FARNET
Fisheries Areas Network

Good Practice Project

Nuo žvejų iki jūsų

Country:
Region: 
Nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos pradžios pardavimai internetu sukėlė naują susidomėjimo bangą ir suteikė naują impulsą tokiems projektams, kaip „Cabaz do Peixe“ (žuvies krepšelis). Ši virtuali vietinio priekrantės žvejybos laivyno sugaunamų žuvų pardavimo plačiajai visuomenei platforma užtikrina šviežių ir aukštos kokybės produktų pristatymą bei vartotojų saugumą.

Description

"Cabaz do Peixe“ yra iniciatyva, kuri pirmiausia buvo parengta 2015 m. Po to, 2018 m., naujas investicijas į projekto plėtrą parėmė „ADREPES Costeiro FLAG“. Ši platforma, sukurta bendradarbiaujant vietinei žvejybos laivų savininkų asociacijai AAPCS ir vietinei nevyriausybinei aplinkos apsaugos organizacijai „Liga para a Protecção da Natureza“, palengvina jūros produktų pristatymą atskiriems šio regiono namų ūkiams. Platformos idėją aktyviai palaikė ir kitos vietinės suinteresuotosios šalys, tokios kaip Sezimbros savivaldybė ir „Docapesca“ – viešoji įstaiga, valdanti žuvų iškrovimo vietas ir pirminio pardavimo sistemą.

Pagal šią schemą vartotojas gali nusipirkti vietinės žuvies už geresnę kainą, be to, teisinga kaina garantuojama ir žvejams. Vartotojai atlieka užsakymą internetu ir už 25 eurus gauna 3 kg žuvies (išvalytos ir išdorotos). Priklausomai nuo dienos laimikio, krepšelio turinį gali sudaryti 26 rūšių žuvys. Klientai gali iš anksto nurodyti ne daugiau kaip tris žuvų rūšis, kurių jie gauti nenori.

Anksčiau gavus paramą internetinei platformai sukurti ir sandėliui aprūpinti būtinomis šaldymo sistemomis, antrasis FLAG finansinės paramos etapas leido AAPCS padidinti paskirstymo pajėgumus, o įsigijus antrąjį refrižeratorių – ir pardavimo apimtis.

Atsižvelgiant į situaciją, susijusią su COVID-19 protrūkiu, schema buvo pritaikyta taip, kad žmonių susibūrimo vietose būtų kuo mažiau klientų. Ši platforma taip pat tapo Žemės ūkio ministerijos socialinės žiniasklaidos kampanijos „Alimente quem o alimenta“ (pamaitinkime tuos, kurie maitina mus) dalimi. Minėtą kampaniją pakartojo Jūrų reikalų ministerija, skatindama nacionalinę jūros produktų gamybą per projektų, kuriais remiami maisto produktus vietiniu mastu parduodantys gamintojai, liudijimus.

Results: 
  •  
  • 115 pristatymų per savaitę
  • 80 priekrantėje žvejojančių laivų
  • Virš 3300 sekėjų socialinėje žiniasklaidoje
  • Aštuoni žuvų priėmimo punktai 30 km spinduliu, įskaitant tris punktus Lisabonoje
  • Galimybė vartotojams labiau pažinti mažiau žinomas vietinių žuvų rūšis 
Transferability: 

Šiuo projektu iš pradžių buvo siekiama patenkinti bendruomenės narių, kuriems buvo sunkiau patekti į Sezimbros rinkas, poreikius. Tačiau 2018 m. pagerintas tinklas buvo ypač naudingas krizės metu, kuri padidino jo vertę. Naujos pardavimų sistemos ir naujų technologijų naudojimas gali suteikti žvejams galimybių daugelyje Europos žuvininkystės zonų.

Lessons & contribution to CLLD objectives: 

Įgyta patirtis Ankstesnis projekto partnerių bendradarbiavimas turėjo esminės reikšmės projekto sėkmei, kaip ir jų ankstesnė patirtis, susijusi su trumpomis paskirstymo grandinėmis, bei patirtis, susijusi su žemės ūkio produktais. Iš tikrųjų šio tipo projektai yra sudėtingi, todėl būtinos išankstinės žinios ir patirtis. Taip pat būtina numatyti pakankamai laiko tokiam projektui pradėti. Šiuo atveju projekto parengimui ir oficialiam pateikimui, infrastruktūros sukūrimui, personalo samdymui ir kt. prireikė kelerių metų.

Įnašas siekiant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros tikslo: a) didinti vertę, kurti darbo vietas, pritraukti jaunimą ir skatinti naujoves visuose žuvininkystės ir akvakultūros produktų tiekimo grandinės etapuose.

Funding

Total project cost €18 340
FLAG grant €18 340
  • EU contribution (EMFF): €15 589
  • Public contribution (national): €2 751
Beneficiary contribution €12 228

Project information

Timeframe of implementation From Jan 2018 to Jul 2021
Sea Basins
Type of area
Theme

Contact details

FLAG Contacts

Ms. Natália Henriques
+351 21 233 7930
Portugal
Publication date: 
19/06/2020
PDF Version