FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Diversifiering inom fiskeutrustning

Official Title: 
Püünistetöökoja ehitus
Country:
Region: 
ID: 
GPP002-EE04
Ekonomiskt stöd från Område 4 hjälpte en fiskare på den estniska ön Hiiumaa att diversifiera sin verksamhet utanför fiskesäsongen till tillverkning av fiskeutrustning och flerfunktionsnät. Utöver att skapa ett deltidsjobb för den här fiskaren, har det också skapat fyra heltidsjobb för lokala kvinnor.

Description

Mot bakgrund av de allt större svårigheterna att leva enbart på fiske bestämde sig Imre Kivi, en fiskare på den lilla ön Hiiumaa, för att diversifiera sin verksamhet och starta en ny och innovativ verksamhet med inriktning på produktion av fiskeutrustning. Under en tid med dålig hälsa för några år sedan jobbade Imre för ett företag inom fiskeutrustning, där han fick möjlighet att ägna sig åt sitt stora intresse – att utforma och tillverka fiskeutrustning. Även om han sedan återgick till sin huvudsakliga verksamhet – småskaligt fiske – drömde han hela tiden om att fortsätta med denna andra verksamhet. Med hjälp av Område 4 kunde kan förverkliga sin dröm och starta ett eget företag inom fiskeutrustning, och skapade därigenom välbehövlig lokal sysselsättning som särskilt kvinnliga arbetstagare med erfarenhet från tillverkning av fiskeutrustning för yrkes- och fritidsbruk kunde få glädje av.

Område 4 medfinansierade renovering och inredning av ett gammalt skjul för att skapa en modern anläggning som drivs med förnybar energi. Det täckte även inköp av IT-utrustning, elektroniska vågar och ett fordon för leveranser.

Utöver ett brett sortiment av fångstnät, drivgarn, trålar, vader, ställ, utrustning för vattenbruk och signalflaggor tillverkar företaget även andra nätprodukter, som klätternät för lekplatser, nät till fotbollsmål och bogserlinor. Alla produkter är specialtillverkade och uppfyller de högsta tekniska standarder som krävs för fiskeutrustning.

Results: 

Område 4-investeringen har lett till att en ny året runt-verksamhet utvecklats, med produkter som säljs både på den nationella marknaden och i Finland, som står för ungefär 20 procent av den samlade produktionen. Fyra heltidsjobb skapades för lokala kvinnor på ön och ett halvtidsjobb för herr Kivi själv.

Med en omsättning på 183 512 euro 2014, sålde StoneFish fler än 525 produkter inom fiskeutrustning och hade en vinst på 15 000 euro. De framgångar företaget nått hittills har inspirerat herr Kivi och fått honom att överväga att utforska nya möjligheter på marknaden, bland annat online-försäljning i Finland. Det har till och med fått honom att börja studera finska.

Transferability: 

Projektet är ett exempel på hur en fiskare med framgång kan utveckla ett innovativt företag som drar nytta av dennes befintliga kompetens för att komma in på en ny verksamhet med koppling till fiske. Projekt av det här slaget skulle kunna vara intressanta för fiskare som är på jakt efter alternativa inkomster utanför fiskesäsongen.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Erfarenheter: StoneFish är ett framgångsrikt småskaligt företag som visar hur en kreativ idé och Område 4-stöd gjort att en fiskare inte bara kunnat diversifiera sin verksamhet, utan dessutom kunnat öka sina inkomster och skapa lokala jobb. Det visar också hur viktiga faktorer, som den projektansvariges motivation och engagemang, är vid utveckling av ny näringsverksamhet.
  • Bidrag till CLLD-målet:  stödja diversifiering inom eller utom yrkesfiske, livslångt lärande och jobbskapande i fiske- och vattenbruksområden

Funding

Total project cost €126 785
FLAG grant €89 006
  • EU contribution (EMFF): €66 754
  • Public contribution (national): €22 252
Beneficiary contribution €37 779
  • Lead partner: €37 779

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2011 to Nov 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

FIE Imre Kivi

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Tuuli Tammla
+372 5694 1855
Estonia
Publication date: 
14/09/2015
PDF Version