FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mobilizarea tinerilor din Baltica prin intermediul cooperării GAL-FLAG

Official Title: 
Transnational cooperation project “Sepra Youth”
Country:
Două FLAG-uri și două GAL-uri din Finlanda și Estonia au semnat un acord de cooperare pentru a promova schimburile de tineri în jurul patrimoniului cultural al pescuitului, pentru a revitaliza legăturile tradiționale dintre satele de coastă estoniene și zonele de coastă finlandeze.

Description

Se presupune că comerțul, inclusiv negoțul de produse obține din pescuit, între populațiile de coastă de-a lungul coastei nordice a Estoniei și coasta de sud a Finlandei, datează încă din Evul Mediu, când astfel de schimburi erau cunoscute sub numele de „barter prietenos”. În loc să facă schimb de bunuri ca în trecut, FLAG-ul Esko (FI) și FLAG-ul Viruuma (EE) și-au unit forțele pentru a stimula schimburile de idei și cunoștințe printr-un proiect de cooperare condus de GAL-ul Leader Sepra (FI).

Proiectul de cooperare s-a axat pe două obiective principale: aducerea tinerilor mai aproape de pescuit și sectorul maritim și crearea de sinergii între cele două regiuni, prin promovarea inițiativelor comune de antreprenoriat în rândul tinerilor. Activitățile organizate pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani au inclus tabere de tineret, ateliere tematice de weekend și evenimente de o zi. Concentrându-se pe teme precum turismul, comerțul maritim și schimburile culturale în sectorul pescuitului, participanții au putut participa la vizite de proiecte, evenimente de gătit pește și inițiative de antreprenoriat susținute de GAL-uri și FLAG-uri.

Taberele de tineret au fost organizate în ambele țări, fiecare FLAG și GAL fiind responsabil pentru activitățile desfășurate în propria sa zonă. Aceste tabere de tineret au fost concepute pentru a învăța copiii și tinerii despre supraviețuirea în natură, cum să pescuiască și să aibă grijă de mediul înconjurător.

Prima tabără a avut loc în zona GAL-ului finlandez, iar programul a inclus cursuri de navigație, navigare, exerciții de citire a hărților maritime și instruire privind primul ajutor. A doua tabără de tineret a fost în zona FLAG-ului estonian, concentrându-se asupra pescuitului în Marea Baltică, inclusiv pescuitul la scară mică din zonă, speciile de pești locali, diferitele unelte de pescuit și rețetele cu pește. A treia tabără a fost organizată de GAL-ul estonian învecinat, care a oferit teme legate de mediu.

Results: 

Au fost organizate trei tabere de tineret, la care au participat mai mult de 75 de copii din cele două țări. De asemenea, au fost create mai multe ateliere, weekend-uri tematice și evenimente pentru a încuraja spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, la care au fost prezenți peste 2.000 de participanți. Totuși, stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și cooperarea între cele două teritorii învecinate reprezintă o activitate pe termen lung și este încă devreme ca să cunoaștem impactul real al acestui proiect. În orice caz, proiectul a fost deja eficient în ceea ce privește mobilizarea tinerilor din cele două regiuni, revitalizând schimburile culturale de lungă durată. O serie de activități viitoare sunt prevăzute în următorii ani.

Transferability: 

Acest tip de proiect poate fi reprodus în tot felul de zone GAL sau FLAG unde tinerii pot beneficia de schimburi cu zone învecinate care împărtășesc anumite tradiții și o istorie comună. Schimburile cu diferite zone pot aduce și beneficii, deși, adeseori, este mai ușor să se stabilească obiective comune atunci când zonele au mai multe în comun. Partenerul principal ar trebui să dispună de resursele adecvate pentru a putea coordona și supraveghea implementarea proiectului

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Lessons: Un proiect de cooperare necesită un plan concis dar riguros pentru a detalia sarcinile tuturor partenerilor implicați. De asemenea, are nevoie de un flux de comunicare bun pentru a menține la curent toate părțile interesate cu privire la progresul proiectului, pașii următori și contribuțiile necesare de la aceștia în diferite etape.
  • Contribuția la obiectivul DLRC: Cooperarea

Total project cost and funding

Total project cost: €192 725 (€127 725 EAFRD and €46 420 EMFF).

Each partner financed the costs of the activities developed in its area.

Estonian FLAG grant: €35 000

  • EU contribution (EMFF): €31 500
  • National co-financing: €3 500

Finnish FLAG grant: €18 650

  • EU contribution (EMFF): €14 920
  • National co-financing: €3 730

Funding

Total project cost €192 725

Project information

Timeframe of implementation From Dec 2017 to Jan 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Lembo Pikkamäe
+372 5340 7663
Estonia
Publication date: 
19/12/2017
PDF Version