnje, njihova vrednost za ribiča (prva prodajna cena) lahko doseže do 10 EUR/kg, za končnega potrošnika pa od 25 do 35 EUR. To je spodbudilo zanimanje dvanajstih lokalnih ribičev za diverzifikacijo svojih dejavnosti.

Transferability: 

Skupine FLAG lahko veliko pripomorejo k preskušanju gojenja novih vrst vodnih organizmov, če so na njihovih območjih, vključno z okoljem zunaj lagun, premalo izkoriščene vrste. Potrebno je tesno sodelovanje z zainteresiranimi raziskovalnimi organizacijami, prav tako pa je izjemno pomembna podpora lokalnih javnih organov.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Lekcje: Pomemben element uspešnosti tega projekta je bil njegov pristop od spodaj navzgor z zgodnjim vključevanjem lokalnih ribičev. V okviru projekta so se povezali lokalni ribiči, znanstveniki in lokalni organi, s čimer se je pokazalo, kako se njihove različne vloge lahko uskladijo in prispevajo k razvoju lokalnih podjetij.Ta projekt je tudi pokazal, da bi se lahko na lagunskih območjih poskusno vzgojile druge, manj komercialne vrste ladink, kot so navadna venerica (Chamelea Gallina), Paphia Aurea itd.
  • Prispevek k cilju izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in gojenja vodnih organizmov.

Funding

Total project cost €50 000
FLAG grant €50 000
  • EU contribution (EMFF): €25 000
  • Public contribution (national): €17 500
  • Public contribution (regional): €7 500

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2014 to May 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cooperativa Lavoratori piccola pesca Pellestrina

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Giancarlo Pegoraro
+39 0421 394202
Italy
Publication date: 
01/12/2017
PDF Version