FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Προώθηση της αλιείας με πετονιά στους ενδιαφερόμενους της περιοχής

Country:
Region: 
Η επαγγελματική ένωση αλιέων με πετονιά της περιοχής της Βρετάνης έχει πραγματοποιήσει μια ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της αλιείας με πετονιά. Δύο ΟΤΔΑ συνεργάστηκαν για να υποστηρίξουν αυτήν την εκστρατεία, που αναδεικνύει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ποιότητα που συνδέονται με αυτόν τον τρόπο αλιείας.

Description

Εδώ και πάνω από 25 χρόνια, η Ένωση αλιέων με πετονιά της Βρετάνης εργάζεται για την υποστήριξη των επαγγελματιών αλιέων με πετονιά και παραγάδι, κυρίως εφαρμόζοντας ένα σύστημα επισήμανσης για τα είδη που αλιεύονται με αυτόν τον τρόπο. Η αλιεία με πετονιά είναι μια εξαιρετικά επιλεκτική τεχνική αλιείας, που σέβεται το θαλάσσιο περιβάλλον και προσφέρει περιβαλλοντική βιωσιμότητα, υψηλή ποιότητα και ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο στο προϊόν. Στοχεύει επίσης σε είδη που αντιμετωπίζουν λιγότερη ζήτηση από τους καταναλωτές, όπως το χέλι και το καπόνι. Δυστυχώς, εδώ και αρκετά χρόνια ο στόλος των αλιέων με πετονιά υποφέρει από τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων ορισμένων από τα πιο δημοφιλή είδη και τη ελλιπή ενημέρωση των καταναλωτών για τις ιδιότητες των προϊόντων του. Ο ανταγωνισμός από φθηνότερα, αλλά λιγότερο βιώσιμα, προϊόντα καθιστά απαραίτητη την αποτελεσματική ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα των ψαριών που αλιεύονται με πετονιά και την ενθάρρυνση της στροφής των καταναλωτών προς λιγότερο δημοφιλή είδη. 

Αυτό το έργο συνεργασίας είχε ως στόχο τη βελτίωση της εικόνας της αλιείας με πετονιά στους καταναλωτές των περιοχών Βρέστη και Κορνουάλη, την εδραίωση και την αύξηση της ελκυστικότητας των ψαριών που αλιεύονται με πετονιά και την προώθηση της κατανάλωσης λιγότερο γνωστών ειδών. Επιπλέον, αυτό το έργο αποτελεί πυλώνα στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης για να διατηρήσουν ζωντανή την τεχνική του ψαρέματος.

Results: 

Το έργο επέτρεψε στους ψαράδες με πετονιά να συμμετάσχουν σε φεστιβάλ όπως το «Cornouaille gourmand» και να συνεργαστούν με άλλες ενώσεις όπως η ένωση «Au goûts du jour», δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και την αύξηση της ενημέρωσης του κοινού για τα ψάρια που αλιεύονται με πετονιά.

Επίσης, χρηματοδοτήθηκε μια εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τα είδη ψαριών αλιείας με πετονιά που καταναλώνονται λιγότερο, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα, τον Τύπο και την τηλεόραση (όπως μια παρουσίαση στην τηλεοπτική εκπομπή «La Quotidienne»). Το έργο περιελάμβανε τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων επικοινωνίας, όπως φυλλάδια, πίνακες πληροφοριών, αυτοκόλλητα, καρτ ποστάλ, ακόμη και ένα παιχνίδι με κάρτες. Δημιουργήθηκε μια ταινία προώθησης σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα αλιείας με πετονιά, για να αναδείξει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, τα προϊόντα και τις περιοχές της Βρέστης και της Κορνουάλης. Το έργο χρηματοδότησε επίσης τον επανασχεδιασμό του ιστοτόπου της ένωσης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 εκδηλώσεις διάρκειας μισής ημέρας σε τοπικά δημοτικά σχολεία, για να παρουσιάσουν δραστηριότητες της αλιείας: οι μαθητές έφτιαξαν ένα παραγάδι και έπαιξαν με παζλ που εξηγούσαν την τροφική αλυσίδα.

Transferability: 

Στόχος του έργου είναι να αναπαραχθεί σε εθνικό επίπεδο και να εμπλέξει όλους τους επαγγελματίες αλιείς (είτε μέλη της Ένωσης είτε όχι) στα διάφορα στάδια του έργου: επικύρωση του σχεδίου επικοινωνίας, δημιουργία οπτικοακουστικής ταυτότητας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, επικοινωνία με τους μαθητές και προώθηση λιγότερο γνωστών ειδών. Ωστόσο, για να μεταβιβαστεί με επιτυχία, το έργο θα πρέπει να προσαρμοστεί στους τοπικούς πόρους θαλασσινών και στους καταναλωτές-στόχους.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Για να είναι επιτυχημένο ένα τέτοιο έργο, πρέπει να επενδύσετε στις ανθρώπινες σχέσεις και να διασφαλίσετε ότι έχετε τις σωστές επαφές από την αρχή, ώστε να μπορέσετε να εφαρμόσετε αποτελεσματικά το συνολικό σχέδιο επικοινωνίας.

Συμβολή στον στόχο ΤΑΠΤΟΚ: (α) προσθήκη αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας;

Funding

Total project cost €88 640
FLAG grant €88 640
  • EU contribution (EMFF): €44 320
  • Public contribution (regional): €44 320
Beneficiary contribution €64 264

Project information

Timeframe of implementation From Jun 2018 to May 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Association Ligneurs de la Pointe de Bretagne

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Luce Demangeon
+33 2 98 00 62 37
France
Publication date: 
21/09/2021
PDF Version