FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mreža održivih ronilačkih ruta

Country:
Ekološka, socijalna i gospodarska održivost projektom suradnje stavljena je u središte 30 ronilačkih zona u Grčkoj i na Cipru.

Description

Šest FLAG-ova zajedno radi na širenju mreže ronilačkih ruta i ruta ronjenja s maskom koje ispunjavaju zajedničke standarde održivosti. Tri su FLAG-a pokrenula projekt „Dive our islands” 2008., a njegov je cilj promovirati privlačnost njihovih područja i povećati javnu svijest te zaštitu mora. Proširenim partnerstvom daje se novi zamah očuvanju raznolikosti uključenih otoka i diferencijaciji njihove turističke ponude.

 

FLAG-ovi su mobilizirali turističke agencije, ronilačke centre i ribare kako bi utvrdili relevantna područja i razvili aktivnosti koje će unutar njih promicati. Praćenje morske bioraznolikosti od strane ribara i istraživača također se integrira u inicijativu kako bi se osigurala analiza svih mogućih utjecaja turističkih aktivnosti na morski svijet.

 

Partnerstvo je omogućilo kreiranje tiskanih i internetskih promotivnih materijala koji imaju zajednički vizualni identitet ronilačkih ruta. Ujedno je organizirana i velika konferencija kako bi se među ribarima, turističkim agencijama i poduzetnicima podigla svijest o ulozi koju ronilački parkovi mogu imati u promicanju očuvanja mora te pritom lokalnom stanovništvu osigurati održivi prihod. Dugoročni je cilj projekta da određena područja postanu službeno priznata kao ronilački parkovi sa zaštićenim statusom.

Results: 

Različiti partneri sada ostvaruju korist od uspostavljene mreže kojom se omogućuje promicanje njihovih područja i dobivanje povratnih informacija od ostalih zajednica. Pored tiskanog materijala i konferencije, promicanju održive uporabe njihove prirodne baštine pridonose i web-mjesto, stranica na Facebooku te aplikacija.

Transferability: 

Ova bi inicijativa mogla ponuditi model ostalim područjima FLAG-a u kojima bi se mogao povećati potencijal ronjenja i poboljšati njegova održivost. Suradnjom različitih područja omogućuje se stjecanje iskustva uz povećanje vidljivosti onih u mreži.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Lekcije: Suradnjom partnera omogućeno je brzo ostvarivanje rezultata i ojačane su povijesne veze između tih dviju zemalja. Sudjelovanje i potpora grčkih i ciparskih upravljačkih tijela tijekom provedbe bili su važan čimbenik uspjeha projekta i njegovog pravodobnog dovršetka.

 

Pridonošenje cilju CLLD-a: podupiranje raznolikosti izvan područja komercijalnog ribarstva

Funding

Total project cost €230 000
FLAG grant €230 000
  • EU contribution (EMFF): €195 500
  • Public contribution (national): €34 500

Project information

Timeframe of implementation From Mar 2014 to Sep 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Lesvos local Development Company (ETAL SA)

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Anastasios Perimenis
+30 2251 029400
Greece

Organisation Contacts

Lesvos local Development Company (ETAL SA)
Mr. Anastasios Perimenis
+30 2251 029400
Greece
Publication date: 
17/12/2019
PDF Version