FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Kokeneet kalastajat kouluttavat nuoria rekrytointihankkeessa

Country:
Region: 
Lapin kalatalouden toimintaryhmä on rahoittanut kalastajien rekrytointi- ja koulutushanketta Lokan ja Porttipahdan tekoaltaiden ympäristön ikääntyvän ammattikunnan nuorentamiseksi. Hankkeen tuloksena 14 nuorta kalastajaa on aloittanut toimintansa. Joukossa on sekä miehiä että naisia.

Description

Maailman monien muiden kalastusyhteisöjen tavoin Lokka-Porttipahdan metsästysalue Pohjois-Suomessa on kärsinyt väestön asteittaisesta ikääntymisestä. Suuntauksen pysäyttämiseksi – ja kääntämiseksi – Sodankylän kunta haki vuonna 2016 Lapin kalatalouden toimintaryhmältä rahoitusta uusien kalastajien rekrytointimahdollisuuksien selvittämistä varten. Tulokset osoittivat selvästi, että kalastusyhteisön toiminnan jatkuminen edellyttää uusien kalastajien aktiivista rekrytointia. Kävi myös ilmi, että paikallisen kalan toimituksia alueen ravintoloille ja Etelä-Suomen markkinoille, joille valtaosa Lokan ja Porttipahdan kalastajien saaliista myydään, on ylläpidettävä.

Vuotta myöhemmin Sodankylän kunta ja Lokan kalastajaosuuskunta käynnistivät uuden FLAG-hankkeen rekrytoinnin toteuttamiseksi käytännössä. Ne mainostivat maanlaajuisella tiedotus- ja mediakampanjalla kalastukseen liittyviä työmahdollisuuksia Lokka-Porttipahdan alueella ja pitivät kalatalousoppilaitoksissa tiedotustilaisuuksia, joissa kerrottiin rekrytointiprosessista.

Hankkeen päätavoitteet olivat

  • kalastuksen jatkuminen alueella

  • sekä nykyisten että uusien kalastajien ammattitaidon kehittäminen

  • kalastusalan innovatiivisen rekrytointimallin luominen alueelle.

Rekrytoinnin päätyttyä kokeneet ammattilaiset kouluttivat uusia kalastajia kahden ja puolen vuoden ajan joustavasti niin, että ohjattavien työ- ja opiskeluaikataulut voitiin ottaa huomioon. Koulutus erosi perinteisestä mestari-kisällimallista siinä, että kukin vanhempi kalastaja keskittyi omaan erityisosaamiseensa. Ne, joiden erityisalaa olivat kalan pyytäminen ja pyydysten suunnittelu, ohjasivat varsinaista kalastustoimintaa, kun taas jalostuksen asiantuntijat jakoivat tietouttaan pyytämisen jälkeisestä toiminnasta.

Results: 

Hankkeen päätyttyä 14 nuorta kalastajaa aloitti toimintansa alueella. Heistä kaksi on naisia, mikä lisää sukupuolten tasa-arvoa. Metsästysalueen ammattikalastajien kokonaismäärä on lähes kaksinkertaistunut.

Hankkeen ansiosta satamaan ja jalostusinfrastruktuuriin on tehty lisäinvestointeja (ja saatu muuta kehitysrahoitusta), ja alueelle odotetaan vielä uusiakin panostuksia. Nuorten kalastajien odotetaan myös tuovan uusia ideoita paikallisen kalastuksen kehittämiseksi.

Vaikka hanke on nyt päättynyt, Lokan kalastajaosuuskunta on päättänyt jatkaa itsenäisesti. Konkarikalastajat ovat sitoutuneet kouluttamaan kaikkia, jotka ovat aidosti kiinnostuneita työskentelemään kalastajina. Tämä on kasvattanut kalastusalan merkitystä paikallisen talouden kehittämisessä.

Transferability: 

Hanke voidaan siirtää kaikkiin kalastusyhteisöihin, joissa vanhemmat kalastajat ovat sitoutuneet sukupolvenvaihdokseen ja valmiit ottamaan tulijat vastaan. He ovat hankkeen olennaisin osa, ja heidän on oltava halukkaita ohjaamaan ja kouluttamaan uusia kalastajia läpi koko hankkeen, joka voi kestää useita vuosia. Lokka-Porttipahdan tapauksessa vanhemmat kalastajat myös vastasivat ohjattavien taitojen arvioinnista. Ohjelmasta saatettiin erottaa henkilö, jonka sitoutuminen ei ollut riittävää.

On tärkeää korostaa, että hankkeeseen ei sisältynyt minkäänlaista toimeentulotakuuta: koulutettavien oli oltava valmiit perustamaan oma yritys harjoittelun päätyttyä.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: Hankkeen ja rekrytointimallin tärkein osatekijä oli kalastajien, kunnan, työvoimaviranomaisten ja FLAG-ryhmän yhteistyö. Kalastusalan rekrytointihanke on suunniteltava kokonaisvaltaisesti. Hankkeessa houkutellaan alueelle uusia kalastajia, mutta heidän muutkin tarpeensa on otettava huomioon. Kunnan on oltava halukas auttamaan tulokkaita asettumaan seudulle. Lisäksi tarvitaan muuta tukea, kuten asuntotilanteen selvittämistä tai starttirahaa kalastusalan yritysten perustamiseksi. Tämä oli Sodankylässä tärkeää, sillä osa koulutettavista tuli muualta maasta ja heidän oli valmisteltava muuttoa uudelle paikkakunnalle koulutuksen aikana.

Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: a) arvon lisääminen, työpaikkojen luominen, nuorten houkutteleminen alalle sekä innovoinnin edistäminen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Funding

Total project cost €33 066
FLAG grant €33 066
  • EU contribution (EMFF): €17 268
  • Public contribution (national): €15 798
Beneficiary contribution €3 674

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2017 to Dec 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Municipality of Sodankylä

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Markku Ahonen
+358 40 7046094
Finland
Publication date: 
29/06/2021
PDF Version