FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mikropożyczki dla rybactwa w małej skali

Official Title: 
Microcredito "Credito a Piccoli Pesci"
Country:
Region: 
ID: 
GPP017-IT31
Od wielu lat miejscowych rybaków nękają skutki kryzysu finansowego. System bankowy w regionie obejmuje zaledwie kilku operatorów posiadających ścisłe ograniczenia w udzielaniu kredytów. Rybacy nie zawsze dysponują typowymi zabezpieczeniami, co utrudnia im uzyskanie pożyczek. Jako niepasujący do standardowego profilu kredytobiorcy, rybacy bywają kwalifikowani przez bank do kategorii "nie do obsługi". W ostatnim czasie rozmowy miejscowymi rybakami jasno wykazały konieczność zapewnienia im bardziej dostępnego systemu kredytowego w celu sfinansowania ich inicjatyw
clld017-boat

Description

Od wielu lat miejscowych rybaków nękają skutki kryzysu finansowego. System bankowy w regionie obejmuje zaledwie kilku operatorów posiadających ścisłe ograniczenia w udzielaniu kredytów. Rybacy nie zawsze dysponują typowymi zabezpieczeniami, co utrudnia im uzyskanie pożyczek. Jako niepasujący do standardowego profilu kredytobiorcy, rybacy bywają kwalifikowani przez bank do kategorii "nie do obsługi". W ostatnim czasie rozmowy miejscowymi rybakami jasno wykazały konieczność zapewnienia im bardziej dostępnego systemu kredytowego w celu sfinansowania ich inicjatyw.

Właśnie dlatego LGR wraz jedną z organizacji partnerskich utworzył fundusz mikrokredytów, który będzie reagował na potrzeby finansowe rybaków i wspierał inicjatywy związane z sektorem rybołówstwa. Takie małe inwestycje łatwo monitorować dzięki "bliskości" odbiorców i instytucji zarządzającej funduszem. Fundusz ułatwi wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, prowadząc do tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz poprawy wydajności i produktywności istniejących.

Prywatna firma kredytowa, dzięki której udało się utworzyć fundusz, jest członkiem LGR Wschodniej Sardynii. Firma ma pozwolenie udzielania mikropożyczek zgodnie z krajowymi przepisami.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie małego projektu pilotażowego w rejonie wybrzeża wschodniej Sardynii. Wyniki pilotażu zostaną ocenione pod kątem możliwości jego powielania na większą skalę regionalną z aktywniejszym zaangażowaniem LGR i osób trzecich. Rolą LGR będzie zapewnienie bezpośredniego wsparcia dla miejscowych rybaków i ułatwienie kontaktów między nimi a firmą kredytową.

Gdy zostanie opracowany regulamin  funduszu oraz zawarta zostanie umowa o współpracy pomiędzy spółką mikrokredytów a LGR, potencjalni pożyczkobiorcy będą mogli składać wnioski. Projekt zapewni finansowanie inicjatyw oraz ich wsparcie w formie mentoringu i promocji. Prowadzony będzie monitoring i ocena działań, co posłuży do oceny skuteczności funduszu mikro-kredytowego.

Results: 

LGR oczekuje, że w 2018 roku zapewni pomoc pięciu do ośmiu spółdzielniom, które złożą wnioski o mikrokredyty o średniej wartości 10 000 euro każda. Na razie wsparcie jest ograniczone do spółdzielni, start-upów i spółek istniejących od co najwyżej pięciu lat.

Transferability: 

Projekt jest interesujący dla innych obszarów przybrzeżnych, ponieważ utworzenie takiego funduszu jest możliwe - z dostosowaniem do lokalnej sytuacji - w miejscach, gdzie występują problemy z dostępem do kredytów. Ważne jest, aby znaleźć pośrednika finansowego, który dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi, a który jest gotów do współpracy przy minimalnych zabezpieczeniach (jak np. poręczenie). Jest to bardziej prawdopodobne w przypadku jednostki organizacyjnej administracji publicznej lub innej instytucji, której misją jest wspieranie małych przedsiębiorstw.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Wnioski: W przypadku Włoch, taki fundusz mikropożyczkowy nie mógł być finansowany bezpośrednio ze środków EFMR, gdyż wykorzystanie instrumentów finansowych przewidziane w Programie Operacyjnym nie zostało jeszcze zatwierdzone, dlatego trzeba było szukać alternatywnego rozwiązania. W innych krajach warto najpierw sprawdzić, czy istnieje możliwość sfinansowania takiego funduszu z EFMR. Istotnym warunkiem powodzenia projektu jest identyfikacja pośrednika finansowego zdolnego i skłonnego udostępnić środki na mikropożyczki.
  • Udział w celach RLKS:
    • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
    • powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Funding

Total project cost €103 000
FLAG grant €3 000
Beneficiary contribution €100 000
  • Private credit company
    100 000

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Dec 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

GAC Sardegna Orientale

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Giusy Doneddu
Italy

Organisation Contacts

GAC Sardegna Orientale
Mr. office
Italy

Organisation Contacts

GAC Sardegna Orientale
Ms. Giusy Doneddu
Italy
Publication date: 
17/01/2017
PDF Version