FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mobilna aplikacija za izvještavanje o podacima o ulovu

Country:
FLAG Istočna Finska podržao je izradu mobilne aplikacije za finske ribare u unutrašnjosti kojom mogu registrirati svoje ulove. Alat koji je Veleučilište primijenjenih znanosti razvilo i uvelo u svibnju 2020. poboljšat će prikupljanje podataka o ulovu i sljedivosti diljem lanca vrijednosti ribarstva.

Description

Novi finski zakon o ribarstvu stupio je na snagu 2016., tražeći da ribari u unutrašnjosti prikupljaju podatke o svojim ulovima i izvještavaju o njima. Isprva se registriranje ulova obavljalo papirnatim putem ili složenim elektroničkim sustavima koji su ribarima vremenski bili zahtjevni za ispunjavanje. Zatim je Veleučilište primijenjenih znanosti iz jugoistočne Finske na inicijativu FLAG-a Istočna Finska razvilo i testiralo sustav koji omogućuje ribarima da prijavljuju te podatke s pomoću jednostavne aplikacije na pametnim telefonima. Za ovo je FLAG spojio razvojne programere za aplikacije, tijela za upravljanje ribarstvom i istraživačke centre te je osigurao financiranje prema Članku 44.3 Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF). Bio je i aktivni član odbora za upravljanje projektom.

Uz pojednostavljivanje rada ribara i nadzornih tijela projektom se nastoji poboljšati ekološku održivost ribarstva u unutrašnjosti tako da olakšava pristup pouzdanim i transparentnim podacima o ulovu u stvarnom vremenu. Ribari koji upotrebljavaju aplikaciju učitavaju svoje podatke o ulovu na kraju svakoga dana umjesto da to rade jednom godišnje kako je propisano zakonom. Informacije se unose izravno u bazu podataka finskog Instituta prirodnih resursa, omogućavajući redovito praćenje ulova i ribljih stokova.

Očekuje se da će sustav poboljšati i komercijalne prilike za ribare i koristiti kupcima jer se proizvodi mogu pratiti unatrag cijelim lancem vrijednosti do postanka. Ako će se razvijati dalje, sustav će omogućiti kupcima da informirano biraju i da čak imaju pristup informacijama o ekološkom učinku na različite ribarske proizvode.

Results: 

Aplikacija je uspješno razvijena, poboljšavajući prikupljanje podataka o ulovima te praćenje i upravljanje ribljim stokovima u kopnenim vodama. Projektom su se također stvorile sinergije između ribarskog sektora i istraživanja, kao i poboljšanje komunikacije između uključenih strana.

Transferability: 

Projekt je primjer uspjeha kako nove tehnologije mogu poboljšati prikupljanje podataka u malom ribarstvu. Slične aplikacije mogu se upotrebljavati u drugim područjima u unutrašnjosti, kao i u obalnom ribarstvu, kao pomoć prikupljanju podataka potrebnih da se učinkovito informira upravljanje ribarstvom i povezane politike.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Lekcije: Da bi se osigurala njihova stabilnost, dizajn novih tehnologija mora uključivati ciljanu publiku od samog početka. Isto tako aspekti kao što su jednostavnost i dostupnost obuke ključni su za maksimiziranje učinkovitosti. Za stalni razvoj tehničkih značajki, koji bi mogao podrazumijevati uvođenje redovitih promjena tijekom istoga projektnoga ciklusa, također je potrebna fleksibilnost dizajnera aplikacije, sponzora i drugih uključenih dionika.

Doprinos cilju lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD): c) povećavanje ekoloških prednosti ribarstva i akvakulturnih područja te unovčavanje tih prednosti.

Funding

Total project cost €139 971
FLAG grant €139 971
  • EMFF, Article 44.3
    139 971
Beneficiary contribution €15 552

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Mar 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Pekka Sahama
+358 50 5502100
Finland
Publication date: 
18/01/2021
PDF Version