FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Siimalla pyydetyn kalan paikallinen markkinointikampanja

Country:
Region: 
Bretagnen alueen ammattimaisten siimakalastajien yhdistys on edistänyt siimalla pyydetyn kalan menekkiä tiedotuskampanjalla, jota kaksi FLAG-ryhmää on yhdessä tukenut. Kampanjassa on korostettu siimakalastuksen ekologista kestävyyttä ja saaliin korkeaa laatua.

Description

Association des Ligneurs de la Pointe de Bretagne –yhdistys on yli 25 vuoden ajan tukenut ammattimaisia siima- ja pitkäsiimakalastajia erityisesti luomalla merkintäjärjestelmän siimalla pyydetyille lajeille. Siimakalastus on äärimmäisen valikoiva, meriympäristöä kunnioittava ja erityisen sosioekonomisen mallin mukainen kalastusmenetelmä, joka takaa tuotteen laadun. Lisäksi sillä pyydetään lajeja, joilla on vähemmän kysyntää kuluttajien parissa, kuten meriankeriasta ja kurnusimppua. Siimakalastuslaivasto on kuitenkin jo useiden vuosien ajan valitettavasti kärsinyt tiettyjen suositumpien lajien kantojen supistumisesta ja kuluttajien vähäisestä kiinnostuksesta tuotteiden ominaisuuksia kohtaan. Koska siimalla pyydetyt kalat kilpailevat edullisempien mutta vähemmän kestävien tuotteiden kanssa, on tärkeää tiedottaa niiden eduista tehokkaasti ja kannustaa kuluttajia ostamaan vähemmän suosittuja lajeja. 

Yhteistyöhankkeen tavoitteena oli kohentaa siimakalastuksen arvostusta Brestin ja Cornouaillen alueilla, vahvistaa ja lisätä siimalla pyydetyn kalan houkuttelevuutta sekä vauhdittaa tuntemattomampien lajien kulutusta. Hanke on myös osa paikallisia kehittämisstrategioita, joilla pyritään turvaamaan siimakalastuksen jatkuminen.

Results: 

Hankkeen ansiosta siimakalastajat saattoivat osallistua Cornouaille gourmandin kaltaisille festivaaleille ja tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten, mm. kestävää ruokatuotantoa edistävän Aux goûts du jour ‑yhdistyksen kanssa. Tämä auttoi luomaan verkoston, jonka kautta tuodaan esiin paikallista tuotantoa ja lisätään yleisön tietoisuutta siimalla pyydetyistä kaloista.

Lisäksi rahoitettiin vähemmän käytetyistä, siimalla pyydetyistä kalalajeista tiedottava kampanja, joka toteutettiin sosiaalisessa mediassa, lehdistössä ja televisiossa (mm. esiintyminen La Quotidienne ‑ohjelmassa). Hankkeessa suunniteltiin ja tuotettiin tiedotusmateriaalia: tiedotuslehtisiä ja –tauluja, tarroja, postikortteja ja jopa korttipeli. Siimakalastuksesta ja sen tuotteista tehtiin mainosvideo, jossa esiteltiin käytettyjä tekniikoita, tuotteita sekä Brestin ja Cornouaillen alueita. Rahaa käytettiin myös yhdistyksen verkkosivuston uusimiseen.

Lisäksi paikalliset alakoululaiset tutustuivat siimakalastukseen noin 50:ssä puolen päivän tapahtumassa, joissa he saivat koota pitkänsiiman ja leikkiä ravintoketjuaiheisilla palapeleillä.

Transferability: 

Hanke on tarkoitettu toistettavaksi kansallisella tasolla niin, että kaikki ammattimaiset siimakalastajat (myös yhdistykseen kuulumattomat) osallistuvat sen eri vaiheisiin: tiedotussuunnitelman hyväksymiseen, audiovisuaalisen ilmeen luontiin, tapahtumiin, opiskelijoille tiedottamiseen ja vähemmän suosittujen lajien tunnetuksi tekemiseen. Siirtäminen kuitenkin onnistuu vain, jos hanketta mukautetaan niin, että siinä otetaan huomioon paikalliset kala- ja äyriäiskannat ja kohteena olevat kuluttajat.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Kokemukset: Tämän kaltaisen hankkeen onnistuminen edellyttää ihmissuhteisiin panostamista ja oikeiden kontaktien luomista alusta lähtien, jotta tiedotussuunnitelma saataisiin kokonaisuudessaan toteutettua tehokkaasti.

Vaikutus paikallisyhteisöjen kehittämishankkeiden edistämiseen: a) arvon lisääminen, työpaikkojen luominen, nuorten houkutteleminen alalle sekä innovoinnin edistäminen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Funding

Total project cost €88 640
FLAG grant €88 640
  • EU contribution (EMFF): €44 320
  • Public contribution (regional): €44 320
Beneficiary contribution €64 264

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2018 to May 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Association Ligneurs de la Pointe de Bretagne

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Luce Demangeon
+33 2 98 00 62 37
France
Publication date: 
21/09/2021
PDF Version