FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

MediterRadio

Official Title: 
MEDIT.CUL.T. “Mediterranean Fisheries Heritage, Coastal Cultures and Traditions”
Country:
ID: 
GPP007-IT14
Som en del av ett bredare samarbetsprojekt för att främja bilden av Medelhavets fiske och kustkultur låter en ny online-radiostation tankar, nyheter, kultur och aktiviteter som rör fiske och havet göra sig hörda.

Description

Fiskerisektorn i Apulien brukade utgöra en central del av regionens identitet och ekonomi, men har under senare år fått kämpa för att behålla sin ställning – och locka ungdomar till yrket – i en allt mer konkurrensutsatt värld. Genom att sex FLAG startades i regionen tillkom de resurser och den potential som krävs för att ge sektorn den stimulans den behövde och bättre knyta an till utvecklingen i det omgivande samhället.

I avsikt att optimera integreringen av detta stöd upprättades MediterRadio för att informera om FLAG:s verksamhet och erbjuda ett interaktivt forum för att ge Medelhavsfisket en högre profil. Radiostationen erbjuder nyheter, väder och information om relevanta evenemang, konst och matlagning samt ett forum för teman som integrering, gamla fisketraditioner och innovationer från senare tid. Det hela kompletteras av en eklektisk blandning musik. 

För att utveckla och administrera online-radion samarbetade FLAG nära med ett professionellt radioteam med bland annat tekniska experter, journalister, lokala och nationella DJ:ar och en presentatör. Personer ur lokalbefolkningen, som fiskare och ungdomar, har alla varit inblandade i att bidra med innehåll.

Genom att sändas via internet och främja områdets arv inom fiske och kustkultur når man inte bara lokalbefolkningen och fiskerigrupper, utan även potentiella turister och besökare. En app som utvecklats och gjorts tillgänglig gratis i Apples och Googles butiker gör det dessutom lätt att komma åt via smartphone och pekdator, medan webbplatsen och Facebook-sidan erbjuder kompletterande ljud- och bildmaterial. 

Results: 

Projektet resulterade i en online-radiostation – komplett med webbsida, app och särskilda sidor på sociala medier (Facebook, Twitter och YouTube-kanal). Det har gjort det möjligt för en bred publik att komma i kontakt med fiskets värld och har erbjudit en kommunikationsplattform för att lyfta fram de tjänster som FLAG i Apulien erbjuder kustsamhällena. Det har också verkat för att göra reklam för området och dess kultur, arv och tjänster med anknytning till fiske (t.ex. fisketurismaktiviteter) utanför regionen.

Efter 18 månader hade MediterRadio i genomsnitt 350 lyssnare varje dag, medan webbplatsen besöktes av 250 personer varje dag, varav 50 % delade sidan på sociala medier.

Transferability: 

Liknande online-radiostationer skulle kunna stödja andra FLAG runt om i Europa att nå ut till sina lokala grupper och stärka deltagandet i FLAG:s arbete och dessutom lyfta fram sina områden för en bredare publik. Man måste dock tänka igenom ordentligt hur man efter den ursprungliga finansieringen från FLAG säkerställer hållbarheten för sådana kommunikationsverktyg. FLAG understryker också behovet av att det finns en större grupp ungdomar som är intresserade av att medverka för att detta slags projekt ska bli framgångsrikt. 

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfarenheter: Lokalbefolkningens engagemang – bland annat fiskare, skolor och intervjuer med olika borgmästare osv. – visade sig avgörande för att garantera relevant innehåll, en känsla av interaktivitet för stationen och en robust kärna av regelbundna lyssnare. Att använda ny teknik och sociala medier framstår också som effektiva verktyg för att radiostationen ska nå ut till bredare grupper. Den samlade ansträngningen för att göra reklam för lanseringen (presskonferens med en känd radiopersonlighet, pressmeddelanden i lokala medier osv.) tror man också har spelat en viktig roll för att locka lyssnare till den nya radiostationen.  
  • Bidrag till CLLD-målet:  Främja interregionalt och transnationellt samarbete.

Funding

Total project cost €26 728,2
FLAG grant €26 728,2
  • EU contribution (EMFF): €13 364,1
  • Italian State & Apulia Region
    13 364

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2014 to Dec 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Francesco Ferraro
+39 0836 992972
Italy
Publication date: 
14/02/2016
PDF Version