FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Orkney Shellfish Research Project

Official Title: 
Orkney Shellfish Research Project
Country:
Region: 
ID: 
024-UK204-EN
Orkney Fisheries Research Project støtter en lokalt forankret udarbejdelse af en forvaltningsplan og leverer dataene til brug for MSC-akkreditering af fiskeri efter taskekrabbe og andre arter i lokale farvande.

Description

I 2007 gennemførte Marine Stewardship Council (MSC) en forundersøgelse af fiskeriet ved Orkney. Her fremhævede man, at der manglede relevante data om sundhedstilstanden hos de lokale bestande. 

I begyndelsen af 2016 blev der endelig udarbejdet en forvaltningsplan af Orkney Sustainable Fisheries Ltd (OSF), en ikke-udbyttegivende organisation, med henblik på at fastlægge prioriteringerne for forvaltningen af hele det lokale kystfiskeri og arbejde for at opnå MSC-akkreditering af fiskeriet efter taskekrabbe. 

Formålet med projektet er at formalisere forvaltningsprincipperne for det lokale krabbe- og hummerfiskeri over en 15-måneders periode og indføre fiskeriforbedringsprojekter for det lokale fiskeri efter kammusling og konksnegl, idet man samtidig opbygger viden og en forvaltningsramme for den lokale fiskebestand til kystfiskeri generelt.

Den daglige gennemførelse af projektet varetages af to fuldtidsansatte skaldyrsforskere og en sæsonansat (24 uger) forskningsassistent, der bistås af en fiskeriforsker ved Heriot-Watt Universitys Orkney Campus, der bidrager med uafhængig videnskabelig rådgivning og vejledning i forskningsarbejdet.

Aktiviteterne vil omfatte:

  • udarbejdelse og gennemførelse af en høststrategi og regler for høstkontrol for krabbe- og hummerfiskeriet
  • en forskningsstrategi og en handlingsplan vedrørende MSC-kravene til tejnefiskeri
  • en MSC-forundersøgelse af kammusling- og konkfiskeriet 
  • et fiskeriforbedringsprojekt for kammusling- og konkfiskeriet (aftalememorandum med relevante parter)
  • bestandvurdering for tejnefiskeriet
  • en årlig gennemgang af bæredygtigheden af kystfiskeriet på Orkney  
Results: 

Dette 15-måneders projekt, der gik i gang i januar 2017, har allerede gjort udveksling af oplysninger mellem biologer og fiskere nemmere, og det er håbet, at dette vil føre til, at de lokale fiskeressourcer kan udnyttes på en mere bæredygtig måde, hvor fiskerne træffer forvaltningsbeslutninger på grundlag af solid og lokalt funderet videnskab.

Resultaterne af disse data vil bidrage til at bevare de 297 arbejdspladser som fuldtids- eller deltidsfiskere inden for kystfiskeriet og de 130 arbejdspladser på forarbejdningsfabrikkerne.

Det er hensigten, at hvis certificeringen af taskekrabben lykkes, vil Orkney Fishermen’s Society (en lokal kooperativ forarbejdningsfabrik) belægge alt salg af mærket Orkney-krabbekød med en 1 % "bæredygtighedsafgift". Dette vil sikre en løbende indtægt, der kan anvendes til støtte for OSF's løbende forsknings- og dataindsamlingsarbejde og eventuelt gøre OSF's kerneaktiviteter selvfinansierende fremover.

Transferability: 

Den væsentligste begrænsende faktor, som FLAG identificerede, var at finde en egnet organisation (i dette tilfælde Orkney Sustainable Fisheries Ltd), som kunne føre projektet videre, eftersom den ledende organisation skal have gode forbindelser til en række forskellige sektorer. Dens forbindelse til Heriot-Watt University var også en fordel, eftersom dette tilførte en stringent videnskabelig tilgang og sikrede, at man anvendte de korrekte videnskabelige metoder.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

En væsentlig grund til projektets succes har været den lokalt forankrede tilgang og vigtigheden af at inddrage de lokale fiskere og få dem til at tage ejerskab over projektet.  Det er vigtigt, at fiskerne indser behovet for forvaltningsplaner og deres fordele for fiskeriet og miljøet. Projektet har været opsøgende og har inddraget unge, entusiastiske fiskeriforskere og givet dem ejerskab og et tilknytningsforhold, hvilket har været endnu et aspekt, der har bidraget til projektets succes.  Projektet har skabt kontakter og forbindelser mellem lokale fiskere, videnskabsfolk og forarbejdningsvirksomheder og vist dem, hvordan alle deres forskellige roller passer ind i hinanden.  

 

Funding

Total project cost €125 210
FLAG grant €125 210
  • EU contribution (EMFF): €93 908
  • Public contribution (national): €31 302

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Apr 2018
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Alison Barclay
+44 1856 873535
United Kingdom
Publication date: 
27/06/2017
PDF Version