FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

ΘΠΠ: υπό την επιτήρηση των αλιέων

Country:
Region: 
Με την υποστήριξη της ομάδας FLAG, οι τοπικοί αλιείς βοηθούν στην επιβολή των μέτρων προστασίας και στην παύση της λαθροθηρίας στο παλαιότερο θαλάσσιο καταφύγιο της περιοχής, το Cabo de Palos. Η βελτιωμένη προστασία του έχει ευνοήσει την αύξηση ενδημικών ειδών.

Description

Η Μούρθια είναι μια περιοχή εξαιρετικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η οποία απολαμβάνει υψηλό επίπεδο προστασίας, περιλαμβανομένων δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ). Η αλιεία και ο τουρισμός αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες στην περιοχή, και αμφότερες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, εκτεταμένη παράνομη αλιεία λαμβάνει χώρα εκεί κατά τους θερινούς μήνες, όταν ο τουρισμός οδηγεί σε υψηλή ζήτηση από τα εστιατόρια για τοπικά ψάρια και οστρακόδερμα, δημιουργώντας σοβαρές πιέσεις επί ορισμένων πολύτιμων ειδών, όπως ο ροφός, ο αστακός και ο μπακαλιάρος της Αλάσκας.

Για ορισμένο διάστημα, στο θαλάσσιο καταφύγιο Cabo de Palos διενεργούνταν περιπολίες από μια επιχείρηση συμβεβλημένη με την περιφερειακή διοίκηση. Ωστόσο, η λαθροθηρία συνεχίστηκε αμείωτη, καθώς οι παράνομοι αλιείς προσαρμόστηκαν στους χρόνους των τακτικών περιπολιών. Στη συνέχεια, το 2018, η ομάδα FLAG αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια νέα πρωτοβουλία της Cofradía (οργάνωση αλιέων) της Καρθαγένης.

Χάρη σε μια επιχορήγηση εκ μέρους της ομάδας FLAG, η τοπική cofradía κατάφερε να πληρώσει έναν τοπικό αλιέα ώστε να σταματήσει την αλιευτική του δραστηριότητα για τρεις μήνες το καλοκαίρι και να διαθέσει το σκάφος του για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων επιτήρησης στο καταφύγιο κατά τη διάρκεια των κρίσιμων αυτών μηνών. Κατά τον εντοπισμό παράνομης δραστηριότητας, ο αλιέας επισημαίνει στον λαθροθήρα ότι δεν μπορεί να ψαρεύει στην περιοχή και ειδοποιεί την ακτοφυλακή προκειμένου να επιβάλει επίσημες κυρώσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση καλύτερης δίωξης της παράνομης αλιείας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη δραστηριότητα τυχόν επίδοξων λαθροθήρων στην περιοχή.

Results: 

Αυτή η συνεργασία μεταξύ της περιφερειακής διοίκησης και των τοπικών αλιέων υπήρξε πραγματικά καθοριστική για την επιβολή των μέτρων προστασίας. Οι επαγγελματίες αλιείς γνωρίζουν ποια σκάφη μπορούν να ψαρεύουν, πότε και πού – και ποια δεν πρέπει να ψαρεύουν. Χάρη σε αυτό το έργο, οι αλιείς ενδυναμώθηκαν ώστε να προστατεύσουν τους πόρους τους και οικειοποιήθηκαν τους αλιευτικούς ελέγχους. Διαπίστωσαν ότι αυτό αποδίδει βελτιωμένα αποθέματα ψαριών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αποδοχή και την τήρηση των κανόνων αλιείας από τον ίδιο τον κλάδο. Επιπλέον, η πίεση για την αλιεία μειώθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς δραστηριοποιείται πλέον ένα αλιευτικό σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται μάλιστα για δραστηριότητες ελέγχου.

Transferability: 

Το εν λόγω έργο συνιστά παράδειγμα πολυεπίπεδης διαχείρισης και θα μπορούσε να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές, όπου απαιτείται καλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παρότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι συνήθως δημόσια αρμοδιότητα, η τοπική γνώση και οι επαφές των αλιέων μπορούν να παράσχουν μια επιπρόσθετη πολύτιμη ώθηση στην επιβολή της προστασίας των θαλάσσιων χώρων.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Διδάγματα: Το έργο της ομάδας FLAG αποτέλεσε επανάληψη πιλοτικού έργου που χρηματοδοτήθηκε από το WWF το 2017. Αυτό επέτρεψε την αξιοποίηση διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από ιδιωτικό φορέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δημόσια επένδυση. Η καθιέρωση της εκ περιτροπής χρήσης των σκαφών έδωσε τη δυνατότητα στους αλιείς να μοιραστούν την ευθύνη συμμετέχοντας όλοι μαζί στις δραστηριότητες του έργου. Ωστόσο, προκειμένου μια τέτοια συνεργασία μεταξύ δημόσιων διοικητικών φορέων και αλιέων να είναι αποτελεσματική, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η εποχική αυτή πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει πιλοτικό σχέδιο για την ενίσχυση της στήριξης καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤΟΚ: ε) ενδυνάμωση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και στη διαχείριση των τοπικών αλιευτικών πόρων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Funding

Total project cost €40 940
FLAG grant €40 940
  • EU contribution (EMFF): €34 799
  • Public contribution (regional): €6 141

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2018 to Sep 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

Cofradía de Cartagena

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Inmaculada Torres
+34 696 35 93 76
Spain
Publication date: 
12/02/2021
PDF Version