FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ventspils zivju resursu aizsardzība

Country:
Brīvprātīga profesionālu zvejnieku un atpūtas makšķernieku asociācija gūst atbalstu cīņā ar nelikumīgu zveju un labākai vietējo zivju krājumu uzraudzībai.

Description

Ziemeļkurzeme ir svarīgs profesionālās zvejas un atpūtas makšķerēšanas reģions, taču vēl nesenais uzraudzības darbību trūkums liecināja, ka ir maz zināšanu par katras darbības ietekmi uz vietējiem zivju resursiem. Patiesībā uz visu platību (2 472 km²) bija tikai viens zivsaimniecību inspektors, kuram tika piešķirti 30 litri degvielas mēnesī! Ventspils makšķernieku klubs, 2011. gadā izveidota brīvprātīgo biedrība, kas apvieno profesionālus zvejniekus un atpūtas makšķerniekus, lai nodrošinātu ūdens vides bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dedzīgi vēlējās mainīt šo situāciju.

Pirmais solis panākumu virzienā bija tehniskā atbalsta nodrošināšana aktīvākiem reidiem iekšzemes un piekrastes ūdeņos, lai mazinātu nelikumīgas zvejniecības darbības un pasargātu ūdens vides bioloģisko daudzveidību. Projekta mērķis bija veicināt turpmāku reģiona attīstību, vienlaikus saglabājot tā unikālo vidi un uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ar Ziemeļkurzemes ZVRG atbalstu un EZF 4. ass finansējumu šī brīvprātīgo asociācija uzsāka dažādas aktivitātes, tostarp atpūtas makšķerēšanas un komerciālās zvejniecības darbību uzraudzību un zivju populācijas atjaunošanu reģionā. Projekta ietvaros arī tika organizēti apmācību kursi zvejniekiem (piemēram, par vides jautājumiem un valsts tiesību aktiem zivsaimniecības jomā), lai viņi varētu darboties kā publiskie zivsaimniecību inspektorus. ZVRG arī sniedza konsultācijas par iepirkumu procedūrām, lai viņi varētu iegādāties uzraudzības iekārtas. Konkrētas iekārtas arī tika iegādātas, pateicoties ZVRG finansējumam:

  • laivu aprīkojums un laivu pārvešanas treileris, lai nodrošinātu drošus un efektīvus reidus upēs, kā arī piekrastes ūdeņos;

  • dabas kameras, kas izvietotas stratēģiskās vietās, piemēram, foreļu nārstošanas vietās dažās upēs, lai uzraudzītu cilvēku darbības naktī, it īpaši vietās, kur bieži notiek nelikumīga zvejniecība;

  • nakts redzamības ierīce, lai kameru varētu izmantot pilnīgā tumsā, kā arī lai varētu veikt video ierakstus šādos apstākļos.

Results: 

Kopš projekta beigām ir apmācīti seši zivsaimniecību inspektori un ir veiktas 165 pārbaudes. To rezultātā ir novākti: 119 tīkli iekšzemes ūdeņos (6565 metru garumā), 300 metri vecu zvejas tīklu, attīrot jūru; deviņi murdi, sešas nelikumīgas brīvi peldošas zvejas ierīces un neskaitāmi bebru dambji nārstošanas straumēs. Asociācija ir arī iesaistījusies valsts politikas veidošanas procesā, sagatavojot komentārus un ierosinot grozījumus, lai veicinātu ilgtspējīgu zvejas politiku.

Tāpat arī tika organizēti dažādi pasākumi, tostarp:

  • semināri par “Foreļupju veselību” makšķerniekiem, zvejniekiem un citiem vietējiem iedzīvotājiem;
  • lekcijas vietējās skolās par vietējiem ūdens resursiem un godīgu zvejošanas darbību;
  • ikgadējās vietējās makšķerēšanas sacensības. Dalībnieku skaits aug ar katru gadu.
Transferability: 

šāda veida projekts var attiekties uz citām ZVRG zonām, kur pastāv spriedze starp profesionāliem zvejniekiem un atpūtas makšķerniekiem un kur cieš attiecīgie zivju krājumi. Tomēr tas ir atkarīgs no patiesas vēlmes aizsargāt vietējos resursus, un šajā gadījumā tas bija atkarīgs no vietējo zvejnieku un makšķernieku (profesionālo un atpūtas) brīvprātīgā darba.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

vietējo iedzīvotāju vēlme iesaistīties un veltīt savu brīvo laiku vietējo resursu aizsardzībai ir bijusi pamatā projektā gūtajiem panākumiem. Tas, ka reģions var tagad paļauties uz septiņiem, ne vairs uz vienu zivsaimniecību inspektoru, rada ievērojamu atšķirību reģiona uzraudzības darbībās.

Funding

Total project cost €22 000
FLAG grant €19 800
Beneficiary contribution €2 200

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2012 to Jan 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Gunta Abaja
+371 29 172 814
Latvia
Publication date: 
26/06/2018
PDF Version