FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Reef Water Coral Farm

Country:
Region: 
Galisyjska LGR wsparła utworzenie pierwszej w Europie komercyjnej farmy koralowców, która hoduje około 5000 korali rocznie i otwiera swoje drzwi dla wycieczek szkolnych z całego regionu.

Description

Vanessa Rodríguez od dzieciństwa zbierała koralowce, jednak trudności ze znalezieniem pewnych gatunków na rynku zachęciły ją do uruchomienia własnej hodowli. W 2013 roku, z pomocą lokalnej LGR, kobieta urzeczywistniła swoje marzenie, zakładając Reef Water Coral Farm. Jest to jedyna taka farma w Europie, która zaspokaja rosnące zapotrzebowanie rynków europejskich i amerykańskich na produkty z koralowców.

Gospodarstwo Reef Water Coral Farm mieści się w Magazos na północy Galicji, w ogrodzie przy starym domu w stylu kolonialnym należącym do Vanessy. Wsparcie ze strony LGR umożliwiło kobiecie i jej mężowi wybudowanie szklarni, do której małżeństwo wstawiło szklane akwaria oraz system filtracji zapewniający czystość wody. Para zajęła się hodowlą różnych gatunków koralowca (Anthozoa, Phylum Cnidaria i Scleractinia — zwane również koralami kamiennymi lub rafotwórczymi). Koralowce żerują w nocy i wymagają stałej opieki, dlatego zlokalizowanie gospodarstwa w pobliżu domu ułatwiło małżeństwu zajmowanie się hodowlą.

Farma oferuje produkty w dwóch odrębnych kategoriach: korale przeznaczone do użytku prywatnego i profesjonalnego oraz Seadreams, czyli wyroby tworzone wyłącznie do akwariów. Vanessa i jej mąż już teraz analizują nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, a przy współpracy z wydziałem chemii Uniwersytetu La Coruña uruchomili platformę badawczą Reef Water Medical, której celem jest odkrywanie nowych zastosowań dla koralowców, np. w branży kosmetycznej czy farmaceutycznej.

Results: 

Gospodarstwo Reef Water Coral Farm już teraz osiąga wydajność hodowli na poziomie 5000 korali rocznie. Produkty są eksportowane lub sprzedawane pojedynczym klientom i specjalistycznym sklepom w cenie od 5 do 130 euro za sztukę. Sprzedaż odbywa się w większości drogą internetową. Firma rozwinęła się bardzo szybko, dzięki czemu Vanessa mogła odejść ze swojej poprzedniej pracy i wraz z mężem poświęcić cały swój czas hodowli koralowca. Małżeństwo stworzyło nawet drugą kategorię produktów: akwaria Seadreams. Obszar LGR może się teraz poszczycić pionierską firmą, która dodatkowo otwiera swoje drzwi dla wycieczek szkolnych, by uświadamiać dzieciom znaczenie raf koralowych.

Transferability: 

Hodowla koralowca może być prowadzona w różnych miejscach, ponieważ nie jest ważna lokalizacja przedsięwzięcia, a odpowiednia infrastruktura. Znaczenie ma natomiast przeprowadzenie dogłębnego wstępnego badania analizującego zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkty oraz wszelkie specjalne przepisy, które mogą wpływać na działalność.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: projekt tego rodzaju wymaga znacznych początkowych nakładów i jest czasochłonny, co wynika z konieczności przygotowania zaplecza i wyhodowania dojrzałych koralowców nadających się do sprzedaży. Co więcej, klienci takiego przedsiębiorstwa są specyficzną grupą — w przypadku opisanego projektu wiedza i kontakty promotora umożliwiły przyspieszenie wzrostu firmy. Nie należy też lekceważyć zaangażowania niezbędnego do prowadzenia hodowli koralowców, w tym długich godzin pracy, a nawet konieczności nocnego doglądania hodowli.
  • Wkład w realizację celu RKLS: dywersyfikacja obszaru rybołówstwa.

Funding

Total project cost €60 694,05
FLAG grant €60 694,05
  • EU contribution (EMFF): €45 520,53
  • Public contribution (national): €7 586,76
  • Public contribution (regional): €7 586,76
Beneficiary contribution €45 653,69

Project information

Timeframe of implementation From Aug 2013 to Oct 2014
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Reef water

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. María Del Mar López-Leitón Ramos
+34 982 56 33 55
Spain
Publication date: 
18/09/2018
PDF Version