FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Популяризиране на продукти от аквакултури

Country:
Три словенски МИРГ прилагат съвместно оценяване на рибни продукти с цел създаване на система за качеството на рибните продукти, произведени в Словения.

Description

През септември 2019 г. в Биотехническия факултет в Любляна оценителна комисия от Институтa „Доктор Вагнер“, Австрия направи оценка на качеството на 21 проби от местни рибни продукти, предоставени от 5 словенски производителя на аквакултури.

Резултатите от оценката бяха оповестени по време на едно от 6-те мероприятия под наслов „Селски райони в града“, които се провеждат всяка година от юни до октомври на главния пазар в Любляна. Те свързват производители на хранителни продукти с консуматори и популяризират местни и национални продукти. Целта на оценката бе да позволи на рибовъдите по обективни критерии да сравнят местни рибни продукти и да увеличат стойността им чрез насърчаване на качеството. През октомври 2020 г. предстои втора органолептична оценка, а в бъдеще се очаква проектът да се повтори на национално ниво.

В рамките на проекта бе разработен и знак за качество за оценените продукти: Въведени бяха три категории (злато, сребро и бронз), за да се гарантира на консуматорите, че купуват качествен хранителен продукт и да бъдат насърчени да предпочетат местни рибни продукти пред вносните, които са изминали дълъг път дотук.

Results: 

След провеждане на първия етап на проекта бяха постигнати следните резултати:

  • участие на 5 местни производители на аквакултури и оценка на продукцията им
  • Биотехническият факултет в Любляна обучи 15 души, които да правят органолептична оценка на качеството на хранителни продукти
  • разработен бе местен знак за качество с цел класификация на местните продукти
  • проведоха се 4 кулинарни курса по готвене с местни продукти: един за готвачи от детски градини, едни за главни готвачи от местни ресторанти и два за широката общественост.
Transferability: 

Като начин за повишаване на качеството подобни оценки могат да бъдат адаптирани, за се популяризират местни продукти в повечето райони, където рибните продукти биват подценявани или не са добре познати.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Поуки: Особено важна част от проекта бяха дейностите по популяризиране: Така бяха постигнати информираност на местно ниво и видимост на проекта. Сред основните предизвикателства бяха ограничените човешки ресурси, налагащи силна лична ангажираност от страна на всеки представител на заинтересованите страни.

Принос към целта на  ВОМР (CLLD): Добавяне на стойност към продуктите от аквакултури

 

Funding

Total project cost €139 224,08
FLAG grant €139 224,08
  • EU contribution (EMFF): €88 755,35
  • Public contribution (national): €29 585,12
  • FLAGs running costs
    20 884

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2019 to Oct 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Greta Černilogar
+386 5 384 15 07
Slovenia
Publication date: 
31/01/2020
PDF Version