FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Mikrokredit za male ribare

Official Title: 
Microcredito "Credito a Piccoli Pesci"
Country:
Region: 
ID: 
GPP017-IT31
Godinama su lokalni ribari trpjeli posljedice financijske krize. Bankarski sustav regije ograničen je na nekoliko operatera sa strogim uvjetima za dodjeljivanje kredita. Ribari ne mogu uvijek pružiti uobičajeno jamstvo, što im otežava dobivanje kredita. Zbog toga što se ne uklapaju uvijek u standardni profil dužnika, ribare se može svrstati u kategoriju „neprofitabilnih”. Nedavne rasprave s tim lokalnim ribarima pokazale su potrebu da im se osigura pristupačniji sustav kreditiranja koji bi im pomogao u financiranju njihovih inicijativa.
clld017-boat

Description

Godinama su lokalni ribari trpjeli posljedice financijske krize. Bankarski sustav regije ograničen je na nekoliko operatera sa strogim uvjetima za dodjeljivanje kredita. Ribari ne mogu uvijek pružiti uobičajeno jamstvo, što im otežava dobivanje kredita. Zbog toga što se ne uklapaju uvijek u standardni profil dužnika, ribare se može svrstati u kategoriju „neprofitabilnih”. Nedavne rasprave s tim lokalnim ribarima pokazale su potrebu da im se osigura pristupačniji sustav kreditiranja koji bi im pomogao u financiranju njihovih inicijativa.

Zbog tog je razloga osnovan mikrokreditni fond, koji će odgovoriti na financijske potrebe ribara te pružiti potporu inicijativama koje se odnose na sektor ribarstva. Takva je mala ulaganja jednostavno nadzirati zahvaljujući „blizini” primatelja i upravnoj instituciji fonda. Zahvaljujući tom sustavu moguće je provesti lokalnu strategiju FLAG-a, čime dolazi do stvaranja novih poslovanja te poboljšanja učinkovitosti i proizvodnje postojećih.

Privatno kreditno poduzeće član je FLAG-a Istočna Sardinija, kojim je omogućena uspostava fonda. To je poduzeće registrirano kao pružatelj mikrokredita kako bi moglo dodjeljivati mikrokredite u skladu s nacionalnim propisima. 

Prvi korak bit će provedba malog pilot-projekta u obalnom području istočne Sardinije. Rezultati pilot-projekta zatim će se ocijeniti kako bi se mogli ponoviti na većoj regionalnoj razini uz aktivniji angažman trećih strana i partnerstva FLAG-a. Lokalna uprava FLAG-a projektu će dati dodanu vrijednost pružanjem izravne potpore između kreditnog poduzeća i ribara.

Nakon izrade nacrta propisa fonda i potpisivanja ugovora o suradnji između mikrokreditnog poduzeća i FLAG-a, kandidati će se moći prijaviti za financiranje. Projektom će se nuditi financiranje za inicijative (uključujući mentorstvo) te će se one promicati. Provodit će se nadziranje i ocjenjivanje aktivnosti radi procjene uspjeha mikrokreditnog fonda.

 

Results: 

Očekivani su rezultati imati u 2017. između pet i osam zadruga koje se prijavljuju za mikrokredit od prosječno 10 000 EUR. Projekt je trenutačno ograničen na zadruge, start-upove te poduzeća s najviše pet godina iskustva.

Transferability: 

Projekt je zanimljiv za ostale ribare i obalna područja jer bi se prilagodbom na lokalnu situaciju mogao ponoviti na područjima na kojima postoje problemi s pristupom kreditu. Ključno je pronaći financijskog posrednika koji je voljan raditi s minimalnim jamstvima (dobivenima od treće osobe) i koji ima dostupna financijska sredstva. Veća je vjerojatnost da će to biti javno tijelo ili institucija s misijom podupiranja malih poduzeća.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Lekcije: Za Italiju takva se mikrokreditna sredstva ne mogu financirati na temelju EFPR-a, stoga je bilo potrebno pronaći alternativno rješenje. Preporučljivo je prvo shvatiti je li to isto slučaj i u ostalim zemljama. Glavni uvjet za uspjeh takvog projekta jest identificiranje financijskog posrednika koji ima mogućnost i volju dodijeliti pristupne mikrokredite.
  • Doprinos cilju CLLD-a
    • dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture;
    • jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima.

Funding

Total project cost €103 000
FLAG grant €3 000
Beneficiary contribution €100 000
  • Private credit company
    100 000

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2017 to Dec 2019
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

GAC Sardegna Orientale

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Giusy Doneddu
Italy

Organisation Contacts

GAC Sardegna Orientale
Mr. office
Italy

Organisation Contacts

GAC Sardegna Orientale
Ms. Giusy Doneddu
Italy
Publication date: 
17/01/2017
PDF Version