FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ochrona zasobów ryb Windawy

Country:
Wolontariackie stowarzyszenie rybaków zawodowych i wędkarzy uzyskało wsparcie w walce z nielegalnym połowem oraz lepsze monitorowanie lokalnych zasobów ryb.

Description

Północna Kurlandia jest ważnym obszarem rybołówstwa zawodowego i wędkarstwa, jednak jeszcze do niedawna brak odpowiedniego monitorowania oznaczał, że wpływ obu rodzajów połowu na lokalne zasoby ryb nie był znany. Na cały obszar (2472 km²) przewidziano tylko jednego inspektora rybołówstwa i przydział 30 litrów paliwa miesięcznie. Klub wędkarski Ventspils — stowarzyszenie wolontariackie utworzone w 2011 r. i zrzeszające zawodowych rybaków oraz wędkarzy chcących dbać o bioróżnorodność wód — postanowił zmienić tę sytuację.

Pierwszym krokiem do sukcesu było zapewnienie wsparcia technicznego w celu zintensyfikowania patroli na wodach śródlądowych i przybrzeżnych, by ograniczyć nielegalny połów i chronić różnorodność biologiczną wód. Kolejnym punktem projektu było promowanie dalszego rozwoju regionu przy zachowaniu jego unikalnego środowiska oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Korzystając ze wsparcia LGR północnej Kurlandii oraz dofinansowania z Osi 4 EFR, stowarzyszenie zapoczątkowało w regionie różne działania, w tym monitorowanie połowu rekreacyjnego i zarobkowego oraz odbudowę populacji młodych osobników. Ponadto w ramach projektu zorganizowano kursy szkoleniowe dla rybaków (np. w dziedzinie problematyki ekologicznej i krajowych przepisów dotyczących rybołówstwa) umożliwiające zdobycie kwalifikacji inspektora rybołówstwa. Co więcej, LGR zapewniła takim rybakom doradztwo w zakresie procedur zakupu sprzętu monitorującego. Dzięki pomocy LGR zakupiono też konkretne urządzenia:

  • wyposażenie łodzi i naczepę do przewozu łodzi, by umożliwić bezpieczne i efektywne patrolowanie rzek oraz wód przybrzeżnych;

  • kamery rozmieszczone w strategicznych miejscach, np. obszarach wylęgu pstrąga w niektórych rzekach, by monitorować działalność ludzi w nocy, w szczególności w miejscach częstego prowadzenia nielegalnego połowu;

  • urządzenie noktowizyjne umożliwiające korzystanie z kamery i rejestrowanie obrazu w warunkach całkowitej ciemności.

Results: 

od zakończenia projektu wyszkolono sześciu inspektorów rybołówstwa i przeprowadzono 165 patroli. Działania te przyczyniły się do usunięcia: 119 sieci (łącznie 6565 metrów) z wód śródlądowych; 300 metrów starych sieci rybackich wyłowionych podczas oczyszczania morza; dziewięciu pułapek na ryby; sześciu nielegalnych pływających urządzeń połowowych; a także licznych żeremi ze strumieni wylęgowych. Ponadto stowarzyszenie zaangażowało się w proces tworzenia polityki krajowej poprzez przygotowywanie uwag i propozycji poprawek promujących bardziej zrównoważoną politykę w zakresie rybołówstwa.

Zorganizowano również rozmaite wydarzenia, w tym:

  • seminaria dotyczące „dbania o stan rzek pstrągowych” skierowane do wędkarzy, rybaków i mieszkańców;
  • wykłady w miejscowych szkołach na temat zasobów lokalnych wód i uczciwego rybołówstwa;
  • doroczne lokalne zawody wędkarskie — liczba uczestników rośnie z roku na rok.
Transferability: 

Projekty tego rodzaju mogą się sprawdzić na obszarach innych LGR, gdzie napięcia między zawodowymi rybakami a wędkarzami niekorzystnie wpływają na zasoby ryb. Niemniej sukces zależy od realnych chęci ochrony lokalnych zasobów, a w przypadku omawianego projektu znaczenie miała praca wolontariacka lokalnych rybaków (zawodowych i wędkarzy).

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Chęć miejscowej ludności, by angażować się i poświęcać wolny czas na ochronę lokalnych zasobów miała kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Zwiększenie liczby inspektorów rybołówstwa z jednego do siedmiu znacznie podniosło skuteczność monitorowania obszaru.

Funding

Total project cost €22 000
FLAG grant €19 800
Beneficiary contribution €2 200

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2012 to Jan 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Gunta Abaja
+371 29 172 814
Latvia
Publication date: 
26/06/2018
PDF Version