FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ventspilio FLAG žuvų išteklių

Country:
Savanoriška Profesionaliosios ir pramoginės žvejybos asociacija gauna paramą kovojant su nelegalia žvejyba ir geriau kontroliuojant vietinius žuvų išteklius.

Description

Šiaurės Kuršas yra svarbus profesionaliosios ir pramoginės žvejybos regionas, bet iki šiol dėl kontrolinės veiklos stokos turėjome mažai žinių apie kiekvienos veiklos įtaką vietiniams žuvų ištekliams. Iš tikrųjų visame regione (2 472 km²) buvo tik vienas žvejybos inspektorius, kuriam buvo skiriama vos 30 litrų degalų per mėnesį! Ventspilio meškeriotojų klubas – 2011 metais įkurta savanoriška asociacija, jungianti profesionaliosios ir pramoginės žvejybos žvejus siekiant užtikrinti vandens biologinės įvairovės apsaugą, – stengėsi šią situaciją pakeisti.

Pirmasis sėkmingas žingsnis buvo techninės pagalbos teikimas siekiant surengti daugiau aktyvių reidų vidaus ir pakrančių vandenyse, kurių paskirtis – sutramdyti nelegalias žvejybos veiklas ir apsaugoti vandens biologinę įvairovę. Tada įgyvendinant šį projektą buvo siekiama skatinti tolesnį regiono vystymąsi kartu išsaugant unikalią aplinką ir gerinant vietinių gyventojų gyvenimo kokybę.

Remiama Šiaurės Kuršo FLAG ir finansuojama pagal EŽF 4 kryptį ši savanoriška asociacija inicijavo įvairias veiklas, įskaitant rekreacinės ir komercinės žvejybos veiklų kontrolę bei jaunimo grąžinimą į regioną. Projektas taip pat apėmė žvejų mokymo kursų organizavimą (pvz., aplinkos apsaugos ir nacionalinių žvejybos teisės aktų temomis) suteikiant visuomeninių žvejybos inspektorių kvalifikaciją. Be to, FLAG teikė patarimus dėl apsirūpinimo procedūrų įsigyjant kontrolės įrangą. Speciali įranga įsigyta finansavus FLAG:

  • Valčių įranga ir valčių gabenimo priekabos siekiant užtikrinti saugius bei veiksmingus reidus upėse ir pakrančių vandenyse.

  • Gamtos stebėjimo kameros, išdėstytos strateginėse vietose, kaip antai upėtakių neršto vietose kai kuriose upėse, siekiant kontroliuoti žmonių veiklas nakties metu, ypač vietose, kuriose dažnai vykdoma nelegali žvejyba.

  • Naktinis prietaisas, kad galėtume naudoti kamerą visiškoje tamsoje ir įrašyti vaizdą tokiomis sąlygomis.

Results: 

Iki projekto pabaigos išmokyti šeši žvejybos inspektoriai ir atliktos 165 inspekcinės kelionės. Jų metu pašalinta: 119 vidaus vandenų tinklų (6 565 metrų vertės); valant jūrą – 300 metrų senų žvejybos tinklų; devyni bučiai; šeši nelegalūs plūduriuojantys žvejybos įrankiai ir daug bebrų užtvankų neršto srautuose. Be to, asociacija įsitraukė į nacionalinės politikos kūrimo procesą ir paruošė pastabas bei pasiūlė pakeitimus ir pataisymus, skatinančius tvaresnės žvejybos politiką.

Taip pat buvo organizuojami įvairūs renginiai, tarp jų:

  • Seminarai meškeriotojams, žvejams ir vietos gyventojams „Upėtakių upių sveikatos priežiūra“.
  • Paskaitos vietos mokyklose apie vietinių vandens telkinių išteklius ir sąžiningą žvejybą.
  • Kasmetės vietinių meškeriotojų varžybos. Kasmet didėja dalyvių skaičius.
Transferability: 

Šio tipo projektas gali būti taikomas kituose FLAG regionuose, kuriuose egzistuoja įtampa tarp profesionalios ir rekreacinės žvejybos žvejų, taip pat ten, kur nukenčia tiksliniai žuvų ištekliai. Tačiau jis priklauso nuo tikrojo pasiryžimo saugoti vietinius išteklius, o šiuo atveju – nuo savanoriško vietos žvejų (profesionaliosios ir rekreacinės žvejybos) darbo.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Vietinių žmonių noras įsitraukti į vietos išteklių apsaugą ir tam skiriamas jų laisvalaikis buvo projekto sėkmės pagrindas. Faktas, kad dabar regione yra septyni žvejybos inspektoriai vietoj vieno, rodo aiškų regiono kontrolės pajėgumų skirtumą.

Funding

Total project cost €22 000
FLAG grant €19 800
Beneficiary contribution €2 200

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2012 to Jan 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Gunta Abaja
+371 29 172 814
Latvia
Publication date: 
26/06/2018
PDF Version