FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

MediterRadio

Official Title: 
MEDIT.CUL.T. “Mediterranean Fisheries Heritage, Coastal Cultures and Traditions”
Country:
ID: 
GPP007-IT14
W ramach szerszego projektu współpracy, w celu promowania wizerunku rybołówstwa i kultury wybrzeża Morza Śródziemnego, nowa stacja radiowa w Internecie propaguje pomysły, aktualności, kulturę i działania związane z rybołówstwem i morzem.

Description

Sektor rybołówstwa w Apulii był kiedyś kluczowym elementem tożsamości i gospodarki regionu, ale zmaga się w ostatnich latach, aby zachować swoją pozycję  i przyciągnąć młodych ludzi do zawodu w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Wraz z powstaniem sześciu LGR w regionie, pojawiły się zasoby i potencjał, aby dać sektorowi niezbędny impuls i lepiej połączyć go z rozwojem lokalnej społeczności.

W celu maksymalnego wykorzystania tego wsparcia, MediterRadio zostało utworzone dla dostarczania informacji na temat działań LGR-ów, jak również aby poprawić wizerunek rybactwa w rejonie Morza Śródziemnego. Stacja radiowa oferuje wiadomości, informacje o pogodzie, o istotnych wydarzeniach, sztuce i gastronomii. Daje przestrzeń do informowania o integracji społecznej, dawnych tradycjach rybołówstwa i ostatnich innowacjach. Jest to uzupełnione mieszanką różnych stylów muzycznych.

W zarządzaniu i rozwoju radia on-line LGR-y ściśle współpracują z profesjonalnym zespołem radiowców, w tym ekspertów technicznych, dziennikarzy, didżejów lokalnymi i krajowych, a także z profesjonalnym spikerem radiowym. Członkowie lokalnej społeczności, rybacy i młodzież zaangażowali się w dostarczanie treści.

Transmitowane przez internet, radio dociera nie tylko do miejscowej ludności i społeczności rybackiej, ale także dla potencjalnych turystów i gości promując ten dziedzictwo i kulturę rybołówstwa przybrzeżnego. Aplikacja opracowana i udostępniona za darmo w sklepach Apple i Google umożliwia także łatwy dostęp przez smartfony i tablety, a na stronie internetowej i na Facebooku oferowane są uzupełniające materiały wizualne i audio-wideo.

Results: 

Efektem projektu było powstanie stacji radiowej uzupełnionej o stronę internetową, aplikacji i dedykowanych mediów społecznościowych (Facebook, Twitter i kanał YouTube). Pozwoliło to szerokiej publiczności na kontakt ze światem rybołówstwa i dostarczyło platformy komunikacyjnej w celu promowania usług oferowanych przez LGR-y społecznościom nadmorskim. Projekt posłużył również do promowaniu danego terenu i jego kultury rybackiej, dziedzictwa i usług (na przykład turystyki połowowej) poza tym regionem.

Po 18 miesiącach Mediterradio miało średnio 350 codziennych słuchaczy, podczas gdy zawartość strony internetowej była oglądana przez 250 osób dziennie, z czego 50% propagowało stronę w mediach społecznościowych.

Transferability: 

Podobne radiostacje internetowe mogą wspierać inne LGR-y w całej Europie, aby dotrzeć do swoich lokalnych społeczności, aby zwiększyć udział w pracach grup, a także dla szerszej promocji swojego obszaru. Kluczowym czynnikiem jest zapewnienie trwałości takich narzędzi komunikacyjnych poza początkowym okresem finansowanym ze środków LGR. Warto również podkreślić potrzebę współpracy znacznej grupy młodych ludzi zainteresowanych uczestnictwem w projekcie dla osiągnięcia sukcesu.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

 

  • Wnioski: Zasadnicze znaczenie miało zaangażowanie społeczności lokalnej, w tym rybaków i szkół, wywiady z burmistrzami i wójtami itp. Pozwoliło to pozyskać odpowiednie treści, dać poczucie uczestnictwa i zbudować silną bazę stałych słuchaczy. Zastosowanie nowych technologii i mediów społecznościowych również okazało się skutecznym narzędziem zwiększania słuchalności stacji radiowej. Zsynchronizowane starania, aby nagłośnić swoją premierę (konferencja prasowa z dobrze znaną osobowością radiową, artykuły prasowe w lokalnych mediach itp.) również odegrały znaczącą rolę w przyciąganiu słuchaczy do nowej stacji.
  • Realizacja celów RLKS: promocja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Funding

Total project cost €26 728,2
FLAG grant €26 728,2
  • EU contribution (EMFF): €13 364,1
  • Italian State & Apulia Region
    13 364

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2014 to Dec 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Francesco Ferraro
+39 0836 992972
Italy
Publication date: 
14/02/2016
PDF Version