FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mreža trajnostnih potapljaških poti

Country:
Projekt sodelovanja postavlja okoljsko, socialno in gospodarsko trajnost v središče 30 potapljaških območij v Grčiji in na Cipru.

Description

Šest lokalnih akcijskih skupin za ribištvo sodeluje pri širitvi mreže potapljaških poti in poti za potapljanje na dah, ki upoštevajo skupne standarde trajnosti. Projekt »Potapljajte se ob naših otokih« so leta 2008 začele tri lokalne akcijske skupine za ribištvo, njegov namen pa je povečati privlačnost njihovih območij ter povečati ozaveščenost javnosti in varstvo morja. Razširjeno partnerstvo daje nov zagon ohranjanju raznolikosti vključenih otokov in oblikovanju svojevrstne turistične ponudbe.

 

Lokalne akcijske skupine za ribištvo so turistične agencije, potapljaške centre in ribiče pritegnile k prepoznavanju ustreznih območij in pripravi promocijskih dejavnosti. V pobudo so vključeni tudi ribiči in raziskovalci, ki spremljajo morsko biotsko raznovrstnost, da se z analizo ugotavljajo morebitni vplivi turističnih dejavnosti na življenje v morju.

 

Partnerji so pripravili tiskano in spletno promocijsko gradivo s skupno vizualno podobo potapljaških poti. Organizirali so tudi veliko konferenco, da bi med ribiči, turističnimi agencijami in podjetniki povečali ozaveščenost o vlogi, ki jo lahko imajo potapljaški parki pri spodbujanju ohranjanja morskega okolja, ki hkrati zagotavljajo trajnostni dohodek lokalnim prebivalcem. Dolgoročni cilj projekta je, da nekatera območja postanejo uradno priznani in zaščiteni potapljaški parki.

Results: 

Različni partnerji zdaj uživajo prednosti vzpostavljene mreže, ki olajša promocijo njihovih območij in pridobivanje povratnih informacij od drugih skupnosti. K spodbujanju trajnostne rabe naravne dediščine teh območij poleg tiskanega gradiva in konference prispevajo temu namenjena spletna stran, Facebook stran in aplikacija.

Transferability: 

Ta pobuda bi lahko ponudila model za območja drugih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, kjer bi bilo mogoče povečati možnosti, ki jih ima potapljanje, in izboljšati njegovo trajnost. Sodelovanje med različnimi območji omogoča nova spoznanja, hkrati pa se povečuje prepoznavnost vseh v mreži.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Pridobljena spoznanja: Sodelovanje med partnerji je omogočilo hitro zagotavljanje rezultatov in okrepilo zgodovinske vezi med državama. Med izvajanjem sta sodelovanje in podpora grških in ciprskih organov upravljanja pomembno vplivala na uspeh in pravočasen zaključek projekta.

Prispevek k cilju izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost: podpiranje diverzifikacije zunaj gospodarskega ribištva

Funding

Total project cost €230 000
FLAG grant €230 000
  • EU contribution (EMFF): €195 500
  • Public contribution (national): €34 500

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2014 to Sep 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Lesvos local Development Company (ETAL SA)

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Anastasios Perimenis
+30 2251 029400
Greece

Organisation Contacts

Lesvos local Development Company (ETAL SA)
Mr. Anastasios Perimenis
+30 2251 029400
Greece
Publication date: 
17/12/2019
PDF Version