FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Ψαροταβέρνες – Αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και της εξυπηρέτησης στις τοπικές ψαροταβέρνες

Official Title: 
Σχέδιο Χορηγιών για Εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες)
Country:
ID: 
GPP012-CY01
Στόχος του έργου «Ψαροταβέρνες» είναι η βελτίωση των προτύπων ποιότητας των τοπικών ψαροταβερνών – των προϊόντων και της εξυπηρετικότητάς τους – κυρίως μέσω της βελτίωσης της χρήσης των φρέσκων αλιευμάτων και της εφαρμογής ελκυστικών εργαλείων επικοινωνίας.

Description

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε εν όψει της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης της FLAG της Λάρνακας και της Αμμοχώστου, οι τοπικοί επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι καταναλωτές εξέφρασαν την ανάγκη να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τοπικές ψαροταβέρνες προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών και, κατ’επέκταση, το εισόδημα της περιοχής. Προς τούτο, χρειάζονταν μια συλλογική προσπάθεια με σκοπό να υιοθετήσουν κοινά πρότυπα ποιότητας, να διασφαλίσουν μια συνεκτική επικοινωνία σχετικά με τη φρεσκάδα των προϊόντων και να βελτιώσουν το γενικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βάσει αυτού, η FLAG ανάπτυξε το έργο ‘Ψαροταβέρνες’. Αρχικά, εκπόνησε μια μελέτη αγοράς, το 2014, προκειμένου να προσδιορίσει ένα νέο πρότυπο ποιότητας για τις ψαροταβέρνες. Μέσω συνεντεύξεων με τους ιδιοκτήτες των ταβερνών και ενός ερωτηματολογίου που απευθύνονταν σε καταναλωτές, τοπικές αρχές, ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλιείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, η μελέτη εντόπισε τις ειδικές προσδοκίες κάθε κατηγορίας κοινού. Οι περιοχές βελτίωσης περιελάμβαναν, για παράδειγμα, την ποικιλομορφία ή την ποιότητα των θαλασσινών που σερβίρονταν καθώς και τις βιτρίνες έκθεσης των θαλασσινών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και των γλωσσών που τις παρουσίαζαν.

Δευτερευόντως, η FLAG προκήρυξε πρόσκληση με σκοπό να λάβει προτάσεις για την «αναβάθμιση της ποιότητας» στις τοπικές ψαροταβέρνες βάσει των κοινών προτύπων και άλλων συστάσεων που προέκυψαν από τη μελέτη.

Η FLAG διοργάνωσε συναντήσεις και ενημερωτικές ημερίδες για να στηρίξει τους αιτούντες την πρόσκληση και, ως εκ τούτου 15 ψαροταβέρνες στην παραθαλάσσια περιοχή της Λάρνακας και της Αμμοχώστου υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν υποστήριξη με σκοπό τη βελτίωση των ποιοτικών τους προτύπων. Βάσει της ποιότητας των προτάσεων αναβάθμισης που υπέβαλαν, η FLAG επέλεξε 12 εξ αυτών για να τους χορηγήσει υποστήριξη και να προβεί σε επενδύσεις.

Results: 
 • Αριθ.νέων θέσεων εργασίας: 6
 • Αριθ. διατηρηθεισών θέσεων εργασίας: 36 
 • Παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης των καταναλωτών για φρέσκα αλιευτικά προϊόντα
 • Επιπλέον εισόδημα: υπολογίζεται γύρω στο 10%

 

Ως αποτέλεσμα αυτών των θετικών αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), η FLAG θα στηρίξει τη θέσπιση μιας «Συμφωνίας για την τοπική ποιότητα» για τις ψαροταβέρνες της περιοχής. Η Συμφωνία θα περιλαμβάνει βελτιωμένα πρότυπα ποιότητας, ειδικές προϋποθέσεις (που δίνουν έμφαση στην προέλευση των τοπικών αλιευτικών προϊόντων) και ένα σχέδιο εμπορίας (μάρκετινγκ).

 

Δικαιούχος: 12 ψαροταβέρνες σε πέντε περιοχές:

 1.  Στο Παραλίμνι: Καλαμιές, Καράς, Σπαρτιάτης
 2. Στην Αγία Νάπα: Βάσος, Ισαάκ
 3. Στο Λιοπέτρι: Ποταμός
 4. Στη Λάρνακα: Ψαρολίμανο, Ζέφυρος, Διόνυσος, Μόντε Κάρλο
 5. Στο Ζύγι: Στο Τραπέζι του Καπετάνιου, Κουμπαρής,.
Transferability: 

Στις παραθαλάσσιες ζώνες της ΕΕ, οι ψαροταβέρνες αποτελούν βασική πηγή παραγωγής εισοδήματος για τις αλιευτικές κοινότητες. Οι ταβέρνες, ωστόσο, παλεύουν συχνά με τα πρότυπα ποιότητας, τις προσδοκίες των πελατών και ένα άκρως ανταγωνιστικό τοπικό περιβάλλον. Το έργο αυτό αναδεικνύει ένα επιτυχημένο παράδειγμα μιας συλλογικής καμπάνιας προώθησης και βελτίωσης της ποιότητας.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
 • Διδάγματα: Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας του εν λόγω έργου είναι μεταξύ άλλων το γεγονός ότι το έργο καταρτίστηκε βάσει σαφώς καθορισμένων αναγκών που προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση (στην οποία εμπλέκεται ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων μεταξύ των οποίων και αλιείς).
 • Συνεισφορά στο στόχο της ΤΑΠΤΟΚ:
  • προστιθέμενη αξία, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας,
  • στήριξη της διαφοροποίησης εντός και εκτός της εμπορικής αλιείας, δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε αλιευτικές περιοχές και περιοχές με ιχθυοκαλλιέργειες
  • προώθηση κοινωνικής ευεξίας και πολιτιστικής κληρονομιάς σε αλιευτικές περιοχές και περιοχές με ιχθυοκαλλιέργειες, όπως η αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες και η θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά

Funding

Total project cost €769 345
FLAG grant €309 690
 • EU contribution (EMFF): €154 845
 • Public contribution (national): €154 845
Beneficiary contribution €459 655
 • Lead partner: €459 655

Project information

Timeframe of implementation From May 2014 to Mar 2015
Sea Basins
Type of area
Theme

Visuals

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Eudokia Balamou
+357 24 815280
Cyprus
Publication date: 
16/09/2016
PDF Version