FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Akvakultūros produktų populiarinimas

Country:
Trys Slovėnijos FLAG grupės atlieka bendrą žuvininkystės produktų vertinimą, siekdamos nustatyti Slovėnijoje pagaminamų žuvų produktų kokybės sistemą.

Description

2019 m. rugsėjį žuvų produktų kokybės įvertinimas buvo surengtas Liublianos Biotechnologijų fakultete: vertinimo komisija iš Dr. Vagnerio instituto Austrijoje įvertino 21 žuvų produktų pavyzdį ir išanalizavo jų kokybę. Vietinių produktų pavyzdžius pateikė penki Slovėnijos akvakultūros produktų gamintojai.

Šio žuvininkystės produktų vertinimo rezultatai buvo paskelbti per vieną iš šešių renginių Užmiestis mieste, kasmet nuo birželio iki spalio organizuojamų pagrindiniame Liublianos turguje. Renginys suteikia galimybę maisto gamintojams pabendrauti su vartotojais, per jį populiarinami vietiniai ir nacionaliniai produktai. Įvertinimo tikslas buvo suteikti galimybę žuvų augintojams palyginti vietinius žuvų produktus pagal objektyvius kriterijus ir padidinti jų vertę gerinant kokybę.  Antras jutiminis įvertinimas numatytas 2020 m. spalį ir ateityje planuojama šį projektą pakartoti nacionaliniu lygmeniu.

Vykdant projektą taip pat buvo sukurtas kokybės ženklas vertintiems produktams. Buvo nustatytos trys kategorijos (auksas, sidabras ir bronza), taip siekiant užtikrinti vartotojus, kad jie perka kokybišką maistą, ir paskatinti juos rinktis vietinius, o ne importuotus žuvų produktus, kurių "maisto mylių“ skaičius yra didelis.

Results: 

Pasibaigus pirmajam projekto etapui pasiekti tokie rezultatai:

  • Įtraukti 5 vietiniai akvakultūros produktų gamintojai, įvertinti jų produktai
  • Liublianos Biotechnologijų fakultete 15 žmonių buvo išmokyti jutiminiu būdu įvertinti maisto kokybę
  • Vietiniams produktams klasifikuoti sukurtas vietinis kokybės ženklas
  • Surengti 4 kulinarijos seminarai, per kuriuos buvo ruošiami patiekalai iš vietinių produktų: vienas buvo skirtas vaikų darželių virėjams, vienas – vietos restoranų šefams, du – plačiajai visuomenei.
Transferability: 

Tokio tipo tyrimą galima pritaikyti vietiniams produktams populiarinti ir jų kokybei reklamuoti daugumoje vietovių, kur žuvininkystės produktai nepakankamai vertinami ar mažai žinomi.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Įgyta patirtis Populiarinimas buvo ypač svarbi projekto dalis, buvo siekta didinti vietinį žinomumą ir padaryti projektą labiau pastebimą. Pagrindinė problema buvo ribotas žmogiškųjų išteklių skaičius, todėl kiekvienam dalyviui teko įdėti daug pastangų.

Įnašas siekiant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros tikslo Akvakultūros produktų vertės didinimas

Funding

Total project cost €139 224,08
FLAG grant €139 224,08
  • EU contribution (EMFF): €88 755,35
  • Public contribution (national): €29 585,12
  • FLAGs running costs
    20 884

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2019 to Oct 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Greta Černilogar
+386 5 384 15 07
Slovenia
Publication date: 
31/01/2020
PDF Version