FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Intelligentne kalapüük

Country:
Soome ja Poola kalurid teevad koostööd, et levitada uusi kalapüügimeetodeid, millest on kasu nii looduskeskkonnale kui ka kalandussektorile

Description

Kalapüügimeetodid keskenduvad paljudes kaubanduslikes mageveekalapüügiettevõtetes kõige väärtuslikumatele kaladele, näiteks nakkevõrgupüügil, mis on suunatud suurtele röövliikidele. Paljud teadlased aga usuvad, et sellel on negatiivne mõju järvede ökosüsteemidele ja kalavarudele. Lapimaa FLAGi kalurid on erinevate kalaliikide ja hooaegade tarvis välja töötanud erinevaid kalapüügimeetodeid, sealhulgas kastipüüdmise, mis lubab püütud kaladel võrku takerdumise asemel vabalt ringi ujuda. See võimaldab vabastada kalu, mis on liiga väikesed või seaduse kaitse all, ning kala kvaliteet püsib väga kõrge. Taoline varustus võib kaasa aidata ka eutrofeerumisohus olevate veeökosüsteemide taastumisele, eemaldades väikseid planktontoidulisi ja teisi kahjulikke kalu. Samuti kaitsevad need saaki varguse eest.

Projekti "Intelligentne kalapüük“ (FIN) peamine eesmärk oli edendada neid keskkonnahoidlikke mageveekalapüügimeetodeid kogemuste ja heade tavade vahendamisega Lapimaa FLAGi (Soome) ja kahe Poola FLAGi, Zegrze laguuni ja Masuuria mere vahel, tehes seda Poola Kalastajate Ühingu abiga. Selle tulemusena näevad Poola kalurid paremat kala kvaliteeti ja suuremat kasumit, paranenud veekvaliteeti ning paremat kuvandit kalastamisest kui kestlikust tegevusest. Projekt hõlmas kaheksa Poola kaluri koolitamist Soomes, kust on omakorda suundunud rohkem kalureid koolitusele Poola. Kavandatud on spetsiaalse Poola mageveekogudest püüdmiseks kohandatud kalapüügivarustuse ostmine koos konverentsi, brošüüri ja infolehega, et levitada tulemusi Poolas ja naaberriikides.

Results: 
  • Vähemalt 20 Poola kaluri koolitamine nende uudsete kalaspüügimeetodite osas ning kalurite varustamine vahenditega, mis võimaldavad neil siduda kalaressursside kaitse paranenud äritulemustega
  • Poola, Soome ja teiste riikide kalurite suurenenud teadlikkus eri kalapüügimeetodite keskkonnamõjudest
  • Tugevnenud koostöö Poola ja Soome kalurite vahel väljaspool projektitegevusi
  • Keskkonnahoidlikke kalapüügimeetodeid käsitleva brošüüri ja infolehe väljatöötamine ning 2020. aasta juunisse planeeritud konverents „Intelligentne kalapüük“ 50 osalejale
  • Pikas perspektiivis veekvaliteedi ja mageveekalade heaolu paranemine, kalapüügiettevõtete suurenenud kestlikkus
Transferability: 

keskkonnahoidlikke kalapüügimeetodeid saab rakendada igal pool mageveekalanduses. Eriti kasulikud on need suure toiteainetesisaldusega vetes (eutroofsetes vetes). Varustust võib olla vajalik kohandada, et see sobiks mitmesuguste kohalike veekogudega.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Õppetunnid: Poola partnerite poolne keskkonnahoidlike kalapüügimeetodite väärtuse mõistmine ja hindamine oli projekti käivitamise eeldus. Ametlike finantstoetuse nõuete ja projektitähtaegade vastavusse viimiseks tehniliste nõuetega (kalapüügitegevused on tugevalt hooajalised) oli vajalik FLAGi personali tõhus töö. Poola ja Soome FLAGide varasem koostöö oli abiks kõigi katsumuste ületamisel. Spetsiaalse kalapüügivarustuse ning selle ehituse kohandamine eri veekogude tarvis võttis oodatust kauem aega, kuna tootjad on piiratud tootmismahuga väikeettevõtted. Samuti spetsialiseeruvad nad üht tüüpi varustusele, mistõttu võib kalapüügivarustuse täiskomplekti ostmine tähendada rohkem kui ühelt tootjalt hankimist.

Panus kohaliku kogukonna juhitud kohaliku arengu eesmärki: c) keskkonnaressursside parandamine ja kasutamine.

Funding

Total project cost €45 120

Project information

Timeframe of implementation From Apr 2019 to Jun 2020
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Mr. Edward Trojanowski
+48 22 76 40 413
Poland
Publication date: 
27/02/2020
PDF Version