FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Veselības uzlabošanas speciālisti strādā ar zvejniekiem

Official Title: 
Health Trainers working with Fishermen
Country:
Region: 
ID: 
#025-UK210-EN
Šis ir divu gadu izmēģinājuma projekts, kas ietver darbu ar zvejniekiem, lai uzlabotu viņu vispārējo veselības stāvokli un labklājību, kā arī nodrošinātu viņiem piekļuvi vietējiem veselības aprūpes un labklājības veicināšanas pakalpojumiem.

Description

Apvienotās Karalistes Nacionālais veselības dienests (National Health Service — NHS) ir noteicis zvejniekus kā grupu, kuru veselība ir īpaši apdraudēta darba dēļ. Zvejnieku veselību var negatīvi ietekmēt viņu neprognozējamais darba laiks un vienatne darba laikā, garīgā un fiziskā slodze, kā arī darba izraisītas traumas. Tomēr vīriešu un, jo īpaši zvejnieku, vidū valda nevēlēšanās vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

Pēc tam, kad tika konstatēta nepieciešamība iejaukties Īstraidingas zvejnieku kopienas veselības aprūpē, šī projekta virzītāji saprata, ka veselības aprūpes pakalpojumi jānogādā pie zvejniekiem, lai tie viņiem būtu pēc iespējas vieglāk pieejami, un tā radās ideja par šādu atbalsta programmu. Projekta virzītāji vēlējās rosināt un motivēt visu zvejnieku kopienu (ne tikai aktīvi strādājošos zvejniekus), lai uzlabotu tās vispārējo veselību un labklājību.

Projekta ietvaros tika nodrošināts finansējums, lai nolīgtu divus šim mērķim paredzētus veselības uzlabošanas speciālistus (vienu vīrieti un vienu sievieti), kuru darbavieta bija Bridlingtonas ostas birojs un citas piestātnes Holdernesas piekrastē; viņi strādāja būdās, noliktavās u. c. Veselības uzlabošanas speciālisti strādāja nepilnu laiku — 2,5 dienas nedēļā, kas nodrošināja elastīgu darba grafiku, ļaujot pielāgoties zvejnieku kopienas darba laikam. Veselības uzlabošanas speciālisti piedāvāja bezmaksas NHS veselības pārbaudes (asinsspiediena, holesterīna līmeņa, svara un ķermeņa masas indeksa, plaušu darbības pārbaudes) un izsniedza nosūtījumus uz galvenajām veselības aprūpes iestādēm, ja bija nepieciešams. Papildus tam tika organizētas sacensības fit2fish, lai rosinātu zvejniekus kļūt fiziski aktīvākiem, kā arī veselīga ēdiena degustācijas semināri. Projekts sniedza ne tikai praktisku atbalstu, bet arī izstrādāja informatīvos biļetenus un Haynes tipa veselības rokasgrāmatas (Haynes rokasgrāmatas ir ļoti populāras anglosakšu valstīs un parasti ir par ļoti vīrišķīgām nodarbēm, piemēram, motociklu un automašīnu remontu). Lai popularizētu šo iniciatīvu zvejnieku kopienas vidū, tika izmantotas dažādas metodes, arī informatīvie biļeteni, sacensības un mutiska saziņa.

Kaut arī šāda tipa projekts nebija sākotnēji noteikts FLAG vietējās attīstības stratēģijā (Local Development Strategy — LDS), vietējās kopienas organizācijas spēcīgi atbalstīja šāda veida palīdzību zvejniekiem un viņu ģimenēm. Zivsaimniecības vietējai rīcības grupai (Fisheries Local Action Group — FLAG) izdevās atrast organizāciju (NHS), kura uzņēmās programmas pārvaldību un nolīga veselības uzlabošanas speciālistus. Projektu kopā finansēja biedrība Seamen’s Hospital Society (valsts labdarības organizācija) un Holdernesas piekrastes FLAG.

Results: 

Veselības uzlabošanas speciālisti sniedza atbalstu 165 zvejniekiem un viņu ģimenes locekļiem, veicot 49 veselības pārbaudes, kā rezultātā tika izsniegti 40 tieši ģimenes ārsta nosūtījumi turpmākiem izmeklējumiem. Galvenie veselības uzlabošanas aspekti, kurus pēc zvejnieku un viņu ģimenes locekļu domām ir būtiski veicināt, bija veselīgs uzturs, svara zaudēšana un smēķēšanas mazināšana, un 76 % klientu ziņoja, ka ir sasnieguši sev noteiktos mērķus. Par šiem sasniegumiem daļēji jāpateicas 34 zvejniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pieteicās FLAG sacensībām fit2fish.

Transferability: 

Projekts bija brīvi pieejams visiem zvejniekiem un viņu kopienām — tas ir būtisks apsvērums, kas jāņem vērā, cenšoties pārnest šo projektu. Iespējams, ka šo pakalpojumu var balstīt uz esošiem pakalpojumiem, kuri tiek sniegti ērti izvietotās ostas ēkās, kas samazinātu dažas no pieskaitāmajām izmaksām, piemēram, par norises vietas īri.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Zvejnieki iesaistījās tāpēc, ka šis pakalpojums bija pieejams viņu darbavietās, kas ļāva zvejniekiem neformāli apmeklēt speciālistu viņiem piemērotā laikā. Ir nepieciešams laiks, lai panāktu uzticēšanos, bet, tiklīdz pakalpojums bija izveidots, informācija par to izplatījās mutiski, kapteiņiem rosinot savas apkalpes izmantot šo iespēju. Tāpat arī ir būtiski izmantot dažādas metodes kopienas iesaistīšanai, jo viens risinājums neder visiem. Arī speciālistu personības ir svarīgas — viņiem bija jābūt atvērtiem, neaizspriedumainiem un jānāk no vietējās vides, lai viņiem būtu izpratne par zvejnieku kopienām. Speciālisti vīrietis un sieviete nodrošināja labu līdzsvaru.

Funding

Total project cost €31 780
FLAG grant €14 300
  • EU contribution (EMFF): €7 150
  • Public contribution (national): €7 150
Beneficiary contribution €17 480
  • Seamen's Hospital Fund
    17 480

Project information

Timeframe of implementation From Jul 2011 to Sep 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

Publication date: 
04/07/2017
PDF Version