FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Trenerzy zdrowia pracujący z rybakami

Official Title: 
Health Trainers working with Fishermen
Country:
Region: 
ID: 
#025-UK210-EN
Dwuletni pilotażowy projekt współpracy z rybakami w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia oraz ułatwienia im kontaktu z lokalnymi służbami zdrowia i poprawy kondycji.

Description

Rybacy zostali wskazani przez Narodową Służbę Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii jako grupa szczególnie narażona na utratę zdrowia w wyniku pracy. Zdrowie rybaków może cierpieć wskutek nieprzewidywalnych i utrudniających kontakty społeczne godzin pracy, stres psychiczny i fizyczny oraz wypadki związane z pracą. Jednak istnieje niechęć mężczyzn w ogóle, a w szczególności rybaków, do zasięgania porady lekarskiej.

Po stwierdzeniu potrzeby interwencji w zakresie zdrowia w ramach społeczności rybackiej w East Riding  uznano, że usługi zdrowotne muszą być skierowane do rybaków tak, aby maksymalnie ułatwić im do nich dostęp. Projekt miał na celu zachęcić i zmotywować całą społeczność rybacką (nie tylko aktywnych rybaków) do poprawy ogólnego stanu zdrowia i dobrej kondycji.

W ramach projektu opłacono dwóch specjalnych trenerów zdrowia (mężczyznę i kobietę), z bazą w porcie Bridlington Harbor, którzy pracowali w różnych miejscach wyładunku wzdłuż wybrzeża Holderness, w barakach, magazynach itp. Trenerzy pracowali w niepełnym wymiarze godzin, co najmniej 2,5 dnia w tygodniu, elastycznie dostosowując godziny pracy do zajęć rybaków. Trenerzy zdrowia oferowali kontrole diagnostyczne dostępne bezpłatnie w ramach w NHS (pomiar ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu, wagi i wskaźnika masy ciała, pojemności płuc) i w razie potrzeby kierowali do standardowej opieki medycznej. Ponadto zorganizowano konkurs "fit2fish" (zdrowie dla połowów), który zachęcał rybaków do aktywności fizycznej, oraz warsztaty degustacji zdrowej żywności. Oprócz porad praktycznych, w ramach projektu wydawano biuletyny i przewodniki zdrowotne "Haynes Manual" (podręczniki firmy Haynes są dobrze znane w krajach anglosaskich i skupiają się głównie na bardzo "męskich" aktywnościach, takich jak motocykle czy naprawy samochodów). Wykorzystano wiele metod, aby dotrzeć z informacjami o tej inicjatywie do społeczności rybackich, w tym biuletyny, konkursy i przekaz z ust do ust.

Chociaż ten typ projektu nie został pierwotnie ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przygotowanej przez LGR, uzyskał on silne wsparcie ze strony organizacji w społeczności lokalnej, aby wspierać w ten sposób rybaków i ich rodziny. LGR potrafiła pozyskać oficjalną służbę zdrowia (NHS) do zarządzania programem i zatrudnienia trenerów zdrowia. Projekt był współfinansowany przez Towarzystwo Szpitali dla Ludzi Morza (krajowej organizacji charytatywnej) i LGR Wybrzeża Holderness.

Results: 

Trenerzy zdrowia wsparli 165 rybaków i członków ich rodzin, przeprowadzili 49 kontroli stanu zdrowia, co doprowadziło do 40 skierowań do lekarza ogólnego w celu dalszego badania. Zidentyfikowano najważniejsze aspekty stanu zdrowia rybaków i ich rodzin: zdrowe odżywianie, zmniejszenie masy ciała i ograniczenie palenia, przy czym 76% klientów potwierdziło osiągnięcie wyznaczonych przez siebie celów. Część tego sukcesu można przypisać 34 rybakom i członkom rodziny, którzy przystąpili do konkursu "fit2fish".

Transferability: 

Udział w projekcie był ogólnie dostępny dla wszystkich rybaków i ich społeczności. Jest to ważna kwestia, jeśli chce wdrażać podobny projekt w innych miejscach. Możliwe jest "podpięcie" tej usługi do innych usług zlokalizowanych w dogodnych budynkach w porcie, co zmniejszyłoby niektóre koszty ogólne, takie jak wynajem lokali.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Rybacy zaczęli włączać się, kiedy znaleźli usługę w swoim miejscu pracy, bez zbędnych formalności i w dogodnych dla nich porach. Budowa zaufania wymaga czasu, ale kiedy już je zbudowano, wiadomość o usłudze zdrowotnej rozpowszechniała się z ust do ust, szyprowie zachęcali załogi do skorzystania z okazji. Ważne jest, aby używać różnych metod do angażowania społeczności, ponieważ jeden metoda nie działa na wszystkich. Osobowość trenerów była ważna: to byli miejscowi, otwarci ludzie, nieosądzający innych, ze rozumieniem społeczności rybackiej. Dobrze zadziałała męsko-damska równowaga pary trenerskiej.

Funding

Total project cost €31 780
FLAG grant €14 300
  • EU contribution (EMFF): €7 150
  • Public contribution (national): €7 150
Beneficiary contribution €17 480
  • Seamen's Hospital Fund
    17 480

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2011 to Sep 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

Publication date: 
04/07/2017
PDF Version