FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Promocija proizvodov iz ribogojstva

Country:
Tri slovenske lokalne akcijske skupine za ribištvo uvajajo skupno ocenjevanje izdelkov iz ribogojstva, da bi tako vzpostavile sistem kakovosti za ribiške proizvode, proizvedene v Sloveniji.

Description

 • V septembru 2019 je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekalo ocenjevanje kakovosti ribiških proizvodov, na katerem je ocenjevalna komisija z inštituta Dr. Wagner Institute iz Avstrije ocenila 21 vzorcev lokalnih ribiških proizvodov, ki jih je v ocenjevanje poslalo pet slovenskih ribogojnic, zato da bi se analizirala njihova kakovost.
 • Rezultati tega ocenjevanja so bili razglašeni na enem od šestih dogodkov Podeželje v mestu, ki vsako leto od junija do oktobra potekajo na glavni tržnici v Ljubljani. Dogodek povezuje proizvajalce hrane s potrošniki ter promovira lokalne in nacionalne proizvode. Namen ocenjevanja je bil omogočiti ribičem primerjanje lokalnih ribiških proizvodov z uporabo objektivnih meril in povečati njihovo vrednost s spodbujanjem kakovosti. Drugo senzorično ocenjevanje je predvideno oktobra 2020, v prihodnje pa pričakujemo replikacijo tega projekta na nacionalni ravni.
 • V okviru projekta je nastal tudi znak kakovosti za ocenjene proizvode, ki določa tri kategorije (zlato, srebrno in bronasto) ter predstavlja zagotovilo potrošnikom, da kupujejo kakovostno hrano, in jih spodbuja, naj namesto uvoženih proizvodov iz ribogojstva z visokim številom kilometrov izberejo raje lokalne.
Results: 

Po prvem koraku projekta smo dosegli naslednje rezultate:

 • V okviru projekta je bila ocenjena kakovost proizvodov 5 lokalnih sodelujočih ribogojnic.

 • Biotehniška fakulteta je usposobila 15 oseb za senzorično ocenjevanje kakovosti hrane.

 • Razvit je bil lokalni znak kakovosti za klasifikacija lokalnih proizvodov.

 • Organizirane so bile 4 kulinarične delavnice za pripravo obrokov iz lokalnih izdelkov: ena za kuharje v vrtcih in ena za šefe kuhinj v lokalnih restavracijah ter dve za splošno javnost.

Transferability: 

Ta vrsta študije/raziskave se lahko prilagodi za promocijo lokalnih proizvodov na večini območij, kjer so ribiški proizvodi podcenjeni ali slabo poznani, kot način za promocijo njihove kakovosti.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Lekcije: Promocija je bila še zlasti pomemben del projekta ter je bila ključna pri izboljšanju lokalne ozaveščenosti in za zagotavljanje prepoznavnosti projekta. Največji izziv je bila omejenost kadrovskih virov, zaradi česar je bila potrebna močna osebna predanost vseh sodelujočih deležnikov.

Prispevek k ciljem lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost: ustvarjanje dodane vrednosti za proizvode iz ribogojstva

Funding

Total project cost €139 224,08
FLAG grant €139 224,08
 • EU contribution (EMFF): €88 755,35
 • Public contribution (national): €29 585,12
 • FLAGs running costs
  20 884

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2019 to Oct 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Greta Černilogar
+386 5 384 15 07
Slovenia
Publication date: 
31/01/2020
PDF Version