FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Püünistetöökoja ehitus

Official Title: 
Püünistetöökoja ehitus
Country:
Region: 
ID: 
GPP002-EE04
Neljanda telje rahaline toetus aitas Eestis asuva Hiiumaa saare kaluril mitmekesistada oma tegevust väljaspool kalastamishooaega kalastamisvarustuse ja mitmeotstarbeliste võrkude valmistamisega. Lisaks sellele, et kaluri jaoks loodi osalise tööajaga töökoht, loodi veel neli täistööajaga töökohta kohalikele naistele.

Description

Kuna üksnes kalastamisest elatumine muutub üha keerulisemaks, otsustas väikesel Hiiumaa saarel tegutsev kalur Imre Kivi oma tegevust mitmekesistada ja luua uus innovaatiline ettevõte, mille tegevuses keskendutakse kalastamisvarustuse tootmisele. Paar aastat tagasi, kui Imrel olid terviseprobleemid, töötas ta mõnda aega kalastamisvarustust tootvas ettevõttes, kus tal oli võimalik rakendada oma eluaegset huvi kalastamisvarustuse kavandamise ja valmistamise vastu. Hiljem ta küll naasis oma põhitegevuse, rannalähedase kalapüügi juurde, kuid unistas endiselt kõrvaltegevuse jätkamisest. Neljanda telje abiga sai ta selle unistuse ellu viia ja panna aluse oma kalavarustuse tootmise ärile, luues väga vajalikku kohalikku tööhõivet, millest saavad eelkõige kasu naised, kellel on kogemusi elukutselistele ja harrastuskaluritele mõeldud kalastamisvarustuse valmistamises.

Neljanda telje kaasabil renoveeriti vana kuur ja varustati see seadmetega, mille tulemusel saadi taastuvenergial töötav moodne töökoda. Samuti kaeti IT-seadmete, elektrooniliste kaalude ja tellimuste kohaletoimetamiseks mõeldud sõiduki omandamiskulud.

Lisaks erinevatele püünistele, nakkevõrkudele, traalidele, nootadele, kalakorvidele, vesiviljelusseadmetele ja märguandmislippudele toodetakse ettevõttes muid võrgutooteid, näiteks ronimisvõrke mänguväljakutele, võrke jalgpalliväravatele ja ronimisköisi. Kõik tooted valmivad tellimustööna ja vastavad kalastamisvarustusele kehtestatud kõrgeimatele tehnilistele standarditele.

Results: 

Tänu neljanda telje investeeringule on välja töötatud uus aastaringne tegevus kohalikul ja Soome turul müüdavate toodete valmistamiseks, mille osakaal kogutoodangust on umbes 20 %.  Saarel loodi töökohad neljale kohalikule naisele ja poole kohaga töökoht hr Kivile endale.

2014. aastal oli StoneFishi käive 183 512 eurot, müüdi rohkem kui 525 kalandustoodet ja teeniti 15 000 eurot kasumit.Ettevõtte edu inspireeris ja julgustas härra Kivi leidma uusi turuvõimalusi, sealhulgas Interneti teel müük Soomes. See ajendas teda koguni soome keelt õppima.

Transferability: 

Antud projekt on näide sellest, kuidas kalurid saavad edukalt rajada innovaatilisi ettevõtteid, kasutades olemasolevaid oskusi tegutsemiseks muudes kalastamisega seotud valdkondades. Sedalaadi projekt võib pakkuda huvi kaluritele, kes otsivad võimalusi täiendava sissetuleku teenimiseks väljaspool kalastamishooaega.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 
  • Õppetunnid: StoneFish on edukas väikeettevõte, mis näitab, kuidas loominguline idee ja neljanda telje toetus võimaldasid ühel kaluril mitte üksnes oma tegevust mitmekesistada, vaid ka sissetulekut kasvatada ja kohalikke töökohti luua. Samuti näitab see, kui olulised on projekti elluviija motivatsioon ja pühendumus uue ettevõtte arendamisel.
  • Panus kohaliku kogukonna juhitud kohaliku arengu eesmärki: toetada tööndus- ja harrastuspüügi mitmekesistamist, elukestvat õpet ja töökohtade loomist kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades.

Funding

Total project cost €126 785
FLAG grant €89 006
  • EU contribution (EMFF): €66 754
  • Public contribution (national): €22 252
Beneficiary contribution €37 779
  • Lead partner: €37 779

Project information

Timeframe of implementation From Oct 2011 to Nov 2013
Sea Basins
Type of area
Theme

Beneficiary

FIE Imre Kivi

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Tuuli Tammla
+372 5694 1855
Estonia
Publication date: 
14/09/2015
PDF Version